Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
13. augusta 2020

Erik Šille je jedným z najvýraznejších protagonistov súčasného slovenského umenia a nositeľom mnohých prestížnych ocenení. Profesionálne sa venuje maľbe, grafike a tvorbe objektov.

Prečo je podľa vás vôbec dôležité umenie?

Myslím si, že pomenovanie tvorby slovom “umenie” ho istým spôsobom robí elitárskym, a ono vôbec nemusí byť a ani nie je. Tvorba, a to akákoľvek štiepi návyky a je zrkadlom doby. Vstrebáva ju a filtruje. Mňa najsilnejšie diela dostávajú do katatonického stavu. Človek vidí v knihách, dielach, krojoch, filmoch či v architektúre seba a konfrontuje sa so svojou identitou a povahou v danom čase. Obdivujem každého, kto zápasí v dnešných časoch s tvorbou. Prečo? Pretože vôbec nemám dojem, že by bolo umenie v súčasnosti nejako obzvlášť dôležité pre ľudí.

Vaše obrazy majú často až apokalyptický výraz. Čím vás takéto stvárnenie oslovuje? 

Predovšetkým je to samotným faktom, že sa snažím reflektovať súčasný svet. Nepripadá mi ako svet z ružovej vaty, práve naopak. Nikdy som nemal záujem spríjemňovať obývacie izby malbičkou s tonalitou ku gauču.

Typické pre vašu tvorbu je aj využívanie komiksových postáv či znakov animovaného sveta. Čím vás komiks fascinuje?

Áno, som z generácie, ktorá zachytila komiks a silne ma ovplyvnil. Komiks totiž pracuje so skratkami a tie sú príznačné pre samotné maľby. 

Ako vznikla idea diela Spiaca voda II. – collapse, ktoré je na karte? 

Spiaca voda je séria diel, ktoré sa viažu k mýtu. Ten hovorí, že pokiaľ si naberiete vodu zo studne a nezamiešate si ju, privedie vám nejaké zdravotné, či iné problémy. V rôznych kultúrach sa viažu k spiacej vode rôzne mýty. To ma pohltilo a vedľa seba som kládol nadmieru výjavov. Konfrontujem sa tak so spoločenskou, s ekologickou a estetickou krízou, s konzumizmom, nadužitkom všetkého a všade, s vizuálnym smogom.