Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
5. októbra 2021

Slovenský startup Exponea prevzala spoločnosť Bloomreach. Ten sa od zlúčenia spoločností za pol roka rozrástol z 500 zamestnancov na 650. „Základom dobrej firemnej kultúry je transparentnosť, práve tú si zamestnanci najviac cenia, hovorí Uršula Králová, Chief People Officer spoločnosti Bloomreach.

Ako sa spoločnosť rozrastala, jej vedúci tím začal klásť ešte väčší dôraz na firemnú kultúru a spôsoby, akými môže podporovať svojich zamestnancov. Manažérka s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v popredných spoločnostiach, vrátane spoločností McKinsey a T-Mobile, dobre vie, ako sa očakávania zamestnancov s rastom spoločnosti menia. Uršula Králová je súčasťou tímu, ktorý hrá hlavnú úlohu pri budovaní miesta, kde budú zamestnanci radi pracovať. 

Čo chcú zamestnanci vo firemnej kultúre vidieť?

Myslím si, že základom dobrej firemnej kultúry je transparentnosť a práve tú si zamestnanci najviac cenia. Ľudia chcú pracovať pre organizáciu, v ktorej majú príležitosť zapájať sa na zmysluplnej úrovni. A to porozumieť cieľom organizácie, prekážkam na ceste k nim, ako aj tomu, ako môžu byť ako jednotlivci nápomocní. Keď spoločnosť takúto úroveň transparentnosti propaguje, tá následne preniká celou organizáciou a vplýva na kultúru. Kolegovia sú k sebe navzájom otvorenejší, čo vedie k lepšej spolupráci. Ľudia viac ocenia členov tímu za ich prácu a úspechy spoločnosti sa stávajú osobnejšími. 

Zamestnanci určite hľadajú aj ďalšie súčasti dobrej kultúry – príležitosti pre rast, silný zmysel pre komunitu, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, inovatívne myslenie. Verím však, že za všetkými týmito oblasťami stojí transparentnosť. 

Ako výhody, ktoré spoločnosť ponúka, prispievajú k jej kultúre?

Výhody, ktoré ponúkate svojim zamestnancom, sú vlastne uplatnením vašich hodnôt a kultúry. V spoločnosti Bloomreach napríklad ponúkame množstvo výhod na podporu duševného zdravia našich zamestnancov. Každý štvrťrok máme jeden „DisConnect Day“, počas ktorého sa spoločnosť vypne, aby si naši ľudia mohli užiť čas na oddych a načerpanie energie. Ponúkame bezplatný prístup k podpore duševného zdravia. Máme vlastného kouča, ktorý je skúseným odborníkom na komunikáciu a rozhodovanie. Ten je zamestnancom k dispozícii pri zvládaní akýchkoľvek osobných alebo profesijných výziev. Týmito výhodami svojim zamestnancom ukazujeme, že sme oddaní kultúre rovnováhy, v ktorej je pre nás ich duševná pohoda rovnako dôležitá ako ich práca.

„Zamestnancom potrebujete dať pociť, že sú dôležití. Čím viac umožníte svojmu tímu, aby riešenia nachádzal sám, tým viac bude vidieť zmysel v práci, ktorou prispieva,” tvrdí Uršula Králová. Zdroj foto: Bloomreach

Bloomreach je rastúca spoločnosť. Ako tento rast zmení spôsob, akým uvažujete o potrebách zamestnancov?

Bloomreach od januára rastie rýchlo. Prijali sme viac ako 240 nových kolegov a dúfame, že do konca roka prijmeme ďalších najmenej 150 (otvorené pozície v spoločnosti Bloomreach nájdete tu). Tento rast nám dal možnosť dosiahnuť veľa a v dôsledku toho sme druhý štvrťrok uzavreli prekročením hranice sto miliónov dolárov v ARR (ročných opakujúcich sa príjmoch). Je to niečo, čo dosahuje veľmi málo súkromných spoločností. Tento míľnik sme oslávili vo veľkom – poďakovaním sa našim zamestnancom večierkom, merchandisingom, špeciálnym bonusom a ďalšími. Dodalo nám to veľa energie do našej ďalšej kapitoly. 

Tento rast tiež znamená, že sa musíme viac koncentrovať na zachovanie pocitu komunity, ktorým sú spoločnosti Bloomreach a Exponea známe. V rastúcej spoločnosti, najmä v spoločnosti, ako je naša, kde je práca na diaľku veľmi dôležitá, sa zamestnanci musia cítiť prepojení so spoločnosťou a so svojimi kolegami. Dokázali sme to vytvorením viacerých príležitostí na to, aby sa ľudia mohli zblížiť. Patria sem stretnutia súvisiace s prácou, ako je napríklad všeobecné stretnutie „All Hands“, ktoré máme každé dva týždne. Tam zdieľame dôležité informácie a každý človek má možnosť podeliť sa o svoje názory alebo položiť otázky. Ponúkame aj ďalšie komunitné programy, ako napríklad celofiremné výzvy v oblasti fitnes, kde zamestnanci vytvoria tímy, ktoré medzi sebou súťažia. Máme však aj program, ktorý vám prostredníctvom virtuálneho posedenia pri káve predstaví každé dva týždne nového kolegu. Vďaka tomu, že sú ľudia navzájom prepojení, sa našej spoločnosti darí udržať si pocit menšieho startupu, a to aj napriek rastu spoločnosti.

Zdá sa, že Bloomreach má zamestnancov po celom svete. Má fakt, že ste globálna spoločnosť, vplyv na spôsob, akým budujete svoju kultúru?

Bloomreach je skutočne globálna spoločnosť. Veľká časť zamestnancov našej spoločnosti býva na Slovensku, okrem toho však máme aj zamestnancov pracujúcich na diaľku roztrúsených po celom svete. Taktiež máme pobočky v Českej republike, USA, Holandsku, Veľkej Británii, Rusku a Indii. Rôznorodosť kultúr a možnosť pracovať s ľuďmi v rôznych krajinách považujú mnohí zamestnanci za najlepšiu súčasť práce v Bloomreach. Naši kolegovia na Slovensku sú napríklad schopní pracovať pre technologického jednorožca so sídlom v Silicon Valley, ktorý sa snaží riešiť náročné problémy spolu s celosvetovými lídrami v oblasti. 

Hoci naša globálna stopa nemá vplyv na to, ako budujeme kultúru, má vplyv na to, ako ju presadzujeme. Veľkou súčasťou našej kultúry je napríklad oddanosť tímovej práci – hodnota, ktorú nazývame „my“. Keďže sme globálna spoločnosť, stretávame sa pri tímovej práci s výzvami v podobe časových pásiem. To znamená, že musíme viac dbať na to, aby sme kolegov kontaktovali vo vhodnom čase, prípadne sa uistiť, že sme k dispozícii na stretnutie a spoluprácu v čase, keď sa naša pracovná doba prekrýva s pracovnou dobou ostatných členov tímu. Je to niečo, čomu sa naši ľudia po pripojení sa k Bloomreach veľmi rýchlo prispôsobia a myslím si, že nám to v konečnom dôsledku všetkým pomáha byť v práci efektívnejšími. Rešpektujeme program našich kolegov a maximálne tak využívame náš spoločný čas. 

Ako udržiavate zamestnancov motivovaných, najmä v čase vysokého rastu?

Sme presvedčení, že zamestnancov nepotrebujeme motivovať, potrebujeme im dať pocit, že sú dôležití. Čím viac umožníte svojmu tímu, aby riešenia nachádzal sám, tým viac bude cítiť hrdosť a vidieť zmysel v práci, ktorou prispieva. Celé sa to začína transparentnosťou a komunikáciou, ktorá pomáha vašim zamestnancom pochopiť, na čom spoločnosť pracuje a ako k tomu môžu prispieť. Potom naši manažéri skutočne ustúpia do pozadia a dôverujú svojim tímom, že svoju prácu zvládnu. Počas nášho rastu nám tento postoj pomohol zabezpečiť, aby naši ľudia stále cítili hrdosť a zodpovednosť za to, ako prispievajú k vytváraniu kúzelných digitálnych zážitkov pre našich zákazníkov.