Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
6. októbra 2020

Firmy vznikajú s cieľom vytvárať zisk, vďaka čomu tvoria pracovné príležitosti, platia dane, a tak prispievajú k fungovaniu spoločnosti. Zisk a finančné výsledky sú právom vnímané ako kritériá úspešnosti firiem. Hoci sa na rastúce grafy dobre pozerá, nie je to všetko. Ešte väčšie zadosťučinenie z úspechu prichádza vtedy, ak firma dokáže do spoločnosti prispieť nad rámec toho, čo musí zo zákona. V Aliter Technologies sú preto aktivity spoločenskej zodpovednosti pevnou súčasťou firemnej kultúry. Zameriavajú sa najmä na podporu športu, vzdelávania, sociálne témy a ochranu životného prostredia v lokálnych komunitách. Zuzana Urbaníková, riaditeľka divízie ekonomiky a prevádzky opisuje, akým aktivitám sa spoločnosť venuje a aké pozitíva prinášajú do fungovania firmy.

Zdroj foto: Archív klienta

Ultrabeh a prekonávanie vlastných limitov

Budovanie firemnej kultúry a podpora komunitných aktivít je beh na dlhé trate. Rovnako, ako vyše 140-kilometrový Štefánik trail, jedno z najobľúbenejších bežeckých podujatí, ktoré Aliter Technologies podporuje nielen finančne, ale aj športovo. Každý rok na štart pretekov postaví aj vlastný tím bežcov alebo poskytne ochotných dobrovoľníkov z vlastných radov. „Z príspevkov organizátora a od samotných bežcov putuje časť prostriedkov aj na podporu detského hospicu Plamienok, ktorý zároveň Aliter Technologies podporuje aj inými formami,” dodáva.

Úspešný štart kariéry pre študentov

Dobrý rozbeh nie je dôležitý iba na bežeckých ultra pretekoch, ale aj v kariére. Aliter Inkubátor ponúka platené stáže pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl, aby mali ľahší štart do profesijného života.

„Mladým ľuďom ponúkame možnosť zoznámiť sa s fungovaním spoločnosti, jej procesmi a postupmi, ako aj príležitosť zbierať skúsenosti a bez strachu sa pýtať, ako veci v praxi prebiehajú,” hovorí Zuzana Urbaníková.

Zdroj foto: Archív klienta

Vďaka stáži v Aliter Technologies študenti získajú skúsenosti z reálnej praxe. Na záujemcov čakajú kvalifikované pozície v oblasti projektového riadenia, obchodu a technickej činnosti, analýzy, ale ak treba, aj na mieru šité pozície podľa odboru štúdia.

„Počas stáže majú študenti priestor ukázať svoje vedomosti, prípadne obchodného ducha, a aktívne pracovať na samostatných projektoch. Program trvá 12 mesiacov a po jeho úspešnom absolvovaní sa môžu študenti stať stabilnou súčasťou tímu Aliter Technologies,” dodáva.

Súčasťou firemných aktivít pre študentov je aj aktívne zapojenie sa do projektov Nexteria IT club, ktoré sú určené pre vysokoškolákov a iniciatívy IAMbitious, počas ktorej stredoškoláci v skupinách riešili zadanie od Aliter Technologies pod priamym mentoringom odborníkov z firmy.

Zdroj foto: Archív klienta

Digitálne zručnosti pre seniorov

Aliter Technologies myslí aj na tých, ktorí už majú aktívnu kariéru za sebou, no stále majú chuť učiť sa nové veci. Zamestnanci pravidelne navštevujú seniorov v zariadení Domov pri kríži v bratislavskej Dúbravke, kde ich učia, ako pracovať s počítačmi a smart zariadeniami. „Sme radi, že v jednej z hlavných tém súčasnosti môžeme prepojiť jednotlivé generácie. V roku 2019 sme zároveň prispeli k otvoreniu počítačovej učebne pre seniorov v Karlovej Vsi v Bratislave, kde sme pre nich poskytli vybavenie”, dodáva Zuzana Urbaníková.

Podpora vydávania kníh

Firme je blízka aj vojenská história, prostredníctvom ktorej sa snaží posilniť povedomie a hrdosť mladých ľudí na zásluhy, ktoré mali predošlé generácie najmä v boji s fašizmom. „Finančne sme podporili vznik knihy o jednom z hrdinov, ktorý sa počas druhej svetovej vojny podieľal na najväčšom úspechu 311. československej bombardovacej perute britského kráľovského letectva (RAF) a aj knihu, ktorej spoluautorom je priamy účastník Slovenského národného povstania. Podporili sme aj knihu venovanú vojakom, ktorí tragicky zahynuli pri najväčšom leteckom nešťastí v histórii Slovenska pri maďarskej obci Hejce,” vysvetľuje Zuzana Urbaníková.

Pomoc komunitám prospieva firemnej kultúre

Zamestnanci sa radi aktívne zapájajú do všetkých aktivít. Veľkej popularite sa teší Štefánik trail, ako aj možnosť stať sa lektorom IT pre seniorov. Samotní zamestnanci prichádzajú s rôznymi nápadmi a iniciatívami. Z ich radov napríklad prišiel impulz na zapojenie firmy do celoslovenskej aktivity Do práce na bicykli a nápad na spustenie firemného ekologického projektu GO Green. „Charitatívne a komunitné aktivity sú pre nás zamestnancov kľúčové, keďže každému z nás záleží na tom, aby komunita, v ktorej žijeme, prosperovala aj vďaka našej firme. Zároveň sú tieto projekty príležitosťou na vzájomné spoznanie sa či neformálny teambuilding“, hovorí HR manažérka spoločnosti Zuzana Ištoková.