26. júna 2020

Aké kvality by mal mať skutočne dobrý manažér? Taký, ktorý je nebojácnym lídrom a členovia jeho tímu ho s radosťou budú nasledovať pokojne aj na pomyselný koniec sveta. Šestica slovenských HR expertov naprieč rôznymi odvetviami ho vidí takto:

Martin Hlavatý, Permanent Placement HUB Manager, Adecco

Foto: archív Martina Hlavatého

 

1. Je zodpovedný a vytrvalý.

Dobrým manažérom sa človek nestane zo dňa na deň. Rozvoj trvá roky. Manažér má byť vzorom. V dnešnej dobe dynamického pracovného života doslova „pozitívnym influencerom“. K tomuto statusu vedie cesta plná tvrdej práce, zodpovednosti a vytrvalosti, ktorú musí neustále nasledovať a zastávať. Ľudia sa na neho musia v každom prípade spoľahnúť. 

2. Veľa sa zamýšľa. 

Reklama

Menej je niekedy viac. Dobrý manažér neplytvá slovami, alebo prázdnymi myšlienkami. Svoje kroky musí veľmi dobre premyslieť, v prípade kritických situácií sa ovládnuť a neriešiť ich za horúca. Keď si dáva často priestor na zamyslenie sa, vie si tak zdokonaliť aj jednu dôležitú vlastnosť. Tou je „čítanie medzi riadkami“. 

3. Vyhľadáva vzory.

Obklopuje sa ľuďmi, od ktorých sa môže učiť a inšpirujú ho. A v neposlednom rade aj on sám potrebuje dobrého manažéra, čiže si vyberá, s kým bude spolupracovať. Prirodzene tiež vyhľadáva situácie, v ktorých musí vystúpiť z komfortnej zóny, pretože to je jedna z vecí, ktorá zabezpečuje jeho rozvoj. 

4. Dáva si záležať na komunikácii.

Jeho komunikácia je jasná, priama, efektívna, prispôsobená situáciám aj ľuďom. Veľa sa pýta, dôsledne počúva a dáva spätnú väzbu. Dobrý manažér si overuje porozumenie a nikdy nezabúda na asertívne správanie. Vo firme často sofistikovane filtruje komunikáciu vedenia na tím. 

5. Je ľudský a sám sebou.

Vie sa poďakovať, pochváliť, ale neprechvaľuje. Dobrý manažér sa zaujíma o svojich ľudí, ukazuje ľudskú stránku a je sám sebou, čo mu pomáha utužovať vzťahy. Musí sa vedieť odosobniť a pozrieť sa na situácie pohľadom druhej strany. A v kritických situáciách aj očami tretej strany.  

Kamil Reľovský, Senior Human Resources Manager, Dedoles

Foto: archív Kamila Reľovského

6. Má jasnú víziu.

Dokáže zadefinovať cieľ, cestu, spôsob, získať podporu od senior manažmentu, jasne ju odkomunikovať a efektívne implementovať. Nielen v turbulentných časoch ľudia potrebujú poznať smer a cítiť nádej, že bude lepšie. Dobre zadefinovaná vízia dáva zmysel jednotlivým krokom, uľahčuje proces rozhodovania a plánovania. Vízia, ktorá je v súlade s osobnými hodnotami dobrého manažéra, ho robí autentickým, odhodlaným a odolnejším.

7. Verí svojim schopnostiam a dôveruje tímu. 

Vie identifikovať, v čom sú jednotliví členovia tímu najlepší, pomáha im využiť ich talent a rozvíjať ho. Zamestnanec, ktorý uplatňuje a rozvíja svoj talent, je efektívnejší, angažovanejší a lojálnejší k manažérovi aj zamestnávateľovi. Úprimný záujem dobrého manažéra o rozvoj ľudí v tíme prináša benefity pre všetky strany. 

8. Má growth mindset. 

Neúspech alebo vlastné chyby považuje za príležitosť niečo nové sa naučiť. Dobrý manažér je autentický, ukáže aj svoju zraniteľnosť a je otvorený rozumnej miere rizika. Napríklad tým, že si vie priznať chybu alebo dokáže povedať, že niečo nevie. Týmto správaním povzbudí ľudí okolo seba k úprimnosti a neodradí ich získavať nové schopnosti či skúsenosti aj za cenu omylov.

9. Vie adekvátne reagovať na zmenu.

Dobrý manažér dokáže nájsť a zrozumiteľne komunikovať benefity, ktoré zmena prináša a pomôcť svojmu tímu či firme adaptovať sa na novú situáciu. Prínosom je rýchlejší a efektívnejší change management proces.

10. Neudržiava status quo.

Namiesto toho sa pýta jednoduché a zároveň silné otázky. Ako by sme to mohli urobiť inak? Čo by sme ešte mohli zvážiť? Čo ďalšie vám napadne? Čo musíme urobiť alebo vyskúšať, aby sme to dokázali? Dobrý manažér tým podnecuje inováciu, hľadaním nových, efektívnejších procesov a podporuje učenie sa „on the job“. 

Ivette Lešundáková, Director of Human Resources, Photoneo

Foto: archív Ivette Lešundákovej

11. Neobklopuje sa vybranou skupinou ľudí.

Pomerne častý jav, najmä u vrcholových manažérov je, že sa prirodzene obklopia hodnotovo, postojovo a intelektuálne podobnými kolegami. Tým nielenže zužujú svoje obzory, ale vytvárajú pôdu pre elitárstvo a pocit nedostupnosti. Zvyšok spoločnosti sa tomu prispôsobí, vo firme sa prirodzene zavedie nežiadúce politikárčenie a informačné sito. Aktívna komunikácia s viacerými kolegami je spôsob, vďaka ktorému si dobrý manažér zabezpečí najkvalitnejší prístup k informáciám.

Reklama

12. Pozná balans medzi empatiou a pro-biznisovou orientáciou.

Medzi týmito premennými je hrubý múr. Dotýka sa všetkého od osobnosti samotného manažéra, cez spokojnosť v jeho tíme, až po výkon firmy. Je veľmi ľahké zostať naklonený iba jedným smerom, byť veľmi empatický a často aj obľúbený, alebo byť tvrdo pro-biznis orientovaný a byť za toho, „kto ide cez mŕtvoly“. Kde je brána v tomto hrubom múre? To dobrý manažér vie. 

13. Deleguje.

Delegovaním sa „zbavuje“ nielen časti agendy, no dáva jednoznačne najavo, že má dôveru v prácu a úsudok svojich kolegov. To dokáže dobrý a vyzretý manažér, ktorý pozná cenu svojho prínosu pre firmu a tiež vie, že čas venovaný vzdelávaniu kolegov tak, aby bola úloha vypracovaná k spokojnosti, je vkladom do budúcnosti so zaujímavým zúročením. 

14. Vie osobne, transparentne a citlivo komunikovať zlé správy.

Postaviť sa pred firmu so stovkami zamestnancov a oznámiť citlivo straty, krátenie miezd či prepúšťanie vyžaduje ucelenú osobu manažéra, ktorý sa nesnaží byť v každom prípade za toho pekného. Samozrejme, je to ťažké, ale dobrý manažér túto úlohu prijme ako súčasť zodpovednosti, ktorej sa ujal. 

15. Nelipne na starých dobrých a odskúšaných metódach.

Butterfly effect v tomto prirovnaní platí vertikálne aj horizontálne. Pokiaľ ľudia vnímajú spoločnosť ako trhu adaptabilnú a progresívnu, je to práve preto, že má takých manažérov. Dobrý manažér spozná správny čas na vystúpenie z kruhu za účelom rastu, zisku, alebo jednoducho pre dobro veci.  

Miroslava Rychtarechová, Head of country people manager, Tesco Stores SR

Foto: archív Miroslavy Rychtarechovej

16. Disponuje vysokou emočnou inteligenciou.

Dokáže dobre zvládať svoje pocity, nevyhýba sa náročným situáciám. Na zmeny reaguje primerane, je flexibilný a prispôsobivý. Dobrý manažér buduje vzťahy založené na dôvere, pretože je otvorený, úprimný a autentický.

17. Má jasný plán.

Vie si svoju prácu efektívne zorganizovať. Je dobrý v krátkodobom, strednodobom aj dlhodobom plánovaní. Dobrý manažér sa vie rýchlo rozhodnúť a stanoviť si jasné priority. 

18. Je vzorom v komunikácii so zákazníkmi.

Pri všetkých rozhodnutiach berie do úvahy potreby zákazníkov. Dobrý manažér s nimi komunikuje tak, aby vždy reprezentoval značku spoločnosti v súlade s hodnotami a poslaním firmy. Je orientovaný na zákazníka a biznis.

19. Je flexibilný, schopný viesť svoj tím na diaľku.

Na vzdialenú komunikáciu využíva online nástroje a učí s nimi pracovať aj svojich ľudí. Dobrý manažér podporuje dodržiavanie rovnováhy medzi prácou a súkromím. 

20. Vie, aké dôležité je mať rozmanitý tím. 

Dobrý manažér je zároveň aj inkluzívny. Vyhľadáva, oceňuje a rešpektuje individualitu a jedinečnosť každého člena tímu tak, aby mu pomohol byť stále tým najlepším.  

Andrea Kožuchová, Human Resources Director, Heineken Slovensko

Foto: archív Andrey Kožuchovej

21. Dokáže si priznať chybu.

Aj dobrý manažér je iba človek. Robí správne aj nesprávne rozhodnutia. Sila jeho osobnosti tkvie okrem iného v tom, že je schopný priznať si chybu, často aj otvorene pred tímom, vie chybu napraviť a poučiť sa z nej. Rozhodnutia predsa vo veľkej miere ovplyvňujú nielen manažéra, ale aj jeho okolie. Často práve členovia tímu prinášajú skvelé nápady, ako niečo urobiť v budúcnosti lepšie. Ak sa manažér tvári, že je bezchybný, stráca na autentickosti, prichádza o dôveru a ochudobňuje sa o podnetné myšlienky.

22. Je spravodlivý.

Ľudia sú citliví na nespravodlivosť a drobné krivdy. Veľkou dilemou manažéra je, že to, čo jeden vníma ako spravodlivé, druhý tak vnímať nemusí. Dobrý manažér vidí spravodlivosť v kontexte. Vysvetľuje ľuďom svoje pohnútky, odhaľuje svoje myšlienkové pochody. Spravodlivosť bez kontextu sa môže niekomu javiť ako najväčšia krivda.

23. Pravidelne sa stretáva s tímom.

Každý manažér je taký dobrý, aký dobrý je jeho tím. Nie je to len o skvelých jednotlivcoch. Ak nie sú jeho členovia zladení, výsledok neprichádza. Dobrý manažér preto dobre pozná jednotlivých členov tímu, chápe, čo komu sedí viac či menej. Je to ako s priateľmi alebo rodinou. Keď s nimi človek nie je v kontakte, netuší, z čoho majú radosť, čo ich trápi a s čím sa boria. Vlastne ani nevie, čo robia. A tak je to aj s tímom, keď sa s ním manažér nestretáva. Každý si žije svoj život a potom sa súlad či motivácia vytrácajú. 

Dana Miňová, HR expertka

Foto: archív Dany Miňovej

24. Pozná svoje silné aj slabé stránky. 

Jedni sú dobrí v číslach, iní vo vyjednávaní či v správnom uchopení kontextu. Jedni sú vhodní ako transakční manažéri, iní ako transformační lídri vyhľadávajú firmy v zmene, a tak ďalej. A tak je to správne, dobrý manažér musí zapadnúť do úlohy, ktorá mu je určená.

25. Vie, kde je jeho miesto.

Je hodnotovo ustálený, má svoje hranice v práci aj v súkromí. Používa slová: „Ďakujem, oceňujem tvoju prácu, tvoju snahu.“ Dobrý manažér vie povedať aj: „Prepáč, toto si mohol urobiť iným spôsobom. Nabudúce to, prosím, nerob takto.“

26. Pozná biznis a ovláda peoplemanažment. 

Len znalosti v oblasti, v ktorej pôsobí, na manažérsku pozíciu nestačia. Dobrý manažér sa potrebuje vzdelávať aj v oblasti people manažmentu, sledovať trendy a rozumieť motiváciám rôznych generácií ľudí. 

27. Má takzvaný „can-do“ approach.

Hľadá cesty a spôsoby, ako sa čo dá. Ak sa nedá, stále sa dá, ak to nejde, pôjde to. Dobrému manažérovi nie sú kreatívne riešenia vôbec cudzie. 

28. Vie, kedy má byť viditeľný a kedy, naopak, neviditeľný.

Cez úspechy firmy, úspechy svojho tímu v podstate podprahovo zviditeľňuje aj sám seba. Dobrý manažér to jednoducho nerobí prvoplánovo, „na prvú“. 

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?