Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
2. júla 2020

Školský rok sa skončil a mnohí rodičia hľadajú spôsob zmysluplného trávenia voľného prázdninového času svojich detí. American Academy v Bratislave otvára jubilejný ročník letnej školy, ktorá ich zabaví a zároveň im zlepší angličtinu.  

Letná škola bude fungovať počas posledných dvoch júlových týždňov a jej ambíciou je pomôcť žiakom od 10 do 18 rokov doplniť slovnú zásobu a rozprúdiť rozhovor v cudzom jazyku. Netradičné vyučovanie budú viesť učitelia z akadémie, pre ktorých je angličtina materinským jazykom. Deti si ju precvičia individuálne, aj pri spoločných aktivitách. „Tento prístup sa nám osvedčil už počas bežného školského roka, pretože podporuje študentov v hľadaní kreatívnych a efektívnych riešení problémov,“ vysvetľuje Andrés Morales, riaditeľ American Academy.     

Čo deti zažijú, to si zapamätajú

Angličtinu sa deti najľahšie učia konverzáciou a prežívaním, na čo pri klasickej výučbe často nezostáva priestor. „Náš spôsob výučby podnecuje zvedavosť, kreativitu, rozvíja sociálne zručnosti, kritické myslenie. Študenti dostávajú prostredníctvom rôznych aktivít a cvičení príležitosť získať zručnosti, ktoré pre nich budú v živote naozaj užitočné, učia sa projektovému manažmentu a tímovej práci,“ dopĺňa A. Morales. 

Denný rozvrh je rozdelený na dopoludnie, kedy sa deti venujú aktivitám zameraným na osvojenie anglického jazyka. S lektormi sa rozprávajú o umení a hudbe, tanci, tradíciách, jedle či doprave. Popoludní navštevujú výstavy, galérie, múzeá a budú sa venovať aj športovým aktivitám v exteriéri. Môžu sa tešiť napríklad na Únikovú miestnosť alebo Múzeum dopravy. Inšpiráciou programu sú osvedčené tematické týždne, ktoré počas bežného školského roka v American Academy prebiehajú a škola spoločne pracuje na jednom projekte. 

Letná škola je ochutnávkou americkej výučby

Záujemcovia budú podľa úrovne angličtiny rozdelení do niekoľkých skupín, organizátori predpokladajú minimálnu znalosť A2, teda na klasickej úrovni 2. stupňa základnej školy. Deti sa môžu tešiť na anglicky hovoriacich učiteľov a spolužiakov z medzinárodného prostredia. Prijať by chceli každého záujemcu, pričom horný limit je 35 študentov, aby sa učitelia dokázali študentom venovať individuálne a plnohodnotne. 

American Academy je sieť amerických medzinárodných škôl v Bratislave, Prahe a Brne, kde aktuálne študuje vyše 500 študentov. Školy spája jeden vzdelávací koncept inšpirovaný svetovými vzdelávacími programami najmä z USA a Fínska. Motivuje študentov k dosiahnutiu výborných akademických výsledkov a pripravuje ich na štúdium na vysokých školách po celom svete. Vďaka letnej škole sa deti môžu zoznámiť s bežným fungovaním školy a vyskúšať si jej prístup na vlastnej koži. Deti sa do letnej školy môžu prihlásiť do 14. júla.