Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
8. septembra 2021

Konzultačná spoločnosť ENG2 vníma rozvoj technológií v stavebnom priemysle ako pozitívny prvok. Podľa Borisa Dobrodenku, CEO spoločnosti, musia byť výsledné riešenia v prvom rade akceptované ľuďmi.

Technológie v stavebnom priemysle zásadne menia celý sektor. Vďaka nim dnes nemusia pracovníci kopať jamy lopatami a krompáčmi, ale využívajú ťažkú techniku. Budujú sa odolnejšie, vyššie a energeticky úspornejšie budovy. Technológie posúvajú stavebníctvo dopredu, a tak sú pracovníci efektívnejší, staveniská bezpečnejšie a produktivita vyššia.  

Špičkové technológie umožňujú stavať moderné budovy 

Výrazný posun umožnili najmä materiály a technológie zabudované priamo do stavby, ale aj technológie uľahčujúce samotnú výstavbu, jej riadenie a kontrolu. „Na trh sa dostali napríklad jedinečné izolačné materiály, inteligentné fasády, samotnú prevádzku objektov riadia počítače,“ hovorí Boris Dobrodenka, CEO spoločnosti ENG2, ktorá sa venuje službám developerom, projektovému manažmentu, riadeniu a technickému dozoru developerských projektov. 

Na kontrolu výstavby sa tak dnes používajú laserové skenery, špeciálne kamery a drony, firmy pôsobiace v sektore využívajú inteligentné úložiská dát, cloudové úložiská na stavbách a papierovú dokumentáciu nahradili počítače a tablety. „Dnes máme k dispozícii obrovské množstvo dát z existujúcich projektov. Či už sú to samotné technické a materiálové riešenia, technológie výstavby, ceny, dáta z prevádzky budov, reklamácií. Vnímame, že je potrebné dáta spracovať, čo nie je jednoduchá úloha,“ hovorí Dobrodenka. Podľa neho sa z takto spracovaných dát dajú následne vyberať najkvalitnejšie a cenovo najvýhodnejšie riešenia či také, ktoré majú najnižšie riziko budúcich reklamácií. 

„Ľudia si chcú sami vo výťahu stlačiť tlačidlo a nie, aby ich výťah viezol na základe čipovej kartičky zavesenej na krku,“ hovorí Boris Dobrodenka, CEO spoločnosti ENG2. Zdroj foto: ENG2

Ľudia nevyhľadávajú futuristické riešenia

Umelá inteligencia zasahuje čoraz viac do prevádzky budov, optimalizuje parkovanie, pohyb výťahov, s predstihom predpokladá zmenu teploty na fasádach a reaguje úpravou parametrov chladenia. V niektorých projektoch sa napríklad používajú automatické žalúzie reagujúce na intenzitu vonkajšieho osvetlenia či počítačom riadené vetranie vrátane úpravy vzduchu a intenzity osvetlenia v interiéri. „Myslím si však, že vývoj nesmeruje k riešeniam, aké vidíme v sci-fi filmoch, ale skôr k návratu k ľudskej mierke, ‚nepretechnizovaným‘ riešeniam,“ hovorí Boris Dobrodenka. Podľa neho ľudia nechcú, aby im budova určovala, ako majú mať žalúzie, akou intenzitou osvetlenia im svietia svietidlá, keď sa vonku zamračí. Chcú si sami vo výťahu stlačiť tlačidlo a nie, aby ich výťah viezol na základe čipovej kartičky zavesenej na krku.