Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
1. októbra 2021

Fungovanie personálnych agentúr sa za posledné roky zmenilo. Generálna riaditeľka spoločnosti Adecco Ivana Heretik Vačoková sa snaží týmto zmenám neustále prispôsobovať a zo svojej spoločnosti chce urobiť flexibilnú firmu. 

Kam by ste chceli spoločnosť ako nová generálna riaditeľka posunúť?

Z dlhodobého hľadiska je mojím cieľom, aby naša spoločnosť bola prvou voľbou pre klientov na Slovensku, z ekonomického hľadiska plánujeme mať najväčší podiel na trhu personálnych agentúr. Chceme sa tiež posúvať v smere rozširovania našich obchodných línií a rozširovať naše portfólio služieb. V neposlednom rade je pre mňa dôležité byť preferovaným zamestnávateľom v rámci nášho odvetvia, partnerom a pridanou hodnotou pre klientov.

V spoločnosti ste pracovali aj v minulosti na inej pozícii. Je to podľa vás výhoda? 

Na strane personálnej agentúry pôsobím už pätnásť rokov, z toho skoro osem rokov pracujem v Adeccu. Pracovala som aj v zahraničí, napríklad v Rumunsku, Litve, Maďarsku a v Čechách, a mala som tak možnosť získať prehľad o pracovnom trhu v Európe. Prešla som si viacerými pozíciami a v tom vidím veľkú výhodu. Myslím si, že vďaka tomu viem lepšie nastaviť očakávania na oboch stranách a poradiť zamestnancom. 

Ako sa zmenilo HR odvetvie počas rokov vášho pôsobenia v ňom?

V minulosti sa HR oddelenia zameriavali skôr na nábory a personálnu agendu, dnes má HR omnoho viac funkcií (vzdelávanie, rozvoj, diverzita, inklúzia, benefity, odmeňovanie a mnoho ďalších), oddelenia sú preto viac sofistikované. Ďalšou významnou zmenou sú online pohovory. V minulosti sa robili výlučne osobne, dnes väčšina kandidátov uprednostňuje online stretnutia. Veľkou zmenou sú aj sociálne médiá. Dnes nie je výnimočné, keď sa nábor robí priamo cez ne. 

Čo by ste chceli robiť vo svojej práci inak? 

Snažím sa prispôsobiť zmenám a byť flexibilná voči zamestnancom, klientom a kandidátom. Robíme zmeny týkajúce sa sociálnych sietí a digitálneho marketingu. Momentálne rozbiehame väčší projekt, implementujeme umelú inteligenciu, modernizujeme databázy a ich funkcionality, aby sme klientom vedeli poskytnúť kvalitné informácie a analýzy v správnom čase. Naopak, čo by som nezmenila, sú tradičné hodnoty ako budovanie partnerstiev s našimi klientmi. Vyberáme si, s kým spolupracujeme a pre mňa je dôležité, aby táto spolupráca bola pridanou hodnotou pre obe strany. 

„Ak chcete byť jednotka na trhu, nestačí len dodávať ľudí, ale musíte klientom poskytnúť komplexné služby,“ hovorí Ivana Heretik Vačoková. Zdroj foto: Marek Mucha

Plánujete ako generálna riaditeľka robiť väčšie zmeny v rámci spoločnosti? 

Najväčšia zmena už prebehla a tou bolo zmenšenie kancelárskeho priestoru o 50 percent a zavedenie hybridného pracoviska v kombinácii s flexibilným pracovným časom. Našim zamestnancom poskytujeme možnosť práce na úväzok, aký im vyhovuje vrátane skráteného či teleprácu, nakoľko zamestnanci vedia produktívne pracovať aj z domu. Aktívne počúvam, keď niekto príde s dobrým nápadom, snažím sa ho realizovať.  

Prečo by si klienti mali vybrať spoluprácu práve s vašou personálnou agentúrou? 

Poskytujeme riešenia ušité na mieru, pokrývame komplexné portfólio služieb a sme finančne stabilná spoločnosť. Adecco je na slovenskom trhu devätnásť rokov, vďaka čomu máme skúsenosti, prehľad o trhu práce a širokú databázu uchádzačov. Vďaka našej sieti pobočiek po celom Slovensku disponujeme aj regionálnou znalosťou. Často vieme skôr ako samotný zamestnávateľ, ak sa v jeho firme niečo deje, keďže máme informácie priamo od kandidátov. Naši konzultanti sú rozdelení do špecializácií, to znamená, že máme expertov v jednotlivých oblastiach. 

Čo ponúkate kandidátom, ktorí sa k vám prihlásia?

S kandidátmi sa snažíme neustále pracovať a byť pre nich pridanou hodnotou. Ak sa nám nepodarí uchádzača umiestniť, hľadáme mu vhodné alternatívy. Kandidáti od nás dostávajú spätnú väzbu na životopis, na pohovor u klienta, aj na to, ktorá firma sa pre nich viac hodí, keďže disponujeme internými informáciami. Okrem toho máme aj exkluzívne projekty, o ktorých sa kandidát môže dozvedieť jedine cez nás. 

V rámci pandémie sa trh práce výrazne zmenil. Považujete niektoré zmeny za pozitívne?

Najpozitívnejšia zmena je určite flexibilita. Zároveň je to starostlivosť o zamestnancov aj po psychickej stránke. Počas pandémie veľa firiem robilo maximum, aby pomohlo svojim zamestnancom, čo je sympatické. Predtým to bolo najmä o produktivite a každý sa hnal za číslami, teraz sa vrátila do biznisu aj ľudskosť. 

Čo očakávali klienti od personálnej agentúry v minulosti a čo očakávajú teraz? 

Stúpajú nároky na servis. Ak chcete byť jednotka na trhu, nestačí len dodávať ľudí, ale musíte klientom poskytnúť komplexné služby. Kedysi sa Adecco zameriavalo najmä na obsadzovanie nižších pracovných pozícií, dnes pokrývame celú škálu a obsadzujeme aj pozície vrcholových manažérov, aj exekutívne role. Každý klient je pre nás jedinečný, a preto má prideleného vlastného key account manažéra, ktorý sa venuje jeho potrebám.