21. júna 2021

Máte prehľad vo svojich financiách? Aspoň raz za rok sa odporúča urobiť si audit. Ja používam nasledujúci zoznam, pozostávajúci zo šiestich krokov, aby som sa uistil, že sú naše finančné záležitosti v poriadku. Je to jednoduché a nezaberie to veľa času.

1. Aktualizujte svoj výkaz čistého imania.

Výkaz čistého imania obsahuje všetko, čo vlastníte (aktíva) a všetko, čo dlhujete (pasíva). Rozdiel medzi aktívami a pasívami je vaše čisté imanie (za predpokladu, že je rozdiel plusový).

Je dôležité porovnávať svoju momentálnu situáciu nielen s cieľmi, ktoré ste si stanovili do budúcnosti, ale aj s tým, ako ste na tom oproti minulosti. Vidieť pokrok, ktorý ste za tie roky spravili, vás môže motivovať pri dosahovaní stanovených cieľov.

Na výkaze čistého imania sledujeme hotovosť a tie aktíva, ktorých hodnota časom stúpa. Zahŕňame teda naše investície, dôchodkové účty, výdavky na zdravotnú starostlivosť, všetky bankové účty a domácnosť. Nezahŕňame veci, ktorých hodnota sa časom odpisuje, ako napríklad auto. Čo sa týka pasív, sledujeme všetky naše dlhy.

Existuje veľa spôsobov, ako si sledovať čisté imanie. Či už sú to aplikácie alebo vlastné tabuľky. Akýkoľvek spôsob sledovania čistého imania si zvolíte, je dobré aktualizovať ho vždy na začiatku roka.

Reklama

2. Skontrolujte si výdavky za predošlý rok.

Druhým bodom je jednoducho si skontrolovať, ako sme míňali peniaze v uplynulom roku. Existuje na to niekoľko nástrojov. Nezáleží na tom, ktorý si vyberiete, ale je dôležité skontrolovať svoje výdavky za celý rok. Môže nám to odhaliť určitú pravidelnosť v našom míňaní, ktorú nemusíme vidieť, ak si pozrieme len jeden mesiac.

Pri prehľade výdavkov hodnotím tri veci. Prvou je jednoducho skontrolovať, kam išli peniaze.

  • Minuli sme ich v súlade s našimi cieľmi?
  • Minuli sme príliš veľa v niektorých kategóriách a príliš málo v iných?
  • Chceme v ďalšom roku spraviť nejaké úpravy?

Druhou vecou, na ktorú sa zameriavam, je to, či sa za uplynulý rok vyskytli nejaké pravidelné alebo neočakávané výdavky, na ktoré sme neboli pripravení. Podrobne tieto výdavky preskúmam a opýtam sa, ako sme to mohli naplánovať lepšie.

Treťou vecou je kontrola predplatených služieb. Ich počet sa zdá byť každým rokom vyšší bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíme ich limitovať. Raz za rok si robím prehľad všetkých predplatených služieb (streamovacie služby, permanentka do fitka, predplatné novín či kávy) a uistím sa, či každú z nich stále potrebujeme. Ak nie, zruším ju.

3. Vyvážte svoje investičné portfólio.

Najlepší čas na vyváženie vášho investičného portfólia je začiatok roka. Zvlášť po divokých rokoch, akým bol napríklad aj rok 2020, je veľmi pravdepodobné, že mnohé portfóliá sa výrazne posunuli od plánovanej alokácie aktív. Používam na to bezplatnú tabuľku na sledovanie investícií, ktorá používa Google Sheets.

Využíva finančné funkcie od Google na zaznamenávanie aktuálnych podielových fondov, ETF a cien akcií. Môžete tam zadať vaše plánované rozdelenie aktív a tabuľka bude sledovať, ako veľmi sa vaše investície vzdialili od plánu.

4. Skontrolujte svoje investičné výdavky.

Aký je pomer výdavkov každého podielového fondu, ktorý vlastníte? Aká je priemerná vážená cena všetkých fondov vo vašom portfóliu? Ak neviete odpovedať na tieto otázky, tak by bolo dobré to zistiť. Bezplatná tabuľka, spomenutá vyššie, načítava tieto dáta automaticky.

Ďalšou dobrou voľbou je napríklad bezplatné sledovanie portfólia od Morningstar. Akokoľvek sa rozhodnete, uistite sa, že neplatíte za svoje investície viac, ako by ste mali.

5. Skontrolujte svoje príspevky na dôchodok.

Zistite, či váš zamestnávateľ poskytuje príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier). Prípadne zvážte dynamickú alebo konzervatívnejšiu investičnú stratégiu v dôchodkových fondoch (II. pilier).

6. Zjednodušte svoje financie.

Posledným bodom je zjednodušenie financií. Vytvorte si zoznam všetkých účtov, aplikácií a nástrojov, ktoré používate. Potom si ich položku po položke pozrite a rozhodnite, či každú z nich naozaj potrebujete.

Konsolidujte investičné účty tam, kde to má zmysel. Odstráňte všetky aplikácie, ktoré ste za uplynulý rok nepoužili. Zefektívnite spôsob, akým spravujete svoje financie. Môže to pomôcť odbúrať časť stresu, ktorý peniaze niekedy vytvárajú.

Článok vyšiel na Forbes.com. Autorom je prispievateľ . S prispením Forbes Slovensko.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?