1. februára 2021

Máloktorá firma dokáže fungovať bez pôžičky. Či už má pomôcť s preklenutím ťažkého obdobia, akvizíciou konkurencie, alebo nákupom drahých zariadení, pôžička je základný a silný nástroj na podnikanie.

Samozrejme, nesprávne nastavený úver dokáže firmu aj zruinovať. Skôr, ako urobíte toto vážne rozhodnutie, mali by ste poriadne zvážiť svoje možnosti. Je dôležité, aby ste pred rokovaním o úveroch mali pripravené odpovede na týchto deväť otázok.

1. Je úver najlepším riešením?

Nie je to tak vždy. Hoci sú firemné úvery (teoreticky) široko dostupné, neznamená to, že sú vždy aj najlepším riešením. Skôr, ako oslovíte veriteľa, zvážte, aké možnosti máte.

Ak ste startup, môže na vás „za rohom“ čakať venture investor alebo angel investor, ktorý do vašej firmy naleje peniaze, výmenou za vlastnícky podiel. Druhý typ zdrojov, ktorý nie je pôžička, sú granty. Tretím je kapitál od biznisových partnerov v rámci spolupráce.

2. Aké typy úverov sú na trhu?

Vybrať si môžete úver pre fyzickú osobu, napríklad spotrebný, a podnikateľský úver, teda úver pre firmy a živnostníkov.

Reklama

V zásade platí, že úvery pre fyzickú osobu sú rizikovejšie. Podnikateľský úver by mal umožniť ochranu aktív dlžníka, samozrejme, záleží aj od právnej formy podnikania. Spoločnosť s ručením obmedzeným ručí iba do výšky vkladu spoločníka.

Podnikateľ – samostatne zárobkovo činná osoba, prípadne živnostník, ručí za záväzky celým (osobným) majetkom. A to je poriadny rozdiel.

Podnikateľských úverov je viacero druhov (nielen z pohľadu klasického delenia na splátkový a kontokorentný, čiže „debet“). Pri výbere však nebudete mať celkom voľnú ruku. Najprv musíte splniť určité podmienky, aby sa s vami banka vôbec rozprávala: napríklad to, či podnikáte v oblasti, ktorú finančný ústav „uznáva“, a či viete dokladovať nepretržitú, spravidla 24-mesačnú podnikateľskú históriu.

Či už si dohodnete úver, ktorý budete splácať priebežne, alebo jednorazovou splátkou, dôležité je, aby ste si vopred dobre premysleli, ktorý typ má pre vás zmysel a aké sú medzi nimi rozdiely.

Dôležitým detailom tiež môže byť, či môže byť hlavný dlžník (takzvaná kľúčová osoba) poistený.

3. Akú mám úverovú históriu?

Je bez poškvrny? Aj osobná aj firemná? Kreditné skóre hrá rozhodujúcu úlohu. Rozhodne o tom, či vôbec splníte podmienky na poskytnutie úveru, a, predovšetkým, určí úrokové sadzby, ktoré budete platiť.

Ak hľadáte najnižšiu sadzbu, zamyslite sa nad tým, ako by sa dala zlepšiť vaša úverová história. Zápisy v úverovom registri majú rôznu váhu, záleží aj na tom, ako dlho ste v minulosti meškali s platením, koľkokrát to bolo a v akej sume.

Nemusí to byť tak, že najlepšia úverová minulosť je minulosť bez akéhokoľvek úveru. Postačí, ak je váš úverový register čistý, teda bez zápisov o omeškaní a nesplácaní.

4. Mám zábezpeku?

Veriteľ, samozrejme, ide do rizika. Podnikateľovi hrozí vždy, z princípu, že má zlý biznisplán. Môžu sa tiež zmeniť ekonomické podmienky a môže upadnúť do problémov s hotovosťou.

Ak ste ako dlžník ochotný a schopný ísť do rizika, bude riziková kalkulácia na strane veriteľa vyzerať pre vás priaznivejšie. Možnosť pre banku, že vám v prípade problémov zoberie nejaké vaše aktívum, by mala zvýšiť šancu, že úver dostanete.

5. Koľko môžem splácať každý mesiac?

Čím vyšší úver a čím kratšia splatnosť, tým vyššia splátka. Prečo takúto základnú vec opakujeme? Nuž, preto, že po tom, ako si úver zoberiete, bude rozhodujúca.

Odhadnúť, či si vaša firma bude môcť dovoliť splácať úvery, je absolútny základ podnikania. Ustáť tlak na ziskovosť, ktorý spôsobujú úvery, je základnou úlohou každého manažmentu či majiteľa firmy.

6. Presvedčil som ručiteľa? Presvedčil som spoločníka?

Ručiteľ, hovoria učebnice, je osoba odlišná od dlžníka, ktorá sa však dohodou o ručení dostane do pozície, ktorá sa na pozíciu dlžníka veľmi podobá.

To znamená, že je ho (alebo ju) potrebné naozaj presvedčiť, že sa za vás má zaručiť. Nie je (a ani by nemalo byť) to jednoduché.

Koho, okrem veriteľa a ručiteľa, ešte musíte dostať na svoju stranu? Spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným. Že by mal súhlasiť s úverom, snáď ani netreba pripomínať. Opakujeme – bude zaň ručiť do výšky svojho vkladu do základného imania podniku.

7. Ktorého veriteľa by som si mal vybrať?

Rôzne typy finančných inštitúcií ponúkajú rôzne typy úverov. A s nimi rôzne úroky a termíny. Pripravte sa na to, že by ste mali ísť „nakupovať úvery“. Pretože, ak chcete vyjednávať, potrebujete mať predstavu o tom, akú ponuku by vám schválil iný veriteľ.

8. Aký silný je môj biznisplán?

Už sme to písali. Úver, to je riziko. Ste si teda istý, že vaša firma bude v krátkodobej aj v dlhodobej perspektíve generovať tržby?

Reklama

Veriteľ si preštuduje vaše čísla – tržby, opakujúce sa mesačné výnosy, výdavky, iné úverové zaťaženie. Ak s účtovnou bilanciou nebude spokojný, nepožičia vám.

9. Čítajte drobné písmenká

Skôr, ako podpíšete zmluvu o úvere, zožeňte si právnika. Mali by ste byť schopní skutočne porozumieť, aké sú penále za predčasné splatenie, aké sú možnosti na odklad splátok, či sa vám môžu meniť úroky a kedy, a najmä čo sa stane, ak nesplácate.

Ak tieto veci nemáte vyriešené, potrebujete si ich dať do poriadku. Skontaktujte sa so svojimi mentormi či investormi. Poznáte niekoho, kto si už úver zobral? Vedel by vám vysvetliť, čo to pre jeho podnikanie znamenalo? Ak si požičiate skúsenosti, možno si budete vedieť dávať lepší pozor pri požičiavaní peňazí.

Autorkou článku je Serenity Gibbons, ktorá píše pre Forbes.com o podnikaní. S prispením Forbes.sk.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk.

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?