10. januára 2022

Firma, ktorú zakladal, vlani oslávila tri dekády podnikania. Aké zásadné ponaučenia si odniesol z pôsobenia v biznise František Ambrovics, zakladateľ a konateľ spoločnosti Minit Slovakia? A čo by na základe svojich skúseností poradil súčasným aj budúcim podnikateľom na ceste k úspechu?

Na vlastný biznis sa dal vyučený elektroinžinier František Ambrovics spoločne so svojím bratom Jurajom (ten sa neskôr z firmy stiahol) už v roku 1991. V Dunajskej Strede založili firmu Ambropek a to, čo začínalo ako malá pekáreň v rodinnej garáži, je dnes úspešnou spoločnosťou, v ktorej sú zaangažované už aj deti zakladateľov.

„Mnohí majitelia si dnes myslia, že oni a firma sú to isté. Je nutné si zachovať osobnú zodpovednosť, nerobiť rozhodnutia len podľa vlastného uváženia a brať do úvahy, že ak má spoločnosť dobre nastavené fungujúce procesy, musí fungovať aj bez jeho prítomnosti,“ hovorí František Ambrovics.

V roku 1999 na slovenský trh z Maďarska priniesli obľúbené pečivo „fornetti“ a začali rozvíjať vlastnú franšízovú sieť malých pekárničiek, ktorú rozšírili aj do Českej republiky. Následne sa v roku 2016 firma premenovala na Minit Slovakia.

Aktuálne spoločnosť zamestnáva asi 290 zamestnancov a prevádzkuje zhruba 450 malých pekárničiek.

Reklama

Zakladateľ a konateľ František Ambrovics z aktívneho vedenia firmy odišiel v roku 2020 a aktuálne sa venuje novým podnikateľským projektom a výzvam v rámci spoločnosti. Tu je päť najdôležitejších hodnôt, na ktorých v biznise podľa neho záleží.

František Ambrovics podniká už viac ako 30 rokov. Firmu už aktívne nevedie, ale venuje sa iným činnostiam v rámci rozvoja spoločnosti. Foto: Archív F. Ambrovicsa

1. Lojálnosť.

Vo svojom profesionálnom živote si najviac cením vzájomnú lojálnosť voči zamestnancom a aj voči obchodným partnerom, lebo práve tá dodáva firme stabilitu a kľud pre pokojné napredovanie, čo sú veľmi potrebné predpoklady na dlhodobé pôsobenie na trhu.

2. Nezávislosť.

Firmu považujem za samostatne žijúci organizmus a od jej fungovania je nutné oddeliť fyzickú osobu majiteľa. Mnohí majitelia si dnes myslia, že oni a firma sú to isté. Je nutné si zachovať osobnú zodpovednosť, nerobiť rozhodnutia len podľa vlastného uváženia a brať do úvahy, že ak má spoločnosť dobre nastavené fungujúce procesy, musí fungovať aj bez jeho prítomnosti.

3. Oddelenie súkromného a pracovného života.

Tretia osobná skúsenosť – je veľmi užitočné, ak sa oddelí firemný a súkromný život majiteľa. Firemné záležitosti netreba nosiť domov a taktiež udalosti z rodinného života nie je dobré nosiť do práce. Zachovanie si profesnej tváre a zvládanie emócií sú predpoklady manažéra, ktoré dlhodobo ocenia vaši zamestnanci aj členovia vašej domácnosti.

4. Jasne nastavené ciele.

Predstaviteľ spoločnosti musí mať jasnú víziu dlhodobého fungovania svojho podnikania. Každá spoločnosť by mala mať vlastnú cestu, vlastné ideály a nemeniť svoje dlhodobé ciele v čase.

Mnohí majitelia mylne ostražito sledujú svoje okolie v závislosti od momentálnych zmien a prispôsobujú sa vystaveným nástrahám a strácajú svoju originalitu. Je samozrejmé, že úspešné fungovanie si vyžaduje flexibilitu, ale vlastnú cestu si majiteľ vytvára sám, nenapodobňuje, ale v správny čas strieľa na bránu.

5. Pokora a pripravenosť.

Môj posledný odkaz pre súčasných či budúcich podnikateľov znie: buďte pokorní voči trhu v zmysle ponaučenia „obslúž s pokorou aj najmenších a buď pripravený na najväčších“. To znamená mať vnútornú silu a byť technologicky, personálne a procesne pripravený zdolávať najväčšie výzvy.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?