Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
22. júla 2021

365.bank preberá pobočky Poštovej banky pod svoju značku. Z pôvodne čisto digitálnej sa stáva plnoformátovou bankou. O výzvach súčasného bankového trhu, ale aj o úskaliach investovania do kryptomien sme sa rozprávali s Petrom Hajkom, členom predstavenstva 365.bank zodpovedným za retail. 

Od júla sa 365.bank stáva hlavnou bankou skupiny, čo je súčasť jej dlhodobej stratégie. Nie je prebratie pobočiek aj cesta, ako sa vyrovnať konkurencii, ktorá má svoju pobočkovú sieť a po pandémii dotiahla digitalizáciu veľmi rýchlo na vysokú úroveň?  

Prebratie pobočiek Poštovej banky pod značku 365.bank bola naša dlhodobo pripravovaná stratégia. Išlo o premyslený krok na ceste k tomu, ako sa chceme v budúcnosti profilovať na trhu, nie o prvoplánové rozhodnutie vyrovnať sa konkurencii. Je pravda, že uskutočnenie týchto ambícií urýchlila pandémia, no nie z pohľadu potreby digitalizácie procesov v online prostredí. Tie sme mali v 365.bank plne digitálne už pred pandémiou. Ide skôr o digitalizáciu v pobočkovej sieti. 

Považujeme za potrebné, aby klienti digitálnej banky mohli využiť digitálne a „paperless služby“ nielen v online prostredí, ale aj v pobočkách. Zároveň chceme typickým pobočkovým klientom ponúknuť digitálny zážitok s kompletným bezpapierovým procesom a takto nastavujeme náš servis na pobočkách 365.bank. 

Naďalej však ostávame „mobile first“ banka. To znamená, že v online svete budeme  vytvárať všetky produkty a služby primárne pre potreby mobilných zariadení.  

Ostatné banky menia fungovanie svojich pobočiek, prípadne optimalizujú ich sieť. Aké kroky plánujete v prevzatých pobočkách realizovať vy? 

Poradie krokov, ktoré sme si zvolili v Trišesťpäťke je iné, ako je bežne zvykom. Najskôr sme vybudovali digitálnu banku a následne sme k nej pridali pobočkovú sieť. Všetky veľké banky na Slovensku pritom v podstate išli opačným smerom. Najskôr budovali pobočkovú sieť a až potom digitálny kanál. Takže ich súčasné aktivity v oblasti optimalizácie pobočkovej siete sú logické, a to hlavne z dôvodu nahrádzania produkcie cez digitál a tiež kvôli tlaku na optimalizáciu nákladov. 

Pri téme počtu pobočiek sme v situácii, kedy chceme byť všade tam, kde to má klientsky potenciál. Vzhľadom na veľkosť nášho trhu a hustotu obyvateľstva je to podľa našich prepočtov niekde na úrovni 70 pobočiek. Dnes môžu klienti navštíviť 60 pobočiek, do konca roka 2021 ich bude dokopy 63. Sme tak veľmi blízko k počtu, ktorý považujeme za relevantný a ktorý dáva ekonomický zmysel.

Zdroj foto: 365.bank

Bankové pobočky v budúcnosti pritom vidíme ako priestor pre sofistikovanejšie poradenstvo a ponuku komplikovanejších produktov, ako sú hypotéka či investovanie. Zároveň sme presvedčení, že ich funkcia sa bude v čase meniť a klasické denné bankové služby sa postupne presunú primárne do digitálu. Navyše budúcnosť pobočiek bude viac o tom, čo v nich klient zažije, ako o tom, čo v nich kúpi. Preto sa ich snažíme postupne nastavovať nielen na digitálny zážitok, ktorý zabezpečia napríklad tablety, digitálna reklama, paperless proces s digitálnym podpisom, ale aj na neformálny a priateľský prístup, ktorý v štandardných bankách nie je až tak typický. 

Rozdiely oproti konkurenčným bankám sú v rôznych detailoch. Prinášame nový spôsob sedenia klienta pri predajcovi a nie oproti nemu, chceme aby mal klient vizualizovaný každý krok, ktorý pre neho realizujeme. Klientov vítame pri vstupe do pobočky a ponúkame im obývačkové sedenie, kde je káva alebo voda samozrejmosťou. Zároveň nechceme, aby boli klienti pri vstupe do pobočky konfrontovaní so zákazmi alebo príkazmi. Preto k nám môžu prísť so psom alebo so zmrzlinou. Chceme byť priateľská banka, kde klient môže všetko, alebo takmer všetko.

Aké máte ďalšie plány s Poštovou bankou?

Poštovú banku chceme rozvíjať tam, kde ju klienti dlhodobo vidia a vlastne ju tam aj chcú mať, a to je banka na pošte. V tomto prípade bude kľúčová jej dostupnosť, ale aj jednoduchá a zrozumiteľná ponuka, ktorú budeme prispôsobovať potrebám zákazníkov pošty. Ambíciou Poštovej banky bude stať sa bankou, ktorú si klienti v regiónoch zvolia ako prvú a svoju hlavnú banku. Preto sme presvedčení, že spolupráca so Slovenskou poštou je v tejto oblasti kľúčová. Mladšie ročníky pritom naďalej ostávajú cieľom záujmu banky. Aj to je dôvod postupného rozširovania portfólia produktov o možnosť požiadať si o úver cez call centrum a v blízkej dobe aj spustenia online pôžičky.

Súčasným klientom Poštovej banky chceme dať pocit voľnosti, a preto im ponúkame možnosť rozhodnúť sa, služby ktorej banky sú pre nich vhodnejšie a ktoré obchodné miesta navštívia pre servis svojich produktov. Ak navštevovali pracoviská pošty a chcú tam chodiť aj naďalej, majú možnosť využívať bankové pracoviská Poštovej banky, a to v každom okresnom meste s výnimkou jedného, ktoré v krátkom čase chceme doplniť. Tu dostanú plnohodnotné bankové služby a servis Poštovej banky. Zároveň ponúkame bankové služby aj prostredníctvom vyškoleného personálu zamestnancov Slovenskej pošty, a to na každom z jej pracovísk. Klienti Poštovej banky, ktorí navštevovali jej kamenné pobočky, môžu byť naďalej obslúžení v pobočkovej sieti, avšak už pod značkou 365-ky. Môžu si pritom vybrať či zostanú v Poštovej banke, alebo prejdú do Trišesťpäťky. Je to na nich. 

Ako sa vám doteraz darilo napĺňať strategické ciele 365.bank? Do piatich rokov od vzniku ste chceli mať 200-tisíc klientov, začali ste ako mobile first, teraz pridávate pobočky. Ako teda vyzerá vaša krátkodobá aj dlhodobá stratégia a ako hodnotíte výsledky? 

Doterajšie výsledky banky hodnotíme veľmi pozitívne. Boli sme schopní rásť v priemere okolo 30-tisíc klientov ročne. Náš cieľ mať 200-tisíc klientov do piatich rokov je vysoko ambiciózny, no veríme, že sme ho schopní dosiahnuť. Za posledné obdobie sme sa výrazne zlepšili v oblasti digitálneho performance marketingu a to nás napĺňa veľkým optimizmom. Sme naozaj hrdí, že sme sa v krátkom čase stali najpreferovanejšou digitálnou bankou. Predbehli sme aj konkurenciu a veľké banky, ktoré dlhodobo investujú do digitálu obrovské prostriedky a pozicionujú sa ako digitálne. Je to veľký záväzok, na ktorom plánujeme stavať aj naďalej. 

Našou najvyššou ambíciou na nasledujúce obdobie je stať sa bankou prvej voľby, ktorá príde človeku na um v rámci prvej trojice bánk na trhu. Rozšírením distribučnej siete o pobočky sa budeme môcť stať plnoformátovou bankou so širokou škálou produktov a tým konkurovať aj najväčším bankám.

Doteraz bola 365.bank iba pre občanov s trvalým pobytom na Slovensku a len pre fyzické osoby. Ak sa chcete stať hlavnou bankou, dôjde k nejakým zmenám aj v týchto oblastiach? 

Trišesťpäťka má plne digitálny proces zakladania účtu. Technicky je nastavený tak, že akceptuje len slovenský doklad totožnosti, aby zodpovedal čo najširšiemu záberu cieľovej skupiny. Je to potrebné aj kvôli jeho plynulosti a jednoduchosti. Pre špecifické situácie, ako sú cudzinci alebo osoby žijúce v zahraničí, potrebujeme robiť ďalší vývoj a samostatný, paralelný proces. Zároveň, keďže sme vedeli, že túto situáciu vyriešime práve v sieti pobočiek, nebola to pre nás až taká priorita. Po novom si tak budú môcť v blízkej budúcnosti na našich obchodných miestach založiť účet aj cudzinci. Právnické osoby tak môžu spraviť v pobočkách už aj dnes. 

„Budúcnosť pobočiek bude viac o tom, čo v nich klient zažije, ako o tom, čo v nich kúpi,“ hovorí Peter Hajko. Zdroj foto: 365.bank

Aké ďalšie kroky plánujete urobiť, aby ste naplnili ambície byť hlavnou bankou? Aké výzvy vnímate a ako im chcete čeliť? 

Výzvou je veľký počet bánk na našom trhu a tým aj silné konkurenčné prostredie. Možnosti konsolidácie, ktoré prinášajú výraznejší skokový rast, sú už viac-menej vyčerpané a priestor pre organický rast je veľmi úzky, nákladný a dlhodobý. S týmto sa musí vysporiadať každá banka.

My sme však presvedčení, že značka 365 je atraktívna a má veľký potenciál prilákať nových klientov. Po transformácii už nie je Trišesťpäťka len úzkoprofilovou bankou pre digitálne zdatných ľudí, ale svojou plnoformátovosťou vie pritiahnuť aj masový segment. Budeme sa snažiť robiť bankovníctvo inak, viac ľudskejšie a priateľskejšie. 365.bank má potenciál stať sa „love brandom“, čo je aj strategicky a obchodne výborná východisková pozícia.

Ako vnímate nebankovú konkurenciu tzv. bigtech firiem, ako sú Google, Apple, či Facebook, ktoré vstupujú na finančný trh a o pár rokov môžu byť priamou konkurenciou pre dnešné finančné inštitúcie?

Skúsenosti zo zahraničia nám ukazujú, že bigtech spoločnosti majú svoj nesporný potenciál. Tieto témy veľmi pozorne sledujeme a analyzujeme, no nateraz sme názoru, že na Slovensku sú bankoví klienti viac konzervatívni, ako sú v západnej Európe alebo v Amerike. Banka je pre nich synonymom dôvery, istoty a bezpečia. Predpokladáme, že toto „nastavenie“ sa bude meniť trochu pomalšie, ako tomu bolo v zahraničí. V súčasnosti vidíme príležitosť v menších fintech spoločnostiach, ktoré môžu priniesť do bankových služieb zaujímavé inovácie a technológie. 

Čoraz častejšie sa začína riešiť otázka kryptomien. Aké úskalia v rozvoji tejto oblasti vnímate vy? Vidíte aj spôsoby na ich prekonanie? 

Kryptomeny zažívajú aktuálne veľký nárast popularity v určitom segmente ľudí. Stále je to však skôr úzkoprofilová téma, než produkt pre masový trh. Ako banka sa ňou aktívne zaoberáme a nie je vylúčené, že v dohľadnom čase prinesieme riešenia. Čo je však potrebné jedným dychom doplniť je fakt, že je to vysoko volatilné aktívum. Osobne vidím mnohých ľudí – neinvestorov, ktorí majú nakúpený veľký objem kryptomien, na čo môžu aj doplatiť. Preto je dôležitá diverzifikácia. Kryptomeny by mali slúžiť skôr ako alternatívna investícia s minoritným zastúpením na celkovom portfóliu klienta. A investori musia počítať aj s prípadnými a nemalými korekciami.