19. februára 2020

Prežívame búrlivé časy. Vo svete sa toho deje veľa a desí nás najmä šírenie koronavírusu. Každý toho máme množstvo aj v osobnom živote a v práci. Nemali by sme pri tom však zabúdať na svoje pocity. Musíme ich rešpektovať a skutočne prežívať.  

Záujem o vlastné emócie z nás nerobí egoistických či arogantných jedincov. Ide o to, aby sme činili, čo je podľa nás správne, úprimne hovorili o tom, čo prežívame, a ochotne sa zapájali do rozhovorov s ďalšími ľuďmi. Predovšetkým vtedy, keď necítime alebo nechceme to isté.  

Ako úspešní ľudia zvládajú svoje emócie a stres?
Toto je ich 10 stratégií

Často som si kládol otázku: „Aké by to bolo, keby som rešpektoval svoje skutočné emócie a žil autenticky?“ Nie je to jednoduché, a ešte ťažšie je deliť sa s ostatnými o svoje pocity. Tento blok nám spôsobujú niektoré z týchto hlavných dôvodov:  

  • Bojíme sa, že nás ľudia nebudú mať radi.  
  • Sami sa nevieme objektívne ohodnotiť. Nepovažujeme sa za dostatočne dobrých. 
  • Sme naučení, že musíme uprednostňovať potreby, túžby a pocity ostatných pred vlastnými. 
  • Necítime sa komfortne, ak máme skutočne prežívať alebo vyjadriť niektoré emócie.  
  • Nemyslíme si, že si zaslúžime mať, čo chceme.  
  • Nenaučili sme sa, ako zdravo prežívať a vyjadrovať skutočné pocity. 
  • Obávame sa, že nás ostatní budú vnímať ako sebeckých alebo prehnane emotívnych.  

Tieto a ďalšie dôvody nám stoja v ceste za prežívaním a vyjadrovaním skutočných emócií. Pokiaľ však pocity nerešpektujeme, je to pre nás bolestivé a škodlivé. Rovnako sa pre to vzďaľujeme ľuďom, s ktorými žijeme, pracujeme, a ktorí sú pre nás dôležití. Nižšie nájdete 5 tipov, ako sa zbaviť týchto prekážok:  

Buďte úprimní v tom, ako sa skutočne cítite.

Prvým krokom každého procesu je úprimnosť, a to predovšetkým voči sebe. I keď sa necítime komfortne v konkrétnej situácii alebo s určitými emóciami či túžbami.

Ako dobre predať rodinnú firmu? Emócie vám nikto nezaplatí

Čím úprimnejší budeme v tom, čo cítime a chceme, tým viac sa budeme rešpektovať a autenticky správať v spoločnosti ostatných ľudí. Dôležité je, aby sme sa pravidelne dostávali do kontaktu s našimi skutočnými emóciami. Je dobré viesť si napríklad denník. 

Prestaňte sa odsudzovať.

Pri prežívaní emócií a vyjadrovaní túžob sa nám do cesty môže postaviť aj sebaodsudzovanie. Vtedy si pomyslíme napríklad: „Nemal by som sa takto cítiť. Ak sa o toto podelím, budú si myslieť, že som strašný človek.“

Sebakritické myšlienky používame na to, aby sme potlačili svoje skutočne pocity, ktoré môžu mať negatívne následky. Čo keby sme boli úprimní a rešpektovali to, čo momentálne považujeme za správne, a to bez odsudzovania? 

Dovoľte si cítiť.

Pre sebaodsudzovanie si niekedy nedovoľujeme cítiť. A týka sa to najmä určitých emócií. Ako ľudské bytosti máme v pocitoch hierarchiu. Máme radi tie „dobré“, ako lásku, radosť, vďačnosť či pokoj, a neobľubujeme tie „zlé“, ako hnev, strach, bolesť alebo bezmocnosť.

V skutočnosti majú všetky naše pocity hodnotu a môžeme z nich ťažiť. Stane sa to vtedy, ak ich budeme prežívať autentickým a zdravým spôsobom. Je to dôležité pre našu schopnosť rešpektovať a ustáť vlastné emócie. Poslúži to našim vzťahom, kariére a celému životu.  

Vzdajte sa svojho príbehu.

Mnohí sme pripútaní k nášmu životnému príbehu. Milujeme drámu svojho života. I keď je to na určitej úrovni dôležité, často sa do nej zamotáme. Skutočná sila spočíva v tom, keď emócie autenticky prežívame a nie, ak o nich iba hovoríme, racionalizujeme ich či vysvetľujeme.

Ľudské pocity nie sú udržateľné v medziach určeného príbehu, najmä pokiaľ sú úprimne precítené a vyjadrené. Keď emócie pripojíme k príbehu, nedovoľujeme si ich skutočne naplno prežívať. A to nás drží na mieste.  

Zožeňte si emocionálnu podporu.

Pocity sú dôležité pre náš život, pohodu, úspech a tiež vzťahy, ale chýba nám emocionálny tréning. Často nemáme zabudované zdravé podporné mechanizmy. Žijeme vo svete, ktorý je zameraný hlavne na skutky, výsledky či vzhľad. Ani jedna z týchto vecí nemá nič spoločné s emocionálnym zážitkom. 

Existuje mnoho spôsobov, vďaka ktorým môžeme vyhľadať alebo zvýšiť našu emocionálnu podporu. Väčšina z nás má v živote jej určité štruktúry, ktoré sme si vedome alebo nevedome zriadili. Dôležité je, aby sme ich dôsledne využívali. Uisťme sa, že nám dovoľujú rešpektovať seba a naše emócie.  

Divoké udalosti vo svete, práci alebo v živote prichádzajú a odchádzajú, no nikdy úplne nezmiznú. Sme spoločným menovateľom našich skúseností a vzťahov. Rešpektovaním a prežívaním emócií zlepšíme svoju pohodu, zbavíme sa zbytočného utrpenia, vyriešime konflikty a vybudujeme si hlbšie spojenia s ľuďmi naokolo. Sme jedineční a prežívame celú škálu pocitov. A predovšetkým sme v tom spolu. 

Prispievateľ Mike Robbins píše pre Forbes.com o kariére a výkone.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk