Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
15. júna 2020

Centrum expertízy švajčiarskej poisťovne Zurich Insurance Company Ltd vzniklo na Slovensku pred viac ako 12 rokmi s úlohou pomôcť európskym krajinám prispôsobiť sa novej metodológii v oblasti produktov neživotného poistenia. Odvtedy sa jeho pôsobnosť výrazne rozšírila, slovenské kompetenčné centrum spravuje interný kapitálový model a poskytuje IT podporu pre celú skupinu Zurich Group.

V poslednom období prechádza oblasť poisťovníctva veľkým boomom využívania rôznych technológií, ktoré sa neustále vyvíjajú pod pojem InsurTech. Spoločnosť Zurich na poistnom trhu v rámci Slovenskej republiky nepôsobí (poisťovaciu, resp. zaisťovaciu činnosť tu priamo nevykonáva), to však umožňuje slovenskému tímu dostať sa k riešeniu problémov, na ktoré je Slovensko príliš malé. Pracujú s Data science metódami, ale vytvárajú aj aplikácie, ktoré uľahčujú uzatváranie poistiek pre korporátnych zákazníkov, čo je oblasť, ktorej sa externé InsurTech spoločnosti zatiaľ vyhýbajú, keďže si vyžaduje skutočnú expertízu v oblasti poistenia. „Keď vymyslíme model, ktorý funguje v USA, vieme využiť podobnú metódu aj v európskych krajinách,“ vysvetľuje Michal Uherek, vedúci oddelenia neživotného poistenia, „naše zameranie je globálne. Nie je to o lacnej pracovnej sile, inovatívnou kultúrou prinášame viac, ako štandardné centrá zdieľaných služieb. Sme hrdí, že aj malý tím dynamických mladých ľudí dokáže ovplyvniť smerovanie v oblasti Data Science a automatizácie procesov.“  V sektore sú jedineční aj počtom aktuárov, teda kvalifikovaných poistných matematikov.

Michal Uherek, vedúci oddelenia neživotného poistenia, Zurich Insurance Company. Zdroj foto: Archív klienta

Externé InsurTech firmy nie sú liek na všetko

Veľká ponuka InsurTech riešení na trhu nabáda poistné spoločnosti, aby spolupracovali s externými dodávateľmi. Aplikácie či platformy, ktoré riešia problémy celého trhu, vychádzajú efektívnejšie v porovnaní s vlastným vývojom. Na druhej strane InsurTech a rôzne startupy nemusia byť vždy riešenie na všetko. „Už niekoľkokrát sa nám stalo, že sme kúpili akúsi mačku vo vreci. Pre riešenie  problému spracovania neštruktúrovaných dát sme využili renomovaný startup, ale ukázalo sa, že to bola len rýchla náplasť,“ hovorí Michal Uherek. Ako ďalej dodáva, niektoré požiadavky vie interný tím pochopiť ľahšie, keďže je súčasťou organizácie a má vedomosti o poisťovníctve. 

Poisťovníctvo a IT pod jednou strechou

Dobrým riešením ad hoc problémov môže byť spojenie expertov z poisťovníctva a IT zručností, neformálne nazývané Insourcetech. „Na rozdiel on InsurTechu, ktorý sa sústredí na celý segment, sa my snažíme riešiť rovnakými metódami vlastné problémy, ktoré sú tu a teraz,“ vysvetľuje Michal Uherek. Podľa neho flexibilný tím môže v tejto kombinácii ponúknuť efektívnejšiu alternatívu a je rád, že v Bratislave od ich spoločnosti takú šancu dostali.