5. septembra 2018

Skvelý podnikateľský nápad je základom úspechu. Množstvo z nich však stroskotá hneď na začiatku, často pre nedostatok vstupného kapitálu. Forbes vám prináša prehľad toho, ako získať prostriedky na rozbehnutie biznisu a ako sa medzi sebou tieto možnosti odlišujú.

Bankové úvery

Na bankovom trhu je pomerne široká ponuka biznis úverov či pôžičiek na rozbehnutie podnikania. Mnohí sú však voči nim skeptickí. Problémom sú najmä garancie, ktoré banky vyžadujú, napríklad ručenie majetkom.

„Čo sa týka začínajúcich podnikateľov, banky sú veľmi konzervatívne. Bez histórie klienta im peniaze primárne požičiavať nechcú, a získanie úveru je dosť ťažké,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Maroš Ovčarik.

Chcete raz byť CEO? Mali by ste mať týchto 15 vlastností

Navyše, banky, ktoré sú členmi medzinárodných bankových skupín, zvyčajne dostávajú v rámci podnikateľských úverov limity na jednotlivé odvetvia. Podľa Ovčarika je získanie pôžičky jednoduché, ak už má podnikateľ dohodnutých budúcich klientov alebo má akceptovateľného ručiteľa. To je možné najmä pri majetkovo prepojených firmách, a teda nepoužiteľné pre začínajúcich podnikateľov.

Kapitáloví investori

Kapitálové investície typu private equity a venture capital boli na vzostupe v roku 2017. V regióne strednej a východnej Európy dosiahli podľa organizácie SLOVCA, ktorá týchto investorov združuje, rekord vo výške 3,5 miliardy eur s predpokladom na vyšší rast v najbližších rokoch.

Najzásadnejší rozdiel oproti banke je vstup investora do štruktúry podniku, pričom je potrebné v začiatkoch definovať jeho podiel. „Podnik, respektíve jeho majiteľ si taktiež musí byť vedomý toho, že po vstupe investora sa vzdáva časti suverenity. Je teda potrebné pristúpiť k určitým kompromisom a obmedzeniam pri vedení podniku,“ vysvetľuje projektový manažér SLOVCA Andrej Petrus.

Zuckerberg stratil naozaj veľa, viac ako 15 miliárd.
V histórii biznisu však boli aj rekordnejšie peňažné prepady

Výhodou však môže byť individuálny prístup investora, ktorý môže v podniku vidieť potenciál aj napriek ešte nedosahovaným výsledkom, zatiaľ čo banka sa naň pozerá zväčša tabuľkovo.

Medzi investíciami venture (rozvojového) kapitálu a private equity kapitálu je principiálny rozdiel v tom, že kým venture kapitálový investor je ochotný ísť do viac rizikového biznisu na začiatku svojho životného cyklu a investovať aj do vývoja nového produktu, private equity investor si pýta viac „štandardné“ a zabehnuté firmy s finančnou históriou a overeným podnikateľským príbehom,“ vysvetľuje Petrus.

Crowfunding

Jedna z novších foriem financovania podnikateľského nápadu, ktorá je akousi zbierkou realizovanou prostredníctvom internetu. Oproti bankovým úverom je jeho výhodou, že sa dá využívať opakovane, aj keď po prvotnom neúspechu. Zároveň sa pomocou neho dajú financovať aj vývojové aktivity už fungujúcej firmy a je to aj zaujímavý spôsob marketingu.

Prispievateľ zväčša nie je v úlohe„tradičného investora“,  a teda podnikateľ si nad firmou zachováva plnú suverenitu. Existuje však aj crowfundingové financovanie založené na mikropôžičkách (prispievateľ poskytne peniaze za odplatu) či investičný crowfunding, kde sa prispievateľ stane akcionárom.

Podpora od štátu

Ak ste začínajúci podnikateľ – živnostník, môžete sa uchádzať o nenávratný príspevok na podnikanie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Musíte však byť aspoň tri mesiace vedený ako nezamestnaný na úrade práce a zaviazať sa, že samostatnú zárobkovú činnosť budete vykonávať minimálne tri roky. O tom, kto peniaze získa, potom rozhodne nezávislá komisia.

V Prešove sa podniká lepšie než v Prahe či Bratislave, tvrdí štúdia

„Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač činnosť prevádzkovať,“ vysvetľuje hovorkyňa úradu Jana Lukáčová. Rádovo môže ísť o 3000 – 5000 eur.

Európska únia

Na rozbehnutie podnikania je možné využiť aj prostriedky z Európskej únie, napríklad z Európskeho investičného fondu. Ten nepožičiava priamo podnikateľom, ale pôsobí prostredníctvom bánk, no oproti klasickým úverom má nižšiu úrokovú sadzbu a vyšší úverový limit. K  programom EÚ na obdobie 2014 – 2020 patrí napríklad COSME, Horizont 2020 či InnovFin.

Súťaže či podporné programy

Skvelou možnosťou pre začínajúcich podnikateľov sú aj rôzne podnikateľské súťaže, kde môžu nielen získať finančné prostriedky, ale sa aj zviditeľniť. Najprestížnejšou súťažou pre mladé firmy je pravdepodobne Startup Awards. No každoročne sa konajú desiatky iných, napríklad Mladý inovatívny podnikateľ, Business Idea Competition, Študentská podnikateľská cena, EY Podnikateľ roka a mnoho ďalších.

Hlavná foto: Pexels