Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
3. júna 2021

„Kramla pritiahne, omietka vyrovná – hovorievalo sa v stavebníctve. Dnes je to iné, na stavbách sú školení remeselníci, používajú sofistikované materiály a moderné technológie,“ hovorí Boris Dobrodenka, výkonný riaditeľ spoločnosti ENG2

Konzultačná spoločnosť ENG2 poskytuje služby projektového manažmentu, riadenia a technického dozoru, poradenskej a konzultačnej činnosti už 19 rokov. Za ten čas vníma obrovský posun v stavebnom sektore. „Vývoj informačných technológií zásadne a priaznivo ovplyvnil každý segment výstavby od návrhov budov cez samotnú výstavbu až po prevádzku,“ vysvetľuje B. Dobrodenka. 

Keď sa výstavba spustí, cesta späť neexistuje 

Technológie používané pri návrhoch budov, ako napríklad BIM (Building Information Modeling) a 3D modeling, umožňujú predchádzať chybám a výrazne prispievajú ku kvalitným technickým riešeniam. Pri výstavbe sa dnes používajú centrálne úložiská dát s inteligentným manažmentom dokumentov pre efektívne riadenie a kontrolu procesu výstavby. „Vďaka tomu sa minimalizujú riziká budúcich reklamácií a vytvárajú kvalitné podklady pre strategické rozhodovanie investorov,“ dopĺňa B. Dobrodenka. Samozrejmosťou je využitie IT technológií aj v rámci riadenia prevádzky budov, spotreby energií a odpadového hospodárstva.

Úspech projektu sa začína pri návrhu konceptu. Keď sa zakopne do zeme, tak už býva niekedy neskoro. Zdroj foto: Archív ENG2

Pri príprave a samotnej výstavbe vzniká veľké množstvo dát, ktoré treba získať, zanalyzovať a využiť. Akýkoľvek zásah do jednej časti výstavby sa môže negatívne prejaviť v tej druhej. „Proces prípravy výstavby je najmä o eliminácii možných rizík. Keď sa spustí samotná výstavba, cesta späť neexistuje a každé prerušenie výstavby alebo zmena môže byť drahá,“ hovorí B. Dobrodenka. 

Spoločnosť ENG2 využíva centrálne dátové úložiská s inteligentným manažmentom dát tak, aby dokázali akékoľvek informácie včas a efektívne vyhľadať. „Samozrejme, k tomu prichádzajú kvalitné meracie prístroje, s ktorými vieme skontrolovať kvalitu prác. Využívame drony a laserové skenery na meranie objemov výkopov, zisťovanie nežiaducich prestupov tepla,“ dopĺňa B. Dobrodenka. 

Citlivý prístup k prírode sa prejavuje aj v stavebníctve

Podľa Borisa Dobrodenku je dnes na trhu veľa inovatívnych developerov, ktorí preferujú kvalitnú architektúru a využívajú zelené technológie s obnoviteľnými zdrojmi. „Klienti chcú priestor, kde sa budú cítiť dobre. Otvárať okná v kanceláriách, chodiť do práce na bicykli, mať sa kde osprchovať,“ hovorí B. Dobrodenka. Preto sa v dobrých projektoch počíta s riešeniami, ktoré majú dlhú životnosť. Je to tak aj pri stavbe s manažmentom odpadu, ktorý pri stavbe vzniká. 

Boris Dobrodenka však upozorňuje, že nie každé drahé riešenie môže byť pridanou hodnotou. Preto by si mali developeri nechať poradiť. „Úspech projektu sa totiž začína už pri návrhu konceptu. Keď sa zakopne do zeme, tak už býva niekedy neskoro.“