Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
10. novembra 2021

Na Slovensku vznikla jedinečná škálovateľná a otvorená platforma, ktorá pod jednou strechou automatizuje správu a údržbu budov, zariadení a technológií. Do svojho systému dokáže importovať prakticky čokoľvek.

Služby tejto platformy využívajú spoločnosti, ktoré chceli získať kontrolu nad svojím hnuteľným aj nehnuteľným majetkom. Medzi tieto firmy patrí Direct Parcel Distribution SK s. r. o., DEKRA Slovensko s. r. o., logistický park Prologis, ako aj mesto Košice. Reč je o slovenskej vývojárskej spoločnosti AUSEMIO s. r. o., ktorú vedie Pavel Homola. Ten spolu so svojím tímom vytvoril škálovateľnú platformu s názvom AUSEMIO Automated Service Management.

AUSEMIO vzniklo zúročením dlhoročných skúseností z oblasti bezpečnosti budov, správy a údržby majetku. „Prvotná myšlienka vznikla ešte v roku 2012 ako odpoveď na otázku, ktorú som dostal od riaditeľa bezpečnosti v jednej banke: ‚Prosím ťa, ako zistím, kto, kedy a s akým výsledkom vyriešil poruchu toho pohybového detektora?‘ Odpovedal som pohotovo, že v reporte o servisnom zásahu. Vtedy sme ešte neriešili servisný manažment ani údržbu, ale ‚len‘ integráciu bezpečnostných technológií. Táto otázka, ako aj mnohé ďalšie, stáli pri zrode AUSEMIO platformy,“ vysvetľuje motiváciu vzniku líder skupiny jej tvorcov Pavel Homola.

Pre malých, stredných i veľkých

S touto platformou je možné jednoducho a rýchlo vytvárať zákaznícky prispôsobené systémy pre automatizovanú údržbu zariadení, SLA manažment, systém plánovania a notifikácií, helpdesk, ako aj field service management. „Tým, že je náš systém otvorený a škálovateľný, je jeho využitie skutočne široké. Máme klientov, ktorí ho využívajú na správu svojho majetku, iní zasa prostredníctvom neho automatizovali riadenia údržby alebo sprehľadnili riadenie dodávateľských služieb,“ vysvetľuje Homola. 

Celý systém bol navrhnutý tak, aby jeho riešenia mohli využívať malé a stredné podniky, ale aj nadnárodné skupiny spoločností či napríklad verejná správa. Výhodou platformy je to, že si ju vie každý zákazník prispôsobiť a vyrieši v nej svoje konkrétne požiadavky. Tieto riešenia sa môžu týkať napríklad evidencie informácií o majetku, správy servisných zmlúv, sledovanie kľúčových indikátorov výkonnosti či helpdesku pre zber a riešenie požiadaviek, incidentov a porúch.

Zdroj foto: AUSEMIO

Prepája už existujúce systémy a pomáha efektívne riadiť

V dnešnej dobe nie je problém získať dáta, ale vedieť s nimi efektívne pracovať, aby poskytli v správnom čase správnym ľuďom informácie, ktoré využijú pri rozhodovaní. Preto je jednoduchosť jeden zo základných pilierov platformy AUSEMIO. A hoci sa zdá, že takáto platforma môže byť spočiatku náročná na používanie, opak je pravdou. 

Naším cieľom je priniesť každému zákazníkovi riešenie, ktoré podľa možností čo najrýchlejšie a najzrozumiteľnejšie zachytí stav majetku, jeho prevádzkové stavy a dokumentáciu,“ vysvetľuje Pavel Homola a dodáva: „Robiť veci tak jednoducho, ako to len ide a zároveň riešiť veci vtedy, keď naozaj treba. To je základná filozofia nášho riešenia.

Využívajú ho komerčné firmy aj verejná správa

Firmy z rôznych odvetví, ale aj verejná správa sa postupne presvedčili o tom, že automatizácia je tá správna cesta pre ich zefektívnenie a že platforma AUSEMIO je vhodným nástrojom. 

Napríklad spoločnosť DEKRA Slovensko ju využíva na pasportizáciu a inventarizáciu majetku. „Nasadením platformy AUSEMIO pre oblasť správy a inventarizácie majetku sme dosiahli efektívny spôsob fyzickej kontroly majetku pri dodržaní priaznivého pomeru ceny a hodnoty projektu,“ tvrdí Rastislav Bercik, finančný riaditeľ spoločnosti DEKRA Slovensko. Servisná spoločnosť IFT InForm Technologies zasa využíva AUSEMIO na riadenie poskytovania servisných služieb a riadenie výjazdov servisných pracovníkov. „Nasadením platformy AUSEMIO sa nám podarilo zefektívniť procesy a plánovanie v divízii servisu. Oceňujeme proklientský prístup realizačného tímu,“ hovorí Jozef Lezo, generálny riaditeľ IFT InForm Technologies.

Mesto Košice vďaka platforme eviduje svoje verejné osvetlenie, ponúka nahlasovanie poškodení na cestných komunikáciách a parkoviskách cez verejný formulár a využíva funkcie helpdesku údržby

Návratnosť investície do jedného až troch rokov

Zdroj foto: AUSEMIO

Podľa Pavla Homolu má AUSEMIO významný prínos pre spoločnosti, čoho dôkazom je aj rozrastajúca sa základňa spokojných klientov. Tých, ktorí aktuálne využívajú túto platformu, je aktuálne dvanásť.

Z dostupných výsledkov nasadenia platformy stojí za povšimnutie najmä 30-percentné zvýšenie efektivity výkonu práce, dvojnásobné zrýchlenie plánovania, viac ako 50-percentné zníženie chybovosti, zníženie prevádzkových nákladov, prestojov a neefektívnej práce či absolútna transparentnosť riadenia. Po vyhodnotení prípadových štúdií zároveň Pavel Homola uvádza, že návratnosť investície do platformy AUSEMIO je jeden až tri roky, a to v závislosti od aktuálnej úrovne digitálnej transformácie konkrétneho zákazníka.