Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
26. októbra 2021

„Udržateľnosť a zodpovednosť (ESG) nie je v protiklade s výhodným investovaním,“ hovorí Chief Investment Officer Amundi ČR Peter Šimčák. Jeho spoločnosť patrí so sto miliónmi klientov a viac ako 1 700 miliardami eur k najväčším svetovým hráčom na poli investícií a je priekopníkom ESG investovania.

ESG by sa za poslednú dobu dalo označiť za módny trend, nedávno sa zapojil aj princ Harry s manželkou, predtým spevák Bono Vox z U2. Rozhodne je to užitočné k propagácii, ale neznevažuje spojenie s celebritami reputáciu ESG ako seriózneho investovania? 

Nezamieňajme príčinu a následok. ESG nie je nový, nevyskúšaný koncept ťahaný známymi menami. Korene u kvakerov má už zo 17. storočia a v modernej podobe existuje viac ako päťdesiat rokov. Rozdiel je v tom, že dnes sa zodpovedné investovanie stáva štandardom, z čoho tiež pramení väčšie povedomie verejnosti. Investori, samozrejme, chcú profitovať, ale to neznamená, že chcú profitovať na čomkoľvek. V prípade celebrít to platí ešte viac, pretože sa na ne neustále upiera pozornosť priaznivcov aj médií.

Skratku ESG si spájame predovšetkým so životným prostredím. Je to hlavný aspekt, na ktorý sa pri hodnotení spoločností zameriavate?

Zmena klímy je v posledných rokoch asi najväčšou globálnou témou, o ktorej sa hovorí oveľa viac než o ďalších faktoroch, ktoré do ESG patria. Hlavným aspektom pri hodnotení spoločnosti je posúdenie rizika a výnosového potenciálu. Aby sme kúpili akciu do nášho najstaršieho fondu Amundi US Pioneer, ktorý vznikol v roku 1928, musí firma spĺňať niekoľko podmienok. Po prvé, vyžadujeme konkurenčnú výhodu a pozíciu lídra na trhu. Po druhé, spoločnosť musí mať finančnú silu, teda byť vysoko zisková, vykazovať dostatočné „free cash flow“, organický rast a primeraný dlh. Tretiu podmienku predstavujú ESG kritériá. Fond od 40. rokov minulého storočia neinvestuje do alkoholu, tabaku a gamblingu. Od roku 2018 tiež vypadli spoločnosti z oblasti uhlia či kontroverzných zbraní. Fond navyše nezaraďuje do portfólia subjekty, ktoré ich ESG hodnotenie radí do spodných 15 percent v rámci svojho sektoru a tiež do spodných 15 percent celého akciového sektoru podľa ratingu MSCI ESG. Dôvod je ten, že u nich vidíme najväčšie riziko trvalej straty kapitálu z dôvodu udržateľnosti daného podnikania.

Ako konkrétne tvorí Amundi rating spoločností podľa spomínaného ESG?

V rámci hodnotenia podľa ESG máme stanovených šestnásť všeobecných a dvadsaťjeden sektorových kritérií. Využívame dáta poskytovateľov ako MSCI, Sustainalytics, ISS, Thomson Reuters, Vigeo Eiris, Bloomberg, FTSE a tiež špecializovaných poskytovateľov klimatických dát ako CDP či Trucost. Úplne zásadné je, ako sú nastavené váhy pre tieto kritériá v jednotlivých sektoroch. 

„ESG nie je luxus pre hŕstku vyvolených, ale nedeliteľný prvok strategického riadenia,“ hovorí Peter Šimčák. Zdroj foto: AMUNDI

Ozývajú sa však také hlasy, že ESG slúži predovšetkým ako zásterka a umožňuje firmám tzv. greenwashing.

Áno, niektoré spoločnosti môžu mať tendencie lakovať svoje aktivity takpovediac na zeleno. Práve preto máme vlastný systém hodnotenia. 

Nemôžu byť prílišné ohľady na ESG na škodu v súvislosti s ekonomickou výkonnosťou investície?

Môžu, ak by ESG neboli súčasťou risk managementu a fundamentálnej analýzy, ale len ideológie. Od roku 2014 ESG faktory výkonnosť investície zvyšujú, zatiaľ čo do tej doby ju znižovali. Tento trend sa bude dynamicky vyvíjať v závislosti od toku peňazí a zmien v ekonomike. 

Týka sa to predovšetkým Európy a Severnej Ameriky, alebo sa ESG podobne presadzuje všade po svete? 

Trend je všade podobný, samozrejme, v rôznej miere a intenzite. Európa je zatiaľ lídrom oproti USA a Ázii, ale je potrebné rozlíšiť aktivity politických reprezentácií a biznisu konkrétnych firiem. Veľa amerických firiem je v otázke udržateľnosti ďalej ako ich európski partneri. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ESG už dnes predstavuje podstatnú súčasť dlhodobej stratégie firiem – chápu, že inak budú na trhoch znevýhodnení. Je to však pomalší proces ovplyvnený špecifikami miestneho prostredia.

Ktoré ukazovatele budú hrať najväčšiu rolu v budúcnosti? 

Je jasné, že to bude zodpovedný prístup k životnému prostrediu, konkrétne emisie skleníkových plynov a práca s odpadmi. Zmena klímy už dávno nie je teoretickým problémom, ale úplne reálnou hrozbou. Podľa klimatických modelov nemáme nádej zvrátiť situáciu pred rokom 2050. Znie to hrozivo, ale dopady globálneho otepľovania sa môžu zásadným spôsobom líšiť v závislosti od opatrení, ktoré teraz prijmeme. Zaujímavé bude preto sledovať aj blížiacu sa klimatickú konferenciu OSN, známu ako COP 26, ktorá začína 31. októbra v Glasgowe. Od nej sa očakáva pevný záväzok zemí k znižovaniu uhlíkovej stopy.  

Čo očakávate od iniciatívy Nez Zeto Asset Managers, ku ktorej sa Amundi pripojilo?

Klimatické riziko znamená investičné riziko. Chceme aktívne podporiť prechod k nízkouhlíkovej ekonomike a vyzdvihnúť tak základnú myšlienku, ktorá sa vinie ako červená niť naším rozhovorom: ohľaduplnosť k životnému prostrediu nie je luxus pre hŕstku vyvolených, ale nedeliteľný prvok strategického riadenia. Ak to niekto neberie vážne, môže si do budúcna „zavariť“. 

Dáta k 31. 7. 2021. Zdroj informácií: Amundi ČR.