7. septembra 2021

Ako budú vyzerať zápisy do ročníka a začiatok semestra na vysokých školách? Hlavný hygienik Ján Mikas vydal usmernenie k prezenčnej a dištančnej výučbe, platí od pondelka 6. septembra. TASR o tom v utorok informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Vysokým školám či univerzitám Mikas neodporúča slávnostné otvorenie nového akademického roka. Zápis do ročníka by sa mal podľa úradu realizovať dištančne, prípadne s dodržaním všetkým nariadení ÚVZ. Vzdelávanie a prezenčná výučba by sa mali odvíjať od pravidiel Covid automatu v danom regióne.

Štátne či záverečné skúšky odporúča realizovať dištančne, pri prezenčnej forme je potrebné dodržiavať príslušné opatrenia v zmysle platných vyhlášok ÚVZ alebo iných príslušných štátnych orgánov a Covid automatu.

Neodporúča zasadnutie akademického senát ani iné hromadné podujatia v školách prezenčnou formou. Usmernenie hovorí napríklad aj o tom, že fakulty sú povinné viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov pri prezenčnej forme. Fakulty by sa tiež mali zapojiť do spolupráce pri sledovaní kontaktov v prípade epidemiologického vyšetrovania.

Očkovanie a hygiena

Samozrejmosťou by mal byť kontrolovaný vstup do jednotlivých budov a pracovísk, pravidelné vetranie priestorov a vykonávanie dezinfekcie dotykových plôch, kľučiek a podobne. Chýbať by na školách nemali dezinfekčné stojany a bezdotykové dávkovače, zásobníky, papierové utierky v umyvárňach či v laboratóriách. Vhodné je tiež zabezpečiť pre zamestnancov fakulty osobné ochranné prostriedky.

Reklama

Hlavný hygienik tiež zdôraznil dôležitosť očkovania študentov aj zamestnancov vysokých škôl a univerzít.

Režim OTP na internátoch

V zelených okresoch, teda v stupni monitoringu, je podľa úradu možné ubytovať študentov bez obmedzení. V ďalších stupňoch Covid automatu odporúča Mikas poskytovať ubytovanie len študentom s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP režimom (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie).

Odporúča tiež zákaz návštev osobám, ktoré nie sú ubytované na internátoch a študentských domovoch, ale aj zákaz návštev študentov z iných internátov alebo blokov. Obmedziť by sa mali aj návštevy medzi jednotlivými poschodiami a izbami na minimum, a to len v nutných prípadoch. Počet osôb v izbe nesmie prekročiť ubytovaciu kapacitu izby. Platiť by mal nočný pokoj v čase od 22.00 h do 6.00 h.

Za vhodné Mikas považuje zníženie kapacity študovní na polovicu, no napríklad aj zákaz zhromažďovania sa v interiéri i exteriéri internátu alebo študentského domova.

Posunie sa začiatok semestra?

Organizácia a prevádzka bude podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) v réžii samotných škôl. Rezort však odporúča, aby štúdium prezenčnou formou bolo umožnené tam, kde to epidemická situácia dovoľuje. V prípade, že sa niektorý okres dostane do inej farby podľa Covid automatu, situácia sa prehodnotí.

Gröhling v rozhovore pre agentúru TASR pripustil, že niektoré vysoké školy a univerzity zrejme posunú začiatok akademického roka 2021/2022. Samostatne si určia aj podmienky v rámci internátov. „V rámci hybridného vyučovania, ktoré sa aj prezentuje zo strany vysokých škôl, je to nastavené tak, že pri určitých fázach – tých vyšších – nebude môcť byť 1000 ľudí na prednáške prezenčným spôsobom, ale prednáška bude prebiehať dištančným spôsobom,” poznamenal minister školstva.

Semináre a cvičenia budú podľa neho nastavené tak, aby sa mohli konať prezenčne.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk
Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?