Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
31. augusta 2020

Vďaka zárukám európskeho a štátneho investičného fondu sa podnikatelia, mikropodniky, malé a stredné podniky, ako aj veľké firmy môžu dostať k peniazom na prekonanie krízy jednoduchšie a výhodnejšie. 

Týždne bez tržieb a celkový útlm v mnohých odvetviach prináša podnikateľom a firmám neľahké časy. Výpadky tržieb v desiatkach percent sa doháňajú len ťažko, no bez prílevu peňazí sa prevádzka a pracovné miesta nedajú dlhodobo udržať. 

ČSOB preto intenzívne pracuje na riešeniach pre podnikateľov, ktorí potrebujú okrem odkladu splátok existujúcich úverov aj podporu v podobe nového financovania.

Úvery s garanciou EÚ

Živnostníci a malé firmy môžu získať úvery z garančného programu COSME, ktoré sú vďaka zárukám zo strany Európskeho investičného fondu (EIF) pre banky menej rizikové, a tým pádom ešte dostupnejšie pre žiadateľov. Vďaka nim môžu podnikatelia financovať činnosť prevádzok a splátky si môžu rozložiť až na obdobie 10 rokov. Minimálna výška úveru z programu COSME je 4 000 € a maximálna 150 000 €, pričom sa odvíja od výšky priemerných tržieb klienta.

Pre firmy s väčšími tržbami, ktoré majú vyššie požiadavky na financovanie inovatívnych alebo digitalizačných aktivít, je určený program InnovFin. V tomto prípade môžu o úver požiadať stredne veľké a veľké firmy. Výška poskytnutého úveru môže dosahovať od
100 000 € do 3,5 mil. €, resp. 7,5 milióna €, podľa veľkosti podniku a toho, či ide o kontokorent, investičný úver alebo prevádzkový úver. 

Štátne garančné schémy

ČSOB sa zapojila aj do štátnych garančných schém SIHAZ 1, SIHAZ 2 a EXIMAZ. SIHAZ 1, tzv. program SIH Antikorona Záruka, predstavuje program pomoci pre mikropodniky, malé a stredné podniky na zmiernenie dopadov Covid-19, poskytovanej formou záruk Slovak Investment Holding-u za úvery a úrokové dotácie za predpokladu udržania zamestnanosti. Podnikatelia môžu z programu SIH Antikorona Záruka získať úver vo výške do 2 mil. € so splatnosťou od 2 do 6 rokov. Tzv. Veľká štátna garančná schéma (SIHAZ 2 a EXIMAZ) umožňuje všetkým podnikom, bez ohľadu na ich veľkosť, získať prevádzkové a investičné financovanie ich potrieb až do výšky 20 miliónov €, s odkladom splácania úverov na 1 rok, s podmienkami zohľadňujúcimi záruky Slovak Investment Holding-u a Eximbanky. 

ČSOB berie biznis každého klienta osobne. Viac informácií o preklenovacích úveroch nájdete na tomto odkaze