5. júna 2021

Plánujete víkendový nákup, výlet či cyklistiku za hranicami Slovenska? Alebo by ste chceli využiť first minute ceny na dovolenku v Chorvátsku? Prinášame vám prehľad covid opatrení, ktoré platia u našich susedov a pri „slovenskom“ mori. 

Slovensko je od piatka 17. júna zaradené medzi zelené krajiny podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). To znamená, že pri vstupe do Chorvátska už za splnenia istých podmienok nebudeme potrebovať certifikát o očkovaní, negatívny test na Covid-19 ani potvrdenie o prekonaní ochorenia. 

Tu sú aktuálne pravidlá, ktoré musia obyvatelia Slovenska splniť pri návšteve Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska a Chorvátska. 

Česko

Pri vstupe do krajiny budete potrebovať (platí do nedele 20. 6.):

 • certifikát o očkovaní vydaný v krajinách EÚ+ (členské štáty únie, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko) už 22 dní od prvej dávky pri dvojdávkových vakcínach alebo 14 dní od očkovania v prípade jednodávkovej vakcíny,
 • alebo potvrdenie o prekonanom ochorení Covid-19 (minimálne 14 dní a maximálne 180 dní od pozitívneho PCR testu),
 • alebo negatívny výsledok antigénového testu (maximálne 24 hod.) alebo PCR testu (maximálne 72 hod.)
 • a vyplnený online príjazdový formulár.

Pri návšteve do 24 hodín nemusíte mať výsledky testu ani vypĺňať príjazdový formulár. Táto výnimka sa vzťahuje aj na deti do 5 rokov či pendlerov (študentov, pracujúcich), ktorí aspoň raz týždenne prekračujú hranicu.

Reklama

Respirátory: sú povinné vo všetkých uzavretých priestoroch aj vo všetkých ostatných verejne prístupných miestach, kde sa súčasne nachádzajú viac ako 2 osoby (nežijúce v spoločnej domácnosti) vo vzdialenosti menej ako 2 metre.

Rakúsko

Pri vstupe do krajiny budete potrebovať:

 • certifikát o očkovaní vydaný na Slovensku,
 • alebo potvrdenie o očkovaní vakcínou proti Covid-19, ktorú uznala EMA alebo WHO – od 22. dňa po zaočkovaní prvou dávkou (platnosť maximálne 3 mesiace), po podaní 2. dávky (platnosť maximálne 9 mesiacov od podania prvej dávky). Pri jednodávkových vakcínach (napr. Johnson & Johnson ) od 22. dňa po zaočkovaní a na max. 9 mesiacov,
 • alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19 (platí do 6 mesiacov od potvrdenej infekcie alebo na základe pozitívneho protilátkového testu nie staršieho ako 3 mesiace),
 • alebo negatívny test na Covid-19 (PCR nie starší ako 72 hodín alebo antigénový testom nie starší ako 48 hodín),
 • potvrdenia musia byť v nemeckom alebo anglickom jazyku a potvrdené lekárom alebo atestovaným zdravotníckym zariadením,
 • online registrácia pred vstupom do Rakúska od 10. júna nie je povinná pre ľudí, ktorí sú zaočkovaní, prekonali COVID-19 alebo majú negatívny test.
 • Ak sa na hraniciach nepreukážete žiadnym z uvedených potvrdení, ste povinní sa po vstupe do Rakúska najneskôr do 24 hodín nechať na vlastné náklady otestovať PCR alebo antigénovým testom a registrovať sa.

  Online registračný formulár v nemčine

  Online registračný formulár v angličtine

Pendleri

 • Ako pendler je v platnej spolkovej vyhláške definovaná osoba pravidelne cestujúca do Rakúska z dôvodov zamestnania, vzdelávania alebo z rodinných dôvodov či z titulu návštevy životného partnera.
 • platí povinnosť preukázať sa potvrdením o splnení aspoň jednej z podmienok „3G“ raz za 7 dní,
 • povinná online registrácia (Pre-Travel-Clearance) najmenej raz za 28 dní,
 • alebo pri každej zmene údajov zadávaných pri registrácii (vrátane nového potvrdenia o splnení „3G“).

 Vzor potvrdenia v nemeckom jazyku 

 Vzor potvrdenia v anglickom jazyku  

Tranzit: Ak cez Rakúsko len prechádzate, prípadne cestujete na alebo z letiska Schwechat, nemusíte sa vopred registrovať ani sa preukazovať testom (alebo potvrdením o očkovaní či o prekonaní Covid-19). Platí to aj pre organizovaný tranzit osôb aj tovarov do inej krajiny alebo vycestovanie z Rakúska.

Pri vstupe do krajiny budete potrebovať:

 • negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu (maximálne 48 hod.) v anglickom alebo poľskom jazyku,
 • alebo potvrdenie o očkovaní proti Covid-19 vakcínou povolenou Európskou úniou (BioNTech a PfizerModernaAstraZenecaJanssen Pharmaceutica NV), v prípade dvojdávkových vakcín sa požaduje doklad o podaní oboch dávok,
 • alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19 (maximálne 180 dní pred dátumom prekročenia hraníc).

Pri tranzite cez Poľsko lietadlom, autom alebo vlakom, je potrebné mať negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu (maximálne 48 hod.) v anglickom alebo poľskom jazyku.

Respirátory a rúška: Platí povinnosť zakrývať si nos a ústa rúškom v interiéri (štíty či šály nie sú povolené).

Prevádzky:

 • Otvorené sú nákupné centrá, stavebniny, obchody s nábytkom a maloobchodné predajne (1 osoba na 15 m2),
 • hotely a ubytovacie zariadenia s maximálnou obsadenosťou do 50 %, zatiaľ bez reštauračných a wellness služieb,
 • otvorené sú reštaurácie – vzdialenosť stolov, obsadenosť do 50 %,
 • kryté športové zariadenia pre verejnosť: bazény do 50 % kapacity, posilňovne, fitness a soláriá s limitom 1 osoba na 15 m2,
 • povolené sú svadby a oslavy s účasťou maximálne 50 osôb.

Maďarsko

 • Do krajiny naďalej (minimálne do 22. júna) platí zákaz vstupu iných ako maďarských občanov,
 • výnimky platia len pre cudzincov s oprávnením na trvalý pobyt alebo platným povolením na pobyt na území Maďarska,
 • občania SR, ktorí preukážu ekonomický alebo obchodný cieľ cesty, môžu vstúpiť na územie Maďarska neobmedzene,
 • výnimky s obmedzeniami sa týkajú aj pendlerov, Slovákov žijúcich v prihraničných obciach, študentov, ktorí majú študijné povinnosti na území Maďarska, a športovcov či športových odborníkov.

Návšteva športového alebo kultúrneho podujatia

Od stredy 9. júna môžete na územie Maďarska vstúpiť s národným očkovacím certifikátom. Ak zatiaľ nie ste očkovaní, no chystáte sa do Maďarska na medzinárodný športový zápas alebo kultúrne podujatie, umožnia vám to po splnení týchto podmienok:

 • môžete byť na štátnej hranici podrobený lekárskemu vyšetreniu, ktoré je potrebné podstúpiť,
 • ste povinní preukázať sa vstupenkou, ktorá vás oprávňuje na návštevu športového alebo kultúrneho podujatia,
 • a musíte sa preukázať negatívnym testom v maďarskom alebo anglickom jazyku, ktorý bol vykonaný najneskôr 3 dni pred vstupom.

Do krajiny vám môžu odmietnuť vstup, ak:

 • sa počas lekárskeho vyšetrenia objaví podozrenie na ochorenie,
 • sa nepreukážete vstupenkou,
 • alebo existujú pochybnosti o pravosti vstupenky.

Pozor: O udelenie výnimky na vstup do Maďarska osobnou dopravou musíte požiadať príslušný miestny policajný orgán. Ak napríklad máte odlet z letiska Ferenca Liszta v Budapešti, platí výnimka policajného riaditeľstva XVIII. obvodu BRFK, no tá sa nevzťahuje na cestu na dovolenku. Žiadosť o výnimku si podáva záujemca individuálne a výlučne elektronicky v maďarskom alebo v anglickom jazyku.

Tranzit: Ak cez Maďarsko prechádzate do inej krajiny, musíte sa podrobiť lekárskej prehliadke. V tom prípade sa nevyžaduje negatívny test na Covid-19, karanténa ani registrácia pred cestou na územie Maďarska. Musíte však preukazovať účel a cieľ cesty.

Na tranzit musíte použiť iba stanovenú trasu, zastaviť len na určených miestach a do 24 hodín ste povinní opustiť územie Maďarska. Zastať mimo vyznačených miest je možné len z nevyhnutných technických alebo zdravotných príčin. Nedodržanie trás a časov bude kontrolované  policajnými orgánmi a prísne sankciované, upozorňuje slovenský rezort diplomacie.
Letiská: Medzinárodné letecké spoločnosti môžu odmietnuť boarding zahraničných cestovateľov, vrátane slovenských, pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti. Vopred si preto overte priamo u leteckých spoločností, za akých podmienok vám umožnia nástup na palubu lietadla.

Občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu, respektíve odtiaľ odcestovať domov. Musí však preukázať cieľ tranzitnej cesty (letenkou) a využívať len tranzitné trasy uvedené na stránke polície. Povinnosťou  je opustiť maďarské územie do 24 hodín.

Na odvoz od rodiny či známych sa však nespoliehajte, na tento účel ich do Maďarska nevpustia. Využiť musíte medzinárodné vlaky z/do Budapešti alebo miestnu maďarskú taxi službu z letiska na slovenské hraničné priechody.

V krajine naďalej platí núdzový stav s viacerými obmedzeniami, na požiadanie sa musíte preukázať nielen pasom či občianskym preukazom, ale aj očkovacím alebo imunitným preukazom.

Reklama

Chorvátsko

Pri vstupe do krajiny budete potrebovať:

 • vyplnený online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia prechodu cez hranice,
 • platný cestovný doklad alebo občiansky preukaz (s platnosťou aj v čase pobytu a návratu do SR).

Od 1. júla Chorvátsko sprísnilo podmienky vstupu. Ak prichádzate priamo z krajín regiónov Európskej únie alebo krajín schengenského priestoru bez ohľadu na štátne občianstvo, môžete do krajiny vstupovať s platným digitálnym certifikátom EÚ COVID (covid pas).

Akými dokladmi sa môžete preukázať, ak nemáte covid pas?

Ako ďalej uvádza portál koronavirus.hr, výnimočne budú mať povolený vstup cestujúci z krajín EÚ a krajín pridružených k schengenskému priestoru, ktorí ešte nemajú digitálny certifikát EÚ COVID, ak sa preukážu niektorým z nasledovných dokladov:

 • negatívny test PCR alebo  rýchly test na antigén – BAT  na SARS-CoV-2, kde test BAT musí byť zo  Spoločného zoznamu rýchlych testov na antigén, ktorý vzájomne uznávajú členské štáty Európskej únie , uverejnený Európskou komisiou. Výsledky testu PCR nesmú byť staršie ako 72 hodín a testu BAT 48 hodín od okamihu testovania do príchodu na hraničný priechod.
 • potvrdenie nie staršie ako 210 dní od prijatia dvoch dávok vakcíny použitých v členských štátoch EÚ (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm)
 • alebo predloženie osvedčenia nie staršieho ako 210 dní od podania jednodávkovej vakcíny (Janssen od Johnson & Johnson), ak od podania tejto vakcíny uplynulo 14 dní;
 • potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 a prijatia jednej dávky vakcíny do šiestich mesiacov od nástupu choroby za predpokladu, že očkovanie sa musí vykonať menej ako 210 dní pred príchodom na hraničný priechod;
 • potvrdenie o absolvovaní prvej dávky Pfizer, Moderna alebo Gamaleya, s ktorými je možné vstúpiť do Chorvátskej republiky v období od 22 do 42 dní od prijatia vakcíny, alebo od 22 do 84 dní od prvej dávky AstraZeneca;
 • predloženie PCR testu alebo  rýchleho antigénového testu, ktorý  potvrdzuje, že osoba sa zotavila z infekcie vírusom SARS-CoV-2;
 • možné je aj vykonať testovanie PCR alebo  rýchle testovanie antigénu – BAT  na SARS-CoV-2 ihneď po príchode do Chorvátskej republiky (na vlastné náklady) s povinnosťou izolácie až do príchodu negatívneho výsledku. V prípade nemožnosti testovania sa stanoví miera samoizolácie na obdobie 10 dní.

 

Prevádzky a cestovanie:

 • Cestovať v rámci krajiny môžete bez obmedzení.
 • Otvorené sú terasy kaviarní, reštaurácie aj v interiéri (platia povinné rúška, dezinfekcia a dva metre odstup).

Rúška: V Chorvátsku je povinné nosenie ochranných masiek alebo rúšok vo všetkých zatvorených priestoroch (vrátane MHD) a otvorených priestoroch všade tam, kde nie je možné dodržať bezpečnostnú vzdialenosť 1,5 metra.

Podrobnejšie a aktualizované informácie o opatreniach v ďalších krajinách nájdete TU.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?