30 TALENTOVANÝCH SLOVÁKOV POD 30 ROKOV

Nemajú viac ako 30 rokov a už vynikajú vo svojom odbore. Predstavujeme tridsiatku Slovákov, ktorí podľa magazínu Forbes menia svet okolo seba.

Partnerom rebríčka mladých a úspešných Slovákov je
22

Marek Mansell

Edukátor v oblasti IT

V rámci projektu Učíme s Hardvérom sa Marek s kolegami tri roky snaží podporovať pedagógov, aby dokázali informatiku na školách urobiť dostupnú, prínosnú a zábavnú. Cieľom je zvyšovať digitálnu gramotnosť žiakov hravou formou. Je aj ambasádorom projektu Enter, ktorým sa Slovak Telekom s partnermi snažia umožniť školám využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky. Marek študuje na FIIT STU, študoval v Nexteria Leadership Academy a pôsobí v občianskom združení SPy na podporu vývojárov a používateľov programovacieho jazyka Python.

 

Čo nové ste sa za posledný rok naučili?

Napriek pandémii bol posledný rok pre mňa veľmi akčný – vďaka rozbiehaniu projektu Enter som sa učil tvoriť edukačné videá, rozprávať pred kamerou, robiť youtuberom technickú podporu s micro:bitmi či organizovať masové školenia pre učiteľov online formou.

Ako váš život ovplyvnila pandémia?

Osobný život mi pandémia ovplyvnila najmä v tom, že sme zrazu boli s frajerkou celé mesiace zatvorení medzi štyrmi stenami, s minimálnymi možnosťami socializácie s inými ľuďmi, čo bola riadna zaťažkávacia skúška pre nás oboch. Našťastie, to náš vzťah viac posilnilo, čiže výsledok tejto skúšky hodnotím pozitívne.

Ktorú krajinu sveta považujete za ideálnu na život?

Krajina, v ktorej sa dbá na kvalitné vzdelanie, kde si občania vážia (a chránia) demokraciu a demokratické inštitúcie a kde majú občania dostatočne kvalitné sociálne zabezpečenie – aby aj deti zo sociálne slabších rodín mali šancu byť úspešné a šťastné. Snáď také bude aj Slovensko o 20 rokov.

Aká kniha, podcast či webový portál vás v ostatnom čase zaujali?

V poslednom čase často pozerám videá youtube kanálu Extra Credits, ktorý podľa mňa geniálnym spôsobom spracúva historické udalosti a osobnosti.

Marek Mansell

Biznis

Startup a technológie

Umenie, kreatívny priemysel a zábava

Sociálni inovátori a verejná správa

Veda a vzdelávanie

Šport

22

Marek Mansell

Edukátor v oblasti IT

V rámci projektu Učíme s Hardvérom sa Marek s kolegami tri roky snaží podporovať pedagógov, aby dokázali informatiku na školách urobiť dostupnú, prínosnú a zábavnú. Cieľom je zvyšovať digitálnu gramotnosť žiakov hravou formou. Je aj ambasádorom projektu Enter, ktorým sa Slovak Telekom s partnermi snažia umožniť školám využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky. Marek študuje na FIIT STU, študoval v Nexteria Leadership Academy a pôsobí v občianskom združení SPy na podporu vývojárov a používateľov programovacieho jazyka Python.

 

Čo nové ste sa za posledný rok naučili?

Napriek pandémii bol posledný rok pre mňa veľmi akčný – vďaka rozbiehaniu projektu Enter som sa učil tvoriť edukačné videá, rozprávať pred kamerou, robiť youtuberom technickú podporu s micro:bitmi či organizovať masové školenia pre učiteľov online formou.

Ako váš život ovplyvnila pandémia?

Osobný život mi pandémia ovplyvnila najmä v tom, že sme zrazu boli s frajerkou celé mesiace zatvorení medzi štyrmi stenami, s minimálnymi možnosťami socializácie s inými ľuďmi, čo bola riadna zaťažkávacia skúška pre nás oboch. Našťastie, to náš vzťah viac posilnilo, čiže výsledok tejto skúšky hodnotím pozitívne.

Ktorú krajinu sveta považujete za ideálnu na život?

Krajina, v ktorej sa dbá na kvalitné vzdelanie, kde si občania vážia (a chránia) demokraciu a demokratické inštitúcie a kde majú občania dostatočne kvalitné sociálne zabezpečenie – aby aj deti zo sociálne slabších rodín mali šancu byť úspešné a šťastné. Snáď také bude aj Slovensko o 20 rokov.

Aká kniha, podcast či webový portál vás v ostatnom čase zaujali?

V poslednom čase často pozerám videá youtube kanálu Extra Credits, ktorý podľa mňa geniálnym spôsobom spracúva historické udalosti a osobnosti.

Marek Mansell