Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
11. júna 2021

Keď Roman Stoličný zakladal svoju firmu, nečakal, že za pár rokov bude expandovať. Dnes je generálnym riaditeľom spoločnosti, ktorá vlani prepravila 627 tisíc zásielok. 

Dachser dnes dokáže splniť svojim zákazníkom všetky logistické požiadavky na prepravu menších i väčších zásielok. Je to vďaka ich komplexnej pozemnej sieti systémovej, zbernej a charterovej dopravy, štruktúre pobočiek a partnerov. „Našou najväčšou divíziou je Európska logistika, pre potreby zákazníkov máme však aj rozsiahle tranzitné siete nákladnej leteckej a námornej prepravy a divíziu potravinovej logistiky,“ dodáva Roman Stoličný. Tomu však predchádzalo niekoľko dôležitých rozhodnutí.

“Vďaka našim inteligentným štandardizovaným procesom dokážeme ponúknuť nemeckú presnosť nielen na Slovensku, ale aj na celom svete” tvrdí Roman Stoličný, generálny riaditeľ Dachser. Zdroj foto: Dachser

Európsky rodinný podnik

Už pár rokov po založení slovenskej firmy sa ukázalo, že povaha biznisu si vyžaduje rozšírenie na zahraničné trhy. V tom čase sa núkala možnosť akvizície so zahraničnou spoločnosťou. „Zvolil som spojenie s renomovanou nákladnou dopravnou spoločnosťou Dachser hlavne vďaka tomu, že už od roku 1930 bola vlastnená a riadená rodinou zakladateľa Thomasa Dachsera. Imponovali mi hodnoty tradičného rodinného podniku a dnes môžem potvrdiť, že to bolo správne rozhodnutie,“ hovorí Roman Stoličný. Od začiatku spolupráce bolo prioritou spoločnosti dodržiavať konzistentnú firemnú stratégiu. Rodinné vedenie je im tak zárukou, že sa tento trend nezmení. Spojenie firemnej kultúry rodinného podniku s podnikateľskou výnimočnosťou ovplyvnilo vývoj jednej z najúspešnejších logistických spoločností.

Expandovanie pokračuje dodnes

Zvláštnosťou akvizície bola aj dohoda, že Roman Stoličný ostane vo vedení spoločnosti. Z pozície majiteľa prešiel do role generálneho riaditeľa. V roku 2017 sa pod jeho zahraničné kompetencie pridala nová krajina – Maďarsko a tento rok pribudla aj Južná a Východná Európa. Tu patrí aj Rumunsko, no predpokladá sa však aj potenciál pripájania ďalších členov. „Začleňujeme nové pobočky udržateľným spôsobom a každý lokálny manažér stále ostáva veľkým hráčom,“ dopĺňa Roman Stoličný.

Čas a technológia hrá veľkú rolu

V logistike zohráva kľúčovú úlohu čas a spoľahlivosť. Dachser si dáva záležať na pevnom a načasovanom harmonograme dopravy, ktorý umožňuje zákazníkom objednávať a sledovať zásielky. S vysokovýkonným IT systémom mapujú všetky logistické procesy dodávateľského reťazca a zabezpečujú bezpečnú prepravu tovarov. Toto sa deje aj vďaka systematickému čítaniu čiarových kódov na každom rozhraní. „Sme veľmi hrdí, že vďaka našim inteligentným procesom dokážeme ponúknuť nemeckú presnosť nielen na Slovensku, ale aj na celom svete,“ zdôrazňuje Roman Stoličný.