16. júla 2021

Ešte pred niekoľkými rokmi sa Veronika Osvaldová pohybovala vo svete investovania do nehnuteľností. Vždy však túžila robiť niečo, kde by dokázala využiť svoj potenciál aj túžbu zmeniť svet k lepšiemu. Súhra osudu a správny tím ju priviedol k založeniu startupu SmartHead, kde je aktuálne CEO.  

Vyvinuli nástroj, ktorý firmám na jednom mieste umožňuje spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať svoje aktivity v oblasti udržateľnosti a následne ich reportovať aj svojim zákazníkom, investorom, zamestnancom či obchodným partnerom

Podľa Veroniky Osvaldovej SmartHead vznikol, aby mohli byť všetci informovaní o aktivitách firiem z jedného miesta a mohli sa na základe týchto dát ľahko rozhodovať, od akej firmy nakupovať produkty a služby, pre akú firmu pracovať alebo s kým spolupracovať.

Ich potenciál si všimla aj investičná platforma Crowdberry, cez ktorú má startup získať investíciu 610-tisíc eur. 

Tím startupu SmartHead – k piatim zakladateľom postupne pribúdajú ďalšie posily. Foto: archív SmartHead

Na začiatku bol sen

SmartHead ste založili piati, jednou zo spoluzakladateliek je aj vaša sestra Dominika. Ako sa váš tím formoval?  

Reklama

Silnou stránkou spoluzakladateľov SmartHead je kombinácia dlhoročných skúsenosti v oblasti IT, biznisu a firemnej udržateľnosti. Chceme byť súčasťou riešenia, aby sa firmy transformovali z tradičného na dlhodobo udržateľný spôsob fungovania. Výborne sa všetci dopĺňame aj čo sa týka rizikového faktoru aj odborného zázemia. Takto by to podľa mňa malo fungovať. 

Čo sa týka našej sesterskej spolupráce, tak to prišlo prirodzene, keďže roky pred založením SmartHead sme snívali o tom, že raz budeme mať spolu firmu. Pár rokov po tom, čo som ja doštudovala a ona dokončila školu v Dánsku, sme sa pustili do budovania nášho projektu.

Moja sestra zastáva úlohu corporate sustainability managera, a teda zastrešuje odbornú stránku. Náš tím sa postupne rozrástol o ďalších kvalitných ľudí, čo nás poháňa vpred nielen strategicky a biznisovo, ale aj po technologickej stránke.   

Čo teda ponúka váš produkt?  

Našim klientom sú firmy, ktoré sa rozhodli podporovať udržateľnosť. Ponúkame im nástroj, ktorý im pomáha v dvoch hlavných oblastiach: efektívny data manažment ich aktivít, vízie a sledovanie progresu. Okrem toho pomáha v transparentnej a interaktívnej komunikácii ich výsledkov smerom k svojim stakeholderom.

Druhotným zámerom je poskytovať jednoduchý prístup k najlepším riešeniam na trhu a vytváranie partnerstiev medzi firmami. Súčasťou nášho riešenia je viacero „balíkov“ služieb, súčasťou tých vyšších sú napríklad aj konzultácie a prístup k štatistikám a reportom.   

Ochota zmeniť staré návyky

Ako môže biznis riešiť environmentálne problémy?  

Svetová konzultantská spoločnosť Gartner vo svojom prieskume zistila, že najväčší tlak na firmy, aby podnikali udržateľne, vytvárajú zákazníci, investori, regulátori a ich zamestnanci. Firmy sa preto snažia reagovať na to, čo je potrebné na trhu a vytvárajú iniciatívy.

Avšak zmena z tradičného spôsobu podnikania na dlhodobo udržateľný si vyžaduje čas, aktívny prístup a ochotu zmeniť status quo a staré návyky. Dôležité je, aby bol niekto hnacím motorom tejto zmeny. Na SmartHead už vidíme firmy, ktoré sa do vytvárania tejto zmeny pustili.  

Ako? Mohli by ste to popísať konkrétne kroky korporácií, ktoré zaviedli udržateľné riešenia?  

Nové obchodné domy, ktoré vystaval Kaufland, sú príkladom energeticky efektívneho správania. Namiesto palív, ako je vykurovací olej, plyn alebo drevo, prevádzky takmer výlučne vykurujú odpadovým teplom z chladiacich regálov. Používaním tejto technológie rekuperácie je úspora na emisiách CO2 viac ako 1 800 ton ročne. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, predstavuje to ekvivalent k 144-tisíc vysadených stromov.  

Po výhre v slovenskom kole súťaže Chivas Venture a svetovom finále v Los Angeles čaká startup ďalšia výzva – účasť na Expo 2020 v Dubaji. Foto: archív SmartHead

Ďalej napríklad Tesco cez aktivitu Recyklačné jednotky znižuje objem plastového a lepenkového odpadu z vlastných obchodov. V rokoch 2018/2019 sa im podarilo zrecyklovať takmer 13-tisíc ton materiálu.

Okrem časovo a finančne náročnejších aktivít môžete na SmartHead nájsť aj aktivity, ktoré nevyžadujú veľkú náročnosť a môžu ich implementovať firmy rôznych veľkostí a z rôznych odvetví. Napríklad program „neBUĎ príZEMný“ od Accace, iniciatíva „Do práce na bicykli“, do ktorej sa zapojila aj VÚB banka, či projekt firmy Curaprox „Kancel bez koša“, ktorý podporil aj Berlin Brands Group.

Na ťahu sú lídri

Nestačí však, aby boli zodpovedné biznisy v Európe, medzi najväčších znečisťovateľov patria fabriky v Ázii a v USA. Ako sa pozeráte na tieto trhy? 

Áno, Európa je pomerne uvedomelá v tom, aký dosah na životné prostredie vytvára. Je tu veľa iniciatív aj zo strany Európskej únie. Všetko je však otázka času a konkrétnych krokov, ktoré sa robia. Nevieme priniesť riešenie hneď na všetko, ale keď študujem prieskumy o USA a Ázii, aj tam pozorujeme tlaky a záujem.

V minulosti som sa stretla vo Viedni na konferencii s generálnym riaditeľom Leonardo DiCaprio Foundation  a sám spomínal, že aj v USA je veľký tlak, aby sa zapojil privátny aj verejný sektor do riešenia klimatickej zmeny. Tiež však potrebujú podporu.

Verím tomu, že sa veci posunú dopredu. Je dôležité mať cieľ, ale rovnako aj lídrov, ktorí sa to snažia pretaviť do hmatateľných výsledkov. Nemôžeme zaspať dobu, rozdiel vidím napríklad aj u nás, keď si porovnáme severské štáty a strednú Európu. Dôležité je, aby každý začal sám od seba. Svojim príkladom môžeme niečo zmeniť a to je kľúčové.  

Reklama

Idú teda na Slovensku firmy v oblasti CSR príkladom? 

Za posledných päť rokov sa táto téma určite posunula vpred. Napríklad moja sestra robila pred rokmi vedeckú štúdiu v Dánsku a porovnávala, ako riešia tamojšie a slovenské spoločnosti tému udržateľnosti. Pred piatimi rokmi bolo u nás zložité nájsť vôbec nejakých odborníkov, ktorí sa vo firme naplno venujú téme firemná udržateľnosť.

Dnes to už taký problém nie je a vidíme, že rezonuje aj medzi ľuďmi. Svedčí o tom aj fakt, že máme v portfóliu viac ako 60 profilov firiem a viac ako 1400 aktivít zameraných napríklad na zdravie a well-being, riešenia klimatických zmien, zodpovednú konzumáciu a produkciu a podporu rodovej rovnosti.

Nie sme síce ešte tam, kde by sme mohli, ale Slováci majú obrovský potenciál. Sme malá krajina a výsledky tu budeme vidieť oveľa rýchlejšie ako veľké krajiny. Je potrebné poukazovať aj na pozitívne príklady, ktoré nás môžu inšpirovať.  

Greenwashing vs. pozitívne príklady

Ako sa pozeráte na firmy, ktoré si udržateľnosť zobrali len ako marketingový nástroj a nemajú ju zakorenenú vo svojej podstate? 

Toto je veľmi dobrá otázka, ktorá prirodzene ľudí zaujíma. Snažím sa nevidieť svet čiernobielo. Akákoľvek aktivita smerom k udržateľnosti, ktorú firma vyvíja, je cesta. Samozrejme, stáva sa, že sú tu firmy, ktoré túto tému zneužívajú, ale nemalo by nás to odradiť od zdieľania pozitívnych príkladov.

V zahraničí je úplne bežné, že sa pozitívne aktivity komunikujú. Stakeholderi a shareholderi chcú robiť rozhodnutia na základe týchto aktivít. Ak my podporujeme firmu kúpou ich produktu, tak podporujeme aj to, akou formou podniká. Čím budeme mať viac informácií, tým lepšie sa budeme môcť rozhodnúť.

Komunikácia je preto jedným z kľúčových elementov. Ak budeme niečo robiť, ale nikomu o tom nepovieme, tak to netransformuje prostredie. Čo sa týka greenwashingu – dôvera sa veľmi ťažko buduje a ľahko stráca. Vaši zákazníci a partneri sú vaši sudcovia a skôr či neskôr sa pravda odhalí.

Transparentnosť je v tejto téme úplne kľúčová a firmy si to čím ďalej tým viac uvedomujú. Dokonca aj tie, ktoré v minulosti urobili nie úplne správne kroky, by dnes konali inak.  

Čo sa zmenilo za päť rokov vášho fungovania?  

Vyvinuli sme produkt, ktorý prináša hodnotu našim klientom a využívajú ho na domácom a zahraničnom trhu. Rozšírili sme náš tím a okrem Slovenska sme otvorili pobočky aj v Česku a v Spojenom kráľovstve.

Tento rok sme začali implementovať ESG (kritériá zodpovedného investovania) a plánujeme trénovať umelú inteligenciu, aby sme firmám automaticky navrhovali aktivity a metriky, ktoré najlepšie zodpovedajú ich veľkosti, odvetviu, užívateľskej základni a potrebám. Stále sme startup a budovanie takejto firmy je o neustálom zlepšovaní sa. Je to kontinuálna práca na sebe, na tíme a na produkte.  

Ponuku z Kanady odmietli

Máte za sebou viacero míľnikov (výhra slovenského kola súťaže Chivas Venture, svetové finále v Los Angeles, mesiac v startup akcelerátore v Oxforde a neskôr leto v Silicon Valley). Onedlho vás čaká Expo 2020 v Dubaji. Čo si od neho sľubujete?  

Dostali sme veľkú príležitosť, pretože téma, ktorú riešime aj my, je jednou z tých, ktoré sa budú na Expo riešiť. Naše ministerstvo hospodárstva nás oslovilo, aby sme prezentovali slovenské inovácie v oblasti digitalizácie firemnej udržateľnosti.

Budeme prezentovaní v dvoch tematických okruhoch. Prvým je biodiverzita a klíma a druhým sú globálne ciele – teda napojenie na ciele udržateľného rozvoja. Máme riešenie, aby sa privátny sektor zapájal do plnenia týchto cieľov. Keďže tam budú návštevníci z celého sveta zdieľať svoje nápady, veríme, že pre nás to môže byť krok ku expanzii. 

K tomu by vám mohla dopomôcť aj aktuálna investícia od Crowdberry. Na čo využijete peniaze? 

Určite na škálovanie produktu a zahraničnú expanziu. Prvú časť investície, 310-tisíc eur sme už dostali a  využili na to, aby sme sa pripravili na rýchlejší rast, získali sme odborníkov, ktorých sme potrebovali, zefektívňovali sme interné procesy a zautomatizovali ich. Okrem toho sme otvorili pobočku v Prahe a Londýne a ďalšiu časť chceme využiť na ďalšiu expanziu, škálovanie a zlepšovanie produktu.  

Ako sa pozeráte na potenciálny exit?  

Už sme mali na stole ponuku na odkúpenie väčšinového podielu SmartHead od kanadskej spoločnosti, ale po rokovaniach a prehodnotení podmienok sme ju odmietli. Tento trh veľký potenciál. Všetko závisí od toho, ako budeme vedieť ďalej prispievať k zmene a napĺňať víziu. Otázka exitu je, samozrejme, namieste najmä zo strany našich investorov. Možností je tu niekoľko, ale riešenie závisí od premenných, ktoré je momentálne ťažké odhadnúť.

O investícii Crowdberry do SmartHead 

Investícia pre SmartHead je poskytnutá v rámci jedného investičného kola – zo zdrojov investičného fondu CB Growth ONE spravovaného spoločnosťou CB Investment Management (dcérskej spoločnosti Crowdberry) a súkromných investorov prostredníctvom platformy Crowdberry. Celkovo ide o čiastku 610-tisíc eur. Aj keď ide o jedno investičné kolo, prvá časť, poskytnutá fondom CB Growth ONE vo výške 310-tisíc eur, už bola vyplatená.

Kampaň pre súkromných investorov je ešte aktívna, minimálna investícia predstavuje päťtisíc eur. Crowdberry sa pre investíciu rozhodlo na základe rastúcej potreby efektívneho sledovania správania firiem v kontexte udržateľnosti podnikania a spoločenskej zodpovednosti.

„Talentovaný tím SmartHead na túto výzvu promptne zareagoval a prišiel s elegantným riešením v podobe možnosti vytvorenia firemného online profilu na platforme SmartHead, ktorá v súčasnosti na trhu nemá priamu konkurenciu,“ hovorí pre Forbes Kamil Lovas, investičný manažér Crowdberry.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?