Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
14. júla 2020

Zlé časy môžeme využiť na nákup nových investícií a z dlhodobého hľadiska tak profitovať, tvrdí Martin Kaňa, CEO a predseda predstavenstva Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti a DSS Poštovej banky.

Ochladenie ekonomiky analytici očakávali už dlhšie. Ako k týmto predpovediam pristupovala PPSS? 

V Prvej penzijnej a v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky sme sa na riziká dobre pripravili. Vyvinuli sme vlastný indikátor, vďaka ktorému sme predpovedali možnosť ekonomického spomalenia už v máji 2019.

V nami spravovaných fondoch sme zaujali defenzívny prístup v záujme ochrany majetku našich podielnikov a sporiteľov. Akciové investície a rizikové aktíva sme vtedy odpredali, resp. zabezpečili voči poklesu. Výsledkom je, že kým trhy klesali, naše aktívne riadené fondy rástli. Indexové riešenia, t.j. pasívne riadené fondy nasledovali trh a klesali. 

Klientov sme informovali, že napriek poklesu trhov by mali zostať pokojní a rešpektovať investičné horizonty fondov, keďže dlhodobé a pravidelné investovanie je najlepším nástrojom na elimináciu výkyvov. Upozornili sme ich, aby peniaze z fondov nevyberali, ani ich nepresúvali do konzervatívnejších, pretože by mohli stratiť. 

Aká je aktuálna situácia na trhoch a aký predpokladáte vývoj? 

Trhy rastú na základe masívnej likvidity dodávanej centrálnymi bankami. Kupujúci sa obávajú, že nestihnú nakúpiť akcie pri nižších cenách a nezachytia tak ďalší rast. Vzďaľujú sa od ekonomickej reality a valuačne sú momentálne podľa niektorých ukazovateľov dokonca drahšie ako pred poklesom. Centrálne banky tak dokázali za krátky čas nafúknuť novú bublinu, a predošlú, budovanú rokmi, nenechali úplne spľasnúť. Ekonomika nie je z najhoršieho vonku. Problémy zadlžených firiem a spotrebiteľov môžu byť citeľné ešte roky. Nezamestnanosť zostane vysoká a mnoho sektorov, napríklad letectvo či cestovanie sa bude dlho spamätávať. 

Martin Kaňa, CEO a predseda predstavenstva Prvá Penzijná správcovská spoločnosť. Zdroj foto: Archív klienta

Čo považujete za najväčšie chyby, ktoré by klienti mohli teraz spraviť? 

Napríklad nepremyslená spotreba alebo predaj podielov v čase ich nízkej hodnoty. Úspech známych investorov tkvie v tom, že nejdú s davom. Nečakajú na lepšiu príležitosť, keď je vhodná investičná príležitosť pred dverami. Aj zlé časy sa dajú využiť, ak budeme investovať pravidelne a dlhodobo. Nákupom nových investícií v čase, keď ich hodnota krátkodobo klesá, znižujeme priemernú cenu nákupu, a to nám umožňuje profitovať na dlhodobo rastúcich trhoch. 

Ako investovať peniaze tak, aby bezpečne ustáli kolísanie na trhu?

Kľúčom je diverzifikácia, pravidelnosť a dlhodobosť. Diverzifikovať znamená, že peniaze rozdelíte do viacerých typov aktív, napríklad mix akcií a dlhopisov, prímes komodít a realít k akciám. Je fajn vybrať si fond s viacerými typmi aktív a plusom je aj flexibilita stratégie, umožňujúca správcovi v čase meniť ich pomer v portfóliu. Tiež je vhodné investovať pravidelne, napríklad sporením. Investície s väčšími výkyvmi totiž umožňujú výhodné nákupy aj v čase poklesu, a tým dokážu zlepšiť priemernú cenu aktív.

Dôležitá je aj dlhodobosť, resp. dodržiavanie investičného horizontu fondu. Je to minimálna doba, počas ktorej je potrebné ponechať peniaze zainvestované, aby ste mohli získať maximálny možný výnos. Čím rizikovejšia investícia, tým dlhší investičný horizont. 

Pravidelné investovanie je dlhodobá záležitosť, preto môže byť zaujímavá pre mladých ľudí, lenže úvahy o dôchodku nie sú ich prioritou. Čo sú podľa vás tri najdôležitejšie veci, ktoré by mali vedieť? 

Odporučil by som absolventom nájsť si po škole dobrého šéfa, ktorý pre nich bude koučom a pomôže im kariérne rásť. Ďalej nájsť si zamestnávateľa, ktorý bude prispievať do II. a III. piliera a naučí ich, že by mali na budúcnosť myslieť už teraz. Odporúčam aj neustále vzdelávanie – investícia do vzdelania prináša najlepšie „úroky“.

Koľko by mali mesačne investovať, aby si mohli dovoliť pohodu na dôchodku v štýle kaviarní a dovoleniek a nemuseli v starobe živoriť?

Ak predpokladáme, že 40 % výplaty minieme na bežné výdavky, t.j. jedlo, oblečenie, záľuby a ďalších 30 % sú nevyhnutné náklady na bývanie, zostáva nám 30 % výplaty. 20 % zo zostatku, by sme mali investovať do dlhodobých cieľov, napríklad pravidelné investovanie pre seba a deti alebo dôchodok. Zvyšok odporúčame odkladať ako rezervu.

Za akých okolností začínajú ľudia pristupovať k téme investovania do dôchodkových schém zodpovednejšie? 

Keď sa udeje niečo neočakávané, napríklad pandémia. Mnoho ľudí muselo siahnuť na svoje rezervy a uvedomili si nevyhnutnosť sporenia. Zaujímajú sa o svoju budúcnosť a chcú sa mať na dôchodku dobre. 

Ďalšou situáciou je napríklad, keď zistia prognózu dôchodku. Ľudia by si mali uvedomiť, že v I. pilieri sa vložené peniaze nezhodnocujú a nie je možné ich dediť. Aby ľudia svoje úspory maximalizovali, odporúčame tým, ktorí majú do dôchodku viac ako 15 rokov, sporiť si v akciových alebo indexových dôchodkových fondoch. V garantovaných fondoch sa peniaze zhodnocujú oveľa konzervatívnejšie, čo môže pre mladého človeka predstavovať v čase odchodu do dôchodku stratu aj desiatky tisíc eur. 

Ako investujete do dôchodkového sporenia vy? 

Sporím si v II. a III. pilieri v aktívne riadenom akciovom fonde a mám viacero investícií vo fondoch Prvej penzijnej. Najdôležitejšia je dlhodobá investícia, okrem seba som pravidelné investovanie zriadil aj mojim synom. Druhorodenému dokonca dva týždne po narodení.