Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
11. decembra 2020

Aktuálna kríza mení fungovanie mnohých firiem, ktoré hľadajú spôsob, ako si s ňou poradiť. Vlastný recept na úspech má Michal Ukropec, CEO spoločnosti INFOTECH

Michal Ukropec prežil prvú podnikateľskú krízu pred rokmi a povedal si, že firmu vybuduje tak, aby žiadna ďalšia kríza nemala na ňu zásadný vplyv. Dnes pomenúva dva kľúčové piliere firmy, ktoré pomáhajú počas náročného obdobia. Prvým je nastavenie na vysokú efektivitu a výkon, a druhým partnerský model fungovania. Práve pri ňom sa opiera o možnosti nástroja Pulse-checks, ktorý monitoruje funkčnosť firemného prostredia. 

„Pulse-checks podporuje ľudí prichádzať s nápadmi, ktoré posúvajú firmu ďalej“, hovorí Michal Ukropec, CEO spoločnosti INFOTECH. Zdroj foto: Archív klienta

Minimum podporných pozícií šetrí náklady

INFOTECH má plochú organizačnú štruktúru s efektívne nastaveným pomerom výkonných a podporných pozícií. Vychádzajú z toho, že ak je podporných pozícií viac ako výkonných, znižuje sa ziskovosť firmy. „Napríklad pozíciu HR manažéra plne nahrádzajú jednotlivé tímy, ktoré si sami stanovia potrebu prijať nového človeka a nájdu si ho,“ vysvetľuje M. Ukropec. Podľa neho všetci zamestnanci poznajú fungovanie firmy, aj náklady a príjmy spojené s novým človekom. Bežne to vo firmách rieši manažment, v INFOTECHU tím.  

V tímoch líder nerozhoduje, ale komunikuje so zákazníkom a zabezpečuje, aby všetci členovia prispeli k ideálnemu riešeniu. Tím sa napríklad môže samostatne rozhodnúť, kde bude pracovať. „Chceme investovať do ľudí, nie do firemnej reprezentácie. Nepotrebujeme drahé priestory v centre, riadime sa podľa potrieb zamestnancov,“ hovorí M. Ukropec. Takto si napríklad zamestnanci prenajali novú kanceláriu v Dunajskej Strede, odkiaľ mali bližšie domov.

Spätná väzba umožňuje rozvoj firmy

INFOTECHU oceňujú partnerský model fungovania, so spätnou väzbou zhora nadol aj naopak. Negatívne názory vnímajú ako príležitosť na nápravu alebo vysvetlenie. M. Ukropec tvrdí, že spätná väzba vždy prichádza s dobrými úmyslami. „Riešenie potom býva jednoduché, buď sa to dá zmeniť, alebo sa to dá vysvetliť.“ INFOTECH využíva softvérový nástroj Pulse-checks, kde môžu všetci zamestnanci zapísať, čo ich trápi. Pre niekoho je totiž písať ľahšie ako povedať priamo do očí. Ukropec používa Pulse-checks ako systém včasného varovania, slúži mu na to, aby odhalil včas všetko dôležité.

„Pulse-checks pomáha vytvárať vysoko funkčný model firmy, v ktorom spoločne vylepšujeme procesy, spoluprácu medzi ľuďmi, sledujeme ich naladenie, čo je vedomé riadenie firmy,“ vysvetľuje Juraj Králl, kouč a managing partner projektu Ideal Place. Fungovanie a napredovanie tak podľa neho už nemusí byť len na pleciach majiteľov, ale motivuje ľudí k zapojeniu sa a pomoci firme. Michal Ukropec uznáva, že práve takáto demokratizácia a šírenie informácií vytvára s ľuďmi vzťah a podporuje ich prichádzať s dobrými nápadmi, ktoré firmu posúvajú ďalej. „Je nemožné, aby som o všetkom rozhodoval sám,“ uzatvára.