Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
14. januára 2021

Rastúci záujem o štúdium na American Academy v Bratislave motivoval vedenie zaviesť nové predmety ako umenie a dráma, environmentálne štúdiá či psychológia. Navyše prijali nových pedagógov a rozšírili aj priestory.

Medzinárodná sieť amerických škôl American Academy pôsobí v hlavnom meste už druhý rok a záujem o štúdium sa zvyšuje najmä vďaka inovatívnemu vzdelávaciemu programu, ktorý vychádza z amerického a fínskeho školstva. Stojí na individuálnom prístupe, so slobodou pri výbere predmetov. Zameriava sa na rozvoj kompetencií, životných zručností ako komunikácia, riešenie problémov, kreatívne spracovanie zadaní, projektovú a tematickú výuku.
Vzdelávanie prebieha v angličtine. Vedenie školy dokáže prispôsobiť predmety tak, aby pomohlo študentom dostať sa na vytúženú zahraničnú univerzitu. Napríklad vlani pre študenta so záujmom o medzinárodné vzťahy obohatili štúdium o zahraničnú politiku USA v 20. storočí.

„V každom trimestri na týždeň zmeníme koncept vyučovania a venujeme sa rôznym projektom, ako napríklad strach, svetové kultúry, filmy o živote a smrti,“ hovorí Andrés Morales, riaditeľ American Academy v Bratislave. Zdroj foto: Archív klienta

Špecifický prístup láka študentov i rodičov

V tomto roku škola zaradila nové predmety, okrem spomínaných napríklad aj španielčinu, francúzštinu, anatómiu a fyziológiu, poéziu. Pribudli aj ďalší pedagógovia, zo Slovenska i zahraničia.
American Academy je unikátna aj svojimi tematickými týždňami, na ktorých spoločne pracuje celá škola. „V každom trimestri na týždeň zmeníme koncept vyučovania a venujeme sa rôznym projektom, ako napríklad strach, svetové kultúry, filmy o živote a smrti,” hovorí Andrés Morales, riaditeľ American Academy v Bratislave.
Moderná alternatíva vzdelávania oslovuje študentov aj rodičov. V porovnaní s vlaňajškom sa počet študentov takmer zdvojnásobil. „V horizonte dvoch rokov by sme radi otvorili aj nové priestory, ktoré chceme zrekonštruovať a následne školu presťahovať,“ hovorí Ondřej Kania, CEO siete škôl American Academy. Jeho plány počítajú s investíciou 1,5 milióna eur.

Bezproblémový prechod na online výučbu

Školský rok poznačila druhá vlna pandémie, no ani tá American Academy nezaskočila. „Oddelili sme jednotlivé ročníky na rôzne poschodia, v triedach bolo v priemere 10 žiakov a dbali sme na dodržiavanie hygienických nariadení,“ hovorí A. Morales. Rodičia i deti ocenili najmä efektivitu pri preklápaní vyučovania do online priestoru. Škola už v minulosti využívala webovú službu Google Classroom, takže virtuálne a digitálne aplikácie boli učiteľom aj deťom dobre známe.
Škola prešla na online vyučovanie v novembri, takže v októbri ešte stihli svoj populárny tematický týždeň. „Téma bola skutočne aktuálna: Globálne výzvy a ich riešenia,“ hovorí A. Morales. Študenti stihli pripraviť vlastnú webovú stránku, kde sa zamýšľali nad najvýznamnejšími aktuálnymi problémami, ako napríklad prírodné prostredie a klimatické zmeny, vodné zdroje, zdravie a obezita, vzdelávanie či násilie na ženách a členoch LGBT komunity.