11. augusta 2021

Prečo je dôležité, aby sa nad svojim dôchodkom zamýšľali mladí hneď po skončení vysokej školy? Aké majú možnosti ľudia v strednom veku? Ako si zabezpečiť finančne spokojný dôchodok a čo všetko by sme mali vo svojich výpisoch skontrolovať čo najskôr radí pre Forbes František Burda, investičný analytik v spoločnosti Fingo.sk.

V článku sa dočítate:

  • Prečo myslieť na dôchodok už v mladosti,
  • čo sú dôchodkové piliere,
  • aké sú možnosti sporenia,
  • prečo sa nespoliehať len na štátny dôchodok,
  • prečo sú garantované fondy nevýhodné,
  • aké je ideálne sporenie podľa veku,
  • aké dôchodkové sporenie odporúča odborník,
  • kedy môžeme ísť aj do väčšieho rizika.

Na dôchodok treba myslieť už v mladosti

Čo hovoria čísla — koľko Slovákov si sporí na dôchodok?

Na dôchodok si Slováci môžu vybrať sporenie v súkromnom druhom a treťom dôchodkovom pilieri. Podľa štatistík vidno, že druhý pilier využíva oveľa viac Slovákov. K 30. 6. 2021 si v druhom pilieri sporilo 1 673 911 budúcich dôchodcov a spolu majú odložených už viac ako 11,2 miliardy eur.

V treťom pilieri si k 31. 12. 2020 sporilo viac ako 861 344 budúcich dôchodcov a viac ako 26-tisíc Slovákov dôchodok z tretieho piliera už aj poberalo. Spolu majú sporitelia v treťom pilieri odložených viac ako 2,67 miliardy eur, čo je zhruba štvrtina v porovnaní s objemom úspor v druhom pilieri.

Reklama

Kedy začínajú so sporením?

Vek, v ktorom Slováci začínajú so sporením na dôchodok, je rôzny. Nie každý mladý človek si uvedomuje, že dôchodok je dôležitý „projekt“ a mal by sa naň začať pripravovať už od svojej prvej výplaty. Na dôchodok, ktorý ich čaká o 40 rokov, jednoducho nemyslia.

Je to spôsobené aj dnešnou dobou, v ktorej mladí ľudia dôležité rozhodnutia posúvajú na neskôr, podobne ako je to aj s bývaním či so založením rodiny. Ale je to škoda, lebo čím skôr začneme myslieť na svoj dôchodok, tým ľahšie a aj efektívnejšie si vieme nasporiť na starobu, aby sme aj toto životné obdobie strávili plnohodnotne.

Čo máme na výber

Ako dnes vyzerá dôchodkové sporenie?

K dispozícii sú tri piliere dôchodkového sporenia. Pokiaľ bude mladý človek pasívny, potom bude dostávať dôchodok iba zo štátneho prvého piliera. Do neho pôjde z jeho výplaty 18 % odvodov.

Pokiaľ sa mladý človek rozhodne vstúpiť do druhého piliera, bude mať vyplácaný dôchodok z prvého a druhého piliera. Pre mladého človeka sa nič nezmení a nebude z výplaty platiť viac, len sa jeho odvody prerozdelia medzi Sociálnou poisťovňou a súkromným druhým pilierom.

V tomto roku z 18 % odvodov pôjde do Sociálnej poisťovne 12,75 % a do súkromného II. piliera 5,25 %. Tento pomer odvodov sa každý rok mení o 0,25 %, až kým v roku 2024 dosiahne pomer 12 % v prospech Sociálnej poisťovne a 6 % v prospech súkromného druhého piliera.

Mladý človek si môže odkladať až 40 rokov, aby peniaze následne využil v starobe. Ak vstúpi do druhého piliera, má 26 rokov a priemerný hrubý príjem 1100 eur, jeho odhadovaný dôchodok bude 681 eur. Ak by si však sporil len v prvom pilieri, tak by od štátu dostával nižší dôchodok. Peniaze v druhom pilieri sa totiž na dôchodkovom účte sporiteľa zhodnocujú výhodnejšie a platí to aj pre tretí pilier.

František Burda, analytik spoločnosti Fingo.sk. Foto: Archív respondenta

Dobrovoľný tretí pilier je doplnkový a na ten by sa mal každý človek pýtať pri nástupe do zamestnania, pretože mu naň môže prispievať aj zamestnávateľ.

Tretí pilier prináša aj daňovú výhodu v podobe odpočítateľnej položky v maximálnej výške 180 eur ročne. Stačí, aby si budúci dôchodca posielal na svoj účet do tretieho piliera 15 eur mesačne a jeho daňová úspora bude viac ako 35 eur ročne.

Aké iné možnosti sporenia sú?

Okrem dôchodkových pilierov sú k dispozícii aj vlastné sporenia, kam si môžeme odkladať na dôchodok. V tomto prípade odporúčam investovať do dlhodobých akciových fondov alebo komodít.

Je lepšie, keď si dvadsiatnik začne pravidelne sporiť po 20 či 30 eur mesačne, ako by mal dobiehať zameškané v päťdesiatke, keď by si už musel odkladať napríklad po 150 eur, ak mu hrozí nízky dôchodok.

Výhody pre mladších aj starších

 Ako by malo vyzerať ideálne dôchodkové sporenie podľa vekových skupín?

Do druhého piliera môže vstúpiť každý mladý človek do dovŕšenia 35 rokov. Po tomto veku vám v štyridsiatke či päťdesiatke ostáva na výber ešte tretí pilier a iné komerčné možnosti pravidelného investovania napríklad do indexových fondov alebo do zlata.

Čím skôr si začnete sporiť, tým bude suma odložených peňazí vyššia, pretože budem mať nielen viac našetrené, ale taktiež môžem počítať s vyšším výnosom vďaka dlhšej dobe na zhodnotenie mojich peňazí.

Príklad

Reklama

Ak chcem mať prilepšenie k dôchodku a začnem si v 25 rokoch odkladať 50 eur mesačne, takto môžem mať po 40 rokoch „nazbieraných“ 24-tisíc eur, ale vďaka dlhodobému horizontu a výnosu 6 % ročne budem mať na dôchodku nasporenú sumu približne 74-tisíc eur.

Ak si ju rozdelím napríklad na 15 rokov, tak si k dôchodku prilepším každý mesiac o 411 eur. Prípadne ak mi bude stačiť na prilepšenie menej, tak si zhruba na 20 rokov rozdelím po 300 eur mesačne.

Ale ak by som si tých 50 eur začal odkladať až v 45 rokoch, tak si za 20 rokov sporenia do dôchodku nasporím 12-tisíc eur, ktoré sa mi zhodnotia na viac ako 23-tisíc eur. Z tejto sumy si môžem vyplácať už len 128 eur po obdobie 15 rokov alebo 96 eur ak si ich rozložím na 20 rokov.

Dôchodok od štátu

Môžeme sa spoliehať na štát v tejto oblasti?

Pri tejto téme by som bol veľmi opatrný, no už teraz nám môžu byť jasné niektoré fakty. Po prvé, demografia nám nepraje, detí je menej a dôchodcov stále pribúda. V budúcnosti bude ešte menej ľudí pracovať a odvádzať odvody na žijúcich dôchodcov.

Druhým dôležitým faktom, ktorý treba zohľadniť, je štát a jeho hospodárenie v budúcnosti. Štátne hospodárenie je už teraz deficitné a politici vždy odsúvajú tému vyrovnaného rozpočtu. Slovensko nemá nerastné bohatstvo, aby za jeho predaj mohlo vyplácať dôchodky.

Keď bude chcieť štát zachovať aktuálnu výšku dôchodkov, musí v budúcnosti zvyšovať odvody a dane. Rovnako štát bude musieť pristúpiť buď k zvýšeniu dôchodkového veku alebo krajnou možnosťou bude zníženie dôchodkov.

Garantovaný verzus rizikový

Čo sa udialo v roku 2013? Prečo sú pre mladých ľudí garantované fondy nevýhodné?

Štát sporiteľom druhého piliera odoslal list o tom, aký je rozdiel medzi garantovanými a negarantovanými fondmi a aké riziko je s nimi spojené. V liste bola aj návratka. Pokiaľ ste ju poslali späť, tak ste si sporili aj naďalej v negarantovaných akciových či zmiešaných fondoch, ktoré dlhodobo zhodnocujú úspory sporiteľov výhodnejšie. No keď ste návratku neposlali späť, tak vaše peniaze z negarantovaných akciových fondov automaticky presunuli do konzervatívnych garantovaných fondov.

S odstupom času je vidieť, ako sa od tejto doby zhodnotili akciové fondy. Ekonomike sa darilo, akcie rástli a s nimi rástli aj fondy, lenže Slováci sa na tomto raste nezúčastnili.

Tento krok obral množstvo sporiteľov v druhom pilieri o výnosy z rastu akciových trhov, takže keby štát ich úspory nepresunul, ale ponechal ich v negarantovaných fondoch, na dôchodok by mali viac peňazí.

Ešte horšie je, že doteraz si veľa ľudí neuvedomuje, čo sa stalo a stále si sporia len v garantovaných fondoch, z ktorých budú mať nižší dôchodok. Preto odporúčam každému, aby si skontroloval výpis z druhého piliera.

Aké výhody môže priniesť presun do rizikového fondu? 

Investované peniaze v čase prinesú oveľa vyšší výnos ako keby stále investovali do garantovaných fondov. Garantované fondy totiž môžu nakupovať do portfólia dlhopisy a tie prinášajú oveľa nižší výnos ako akcie. Preto aj pri istom riziku volatility, ktorá vyjadruje mieru kolísania aktív, je lepšie z dlhodobého hľadiska sporiť v akciovom alebo indexovom fonde.

Ak si porovnáme výnosy fondov, pri garantovaných fondoch v druhom pilieri dosahujú výnosy k 16. 7. 2021 1,6 – 2,46 % ročne. No výnosy pri negarantovaných fondoch dosahujú viac ako 10 % ročne. Čiže ak sa „prehodíte“ do rizikovejších negarantovaných fondov, môžete získať aj o 8 % ročne viac ako z garantovaných fondov.

Rizikový fond pre starších

Oplatí sa dnešným päťdesiatnikom prehadzovať do rizikových fondov?

Kým pôjde päťdesiatnik do dôchodku, má ešte veľa rokov na to, aby nestrácal svoje peniaze, ktoré budú v garantovaných fondoch zainvestované konzervatívne. Je škoda, aby boli uložené v menej rizikových fondoch, ktoré im prinesú nižšie zhodnotenie.

Podľa dostupných údajov zo Sociálnej poisťovne pôjde muž narodený v roku 1966 a viac do dôchodku v 64. roku. Bezdetné ženy sú na tom rovnako, no s každým jedným narodeným dieťaťom sa skracuje toto obdobie o pol roka.

Kým pôjdu dnešní mladí do penzie, dôchodkový vek bude s veľkou pravdepodobnosťou viac ako 64 rokov. S vyšším dôchodkovým vekom môžu takisto počítať aj dnešní päťdesiatnici.   

Čo je ideálne urobiť

Aké formy dôchodkového sporenia odporúčate?

Odporúčam mať sporenie v druhom pilieri, nič vás nestojí a vaše odvody sú efektívnejšie prerozdelené. Tiež je tu nesporná výhoda dediteľnosti úspor, ktoré si počas produktívneho veku nasporíte.

Takisto odporúčam mať aj tretí pilier. Je dobrovoľný, no tu sa dá tiež využiť daňová výhoda a výborný je aj príspevok od zamestnávateľa, ktorý vám úspory na dôchodok môže pekne navýšiť.

Kto si vie ušetriť nejaké to euro navyše, mal by si sporiť aj samostatne. Stačí sa poradiť s odborníkom zvoliť si akciové, prípadne indexové fondy, do ktorých si viete sporiť aj od 10 eur mesačne.

Pri indexových fondoch (tzv. ETF) môžete ušetriť nemalé peniaze za správu týchto fondov a tiež pri nich môžete využiť daňovú úľavu, keďže budúci dosiahnutý zisk je oslobodený od dane ak dodržíte podmienku držania indexového fondu viac ako jeden rok.

Pre menej konzervatívnych

A čo tí trúfalejší? 

Tí si môžu na dôchodok sporiť aj priamo do komodít, napríklad do zlata. Investičné zlato môžete nakupovať v papierovej forme cez fondy alebo sa môžete rozhodnúť pre fyzické tehličky alebo mince, na ktoré si viete sporiť už od 25 eur mesačne. Aj túto možnosť využíva stále viac Slovákov, vrátane mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o investovanie.

Možností investovania na dôchodok alebo aj na iné ciele, ktoré sú finančne dostupné aj pre mladých ľudí, je veľa. Ideálne je zvoliť si takú, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim budúcim plánom.

V západných krajinách je celkom bežné, že sa mladý človek po skončení školy automaticky poradí o svojej finančnej budúcnosti s odborníkom. Porovná mu podmienky rôznych investičných produktov, ich zhodnotenie, poplatky a nastaví si s ním vhodnú investičnú stratégiu. Potom už len stačí byť vytrvalý a počas poklesov trhov túto stratégiu nemeniť.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?