16. apríla 2021

Po víkende príde nielen k miernemu otepleniu, ale aj k uvoľneniu opatrení. Vláda SR v piatok 16. apríla schválila nové pravidlá v súvislosti so šírením koronavírusu – na základe covid automatu. Od pondelka 19. apríla budeme môcť voľnejšie dýchať. 

Mapa podľa covid automatu platná od 19. do 25. apríla:

Zákaz vychádzania

Platí v čase od 5:00 do 1:00 h nasledujúceho dňa až do odvolania, najneskôr do konca núdzového stavu 28. apríla. K výnimkám zo zákazu vychádzania patria:

Zamestnanci škôl a školských zariadení: cesta do a z práce v čase 5:00 až 20:00 h, potrebné je potvrdenie od zamestnávateľa a:

Reklama
  • negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 7 dní
  • alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
  • alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou (AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
  • alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania
  • a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o  jeho prekonaní,
  • alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 90 dní, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu.

Ostatní pracujúci: cesta do a z práce, potrebný je negatívny covid test (čierny a bordový okres – maximálne 7-dňový,  červený okres – maximálne 14-dňový, ružový okres – maximálne 21-dňový) alebo potvrdenie o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia Covid-19 podľa vyššie uvedených podmienok.

Zabezpečenie základných životných potrieb: v čase od 5:00 do 20:00 h cestu v nevyhnutnom rozsahu – nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) a cestu späť, netreba sa preukazovať negatívnym testom.

Cesta do obchodu alebo inej prevádzky a späť v čase od 05:00 do 20:00 h, potrebný je negatívny test nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia Covid-19.

Cesta do autoškoly a späť v čase od 05:00 do 20:00 h, potrebný je negatívny test nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia Covid-19.

Cesta k lekárovi, na očkovanie, do lekárne či na test od 05:00 do 20:00 h, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného, netreba sa preukazovať negatívnym testom.

Cesta s dieťaťom do šesť rokov do vzdialenosti 1 kilometra od bydliska, netreba sa preukazovať negatívnym testom.

Cesta do škôlky, školy či školského zariadenia v čase od 05:00 do 20:00 h. V prípade detí do 3 rokov nie je potrebný žiadny test, pri škôlkaroch a žiakoch 1. stupňa sa musí negatívnym maximálne 7-dňovým testom (alebo potvrdením o očkovaní či o prekonaní Covid-19) preukázať zákonný zástupca dieťaťa žijúci v spoločnej domácnosti.

Starší žiaci sa musia tiež preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní (alebo potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia alebo o výnimke z testovania).

Cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť v čase od 05:00 do 20:00 h, netreba sa preukazovať negatívnym testom.

Cesta na bohoslužbu alebo na účel individuálnej duchovnej starostlivosti a cestu späť v čase od 05:00 do 20:00 h, netreba sa preukazovať negatívnym testom.

Cesta na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť, netreba sa preukazovať negatívnym testom.

Cesta so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cesta k veterinárovi a späť, netreba sa preukazovať negatívnym testom.

Cesta na plaváreň, do hotela či iného ubytovacieho zariadenia za účelom rekreácie, múzea, galérie, knižnice, zoologickej či botanickej záhrady a späť v čase od 05:00 do 20:00 h, potrebný je negatívny maximálne 7-dňový test (alebo potvrdenie o očkovaní či o prekonaní ochorenia Covid-19).

Cesta na pracovný pohovor, výberové alebo prijímacie konanie, uzavretie pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť v čase od od 5:00 do 20:00 h, potrebný je negatívny test nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia Covid-19.

Všetky výnimky zo zákazu vychádzania nájdete TU. Naďalej platí zákaz cesty na rekreáciu v zahraničí aj v čase od 1:00 do 5:00 h do odvolania, najneskôr do 28. apríla.

Rúška a respirátory

Zmeny sa týkajú aj prekrytia úst a nosa. V exteriéri nie je povinné rúško, pokiaľ sa bude človek nachádzať aspoň päť metrov od iných ľudí. Bez rúšok sa budú môcť po vonku pohybovať ľudia aj spolu, ak žijú v jednej domácnosti.

Respirátorov v interiéroch sa zbavia učitelia, ale aj zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikovú prácu – bude im stačiť rúško, šatka či iná pomôcka. Žiakom 1. a 2. stupňa ZŠ budú v škole stačiť rúška, deti do 6 rokov nepotrebujú rúško vôbec.

Reklama

Nákupné centrá

Na vstup je potrebný negatívny maximálne 7-dňový test na ochorenie Covid-19 (alebo potvrdenie o očkovaní či o prekonaní ochorenia Covid-19).

Vstup do nákupného centra a obchodného domu by mal byť povolený len osobe s telesnou teplotou do  37 °C. Počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 metrov štvorcových predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Gastroprevádzky môžu predávať jedlo a nápoje len v zabalenom stave, platí zákaz konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu. Sedacie sekcie a detské kútiky zostávajú zatvorené.

Reštaurácie

Jedlo a nápoje môžu len vydávať, prípadne rozvážať zákazníkom.

Cestovanie po Slovensku

Do prírody a na individuálnu rekreáciu sa bude dať cestovať aj medzi okresmi, podmienkou je negatívny test nie starší ako 7 dní. Cestovať do prírody v okrese zaradenom do 4. stupňa (čierny okres) nie je povolené,  Otvárajú sa aj múzeá, galérie, knižnice, zoologické a botanické záhrady, lyžiarske strediská či lanovky.

Práca z domu a platnosť testu do zamestnania

Ruší sa aj povinný home office. Prácu touto formou budú môcť zamestnanci naďalej vykonávať len podľa usmernení svojho zamestnávateľa. Obyvatelia čiernych a bordových okresov potrebujú na cestu do práce negatívny test nie starší ako 7 dní. Obyvatelia červených okresov sa musia preukázať maximálne 14-dňovým negatívnym testom, v ružovom okrese stačí test, ktorý má maximálne 21 dní. Podrobnosti nájdete TU. 

Kde netreba test?

Povinnosť testovať ostáva v platnosti tak ako doteraz, test netreba pri zaobstarávaní základných životných potrieb – nákupe potravín a liekov, alebo napríklad pri ceste do prírody v okresoch 1., 2. alebo 3. stupňa varovania podľa covid automatu.

Test nemusí mať ani človek, ktorý je 14 dní po druhom očkovaní mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna), alebo 4 týždne po prvej dávke vektorovej vakcíny (AstraZeneca) či osoby, ktoré v posledných 180/90 dňoch prekonali ochorenie Covid-19.

Rovnako sa negatívnym výsledkom testu nemusia preukazovať osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňujú jeho vykonanie.

Žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti, ak sa naň nevzťahuje niektoré z vyššie uvedených výnimiek.

Test nepotrebujete ani pri návšteve kostola, pri vychádzke s dieťaťom do 6 rokov do 1 kilometra od bydliska, pri prechádzke so psom či mačkou do 1 kilometra od bydliska alebo pri ceste k veterinárovi.

Šport a wellness

Zatvorené podľa covid automatu zatiaľ zostávajú fitness centrá. Športovať bude možné len v exteriéri v maximálnom počte šiestich ľudí, rovnako pod podmienkou negatívneho testu. Na plavárňach môže byť súčasne maximálne 6 osôb, potrebný je tiež negatívny test. Prevádzky poskytujúce wellnes služby zostávajú zatvorené.

Školy sa postupne otvoria

Od pondelka 19. apríla okrem otvorených škôlok a 1. stupňa základných škôl platí aj prezenčné vyučovanie ôsmakov a deviatakov vo všetkých okresoch okrem čiernych.

Hotely a ubytovacie zariadenia

Zákazníci, okrem detí do 10 rokov, sa musia preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Maximálny počet ubytovaných v jednej izbe sú 2 dospelí, prípadne viac, ak žijú v jednej domácnosti. Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky.

Múzeá a galérie

Prevádzkovatelia múzeí, galérií a výstavných siení môžu organizovať iba individuálne prehliadky.

Bohoslužby a návšteva kostola

Vstup do chrámu bude možný len s prekrytými dýchacími cestami, dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami. Zakazuje sa podávanie rúk, v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku.

Platí zásada 1 osoba na 15 metrov štvorcových, v chrámoch do 90 metrov štvorcových môže byť súčasne najviac 6 návštevníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Služby, kaderníctvo, kozmetika

Vstup s maximálne 7-dňovým negatívnym testom. „Na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si zákazník môže dočasne zložiť respirátor,“ píše sa vo vyhláške ÚVZ.

Aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva nájdete TU a TU.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?