Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
8. novembra 2021

Počas Diamantov slovenského biznisu prebehol GrowClub, kde majitelia a členovia vedenia progresívnych firiem definovali postoje vedúce k úspechu. 

Uvažovanie úspešných lídrov sa dá zhrnúť do siedmich kľúčových myšlienok. Na prvom mieste je neustále vzdelávanie sa a získavanie nových vedomostí. Podľa lídrov je dôležité byť otvorený rozvoju a dokázať prijať prípadné zakopnutia a omyly, ktoré takáto cesta prináša. Chyby treba vnímať pozitívne, pretože pomáhajú definovať priestor na zlepšenie. „Viacerí vrcholoví manažéri považujú za úspech stav, keď sa väčšinu dňa venujú rozvoju a nie operatíve,“ hovorí Juraj Králl, organizátor GrowClubu.

Druhý pilier úspechu je vytrvalosť, ktorá sa spája so schopnosťou vstať a ísť ďalej. Podľa účastníkov stretnutia je cesta za cieľom zložená z prekonávania denne vznikajúcich prekážok. „Úspech je súčet malých opakovaných snáh. Ak človek vie, čo je jeho vášňou a kam sa chce dostať, s odhodlaním ľahšie prekonáva prekážky,“ vysvetľuje Andrea Krkošková, usporiadateľka GrowClubu. 

„Najdôležitejšou prísadou receptu na úspech je umenie vychádzať s ľuďmi,“ hovorí Juraj Králl. Zdroj foto: GrowClub

Ak chcete byť úspešní, buďte ľudskí

Ďalšie hodnoty, ktoré pomáhajú na ceste k úspechu, sa opierajú o ľudskosť, vzájomnú podporu a spoluprácu. „Najdôležitejšou prísadou receptu na úspech je umenie vychádzať s ľuďmi,“ hovorí Králl. Podľa neho sa všetci účastníci stretnutia zhodli, že úspešnými sa dokážeme stať najmä s pomocou iných. „Kým je človek sám, nikdy nebude jeho úspech tak veľký, ako keď sa mu podarí získať ďalších ľudí pre rovnakú víziu,“ dopĺňa Králl. 

Motivovať a zapáliť tím pre spoluprácu sa dá otvorenou komunikáciou a jasným úmyslom poslúžiť ľuďom. František Baník takto vybudoval úspešný podnik Banik a syn a dnes tvrdí, že sa držia hesla „Verme ľuďom a budú aj oni úspešní“. Ak podporíme iných a pomôžeme im získať po čom túžia, získame aj my, pretože spokojní ľudia, ktorým firma vytvára dobré podmienky, sú jej hnacím motorom.

Úspech nie je o peniazoch, ale o človeku 

Členovia GrowClubu sa zhodli, že nie je dôležité fixovať sa na úspech vo finančnom vyjadrení, pretože viac ako na miliónoch na účte záleží na tom, akým človekom sa na ceste do cieľa stávame. „Pozerať sa na to, kým som, byť hrdý na seba, to dá človeku oveľa lepší pocit než akákoľvek suma na účte,“ vysvetľuje Andrea Krkošková. 

Ten, ktorý cíti oporu vie, že prekážka je spôsob, ako vyrásť. „Keď niečo skutočne chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol.“ 

Bližšie informácie nájdete na www.growclub.sk, www.idealplace.sk alebo na  juraj.krall@idealplace.sk.