30 TALENTOVANÝCH SLOVÁKOV POD 30 ROKOV

Nemajú viac ako 30 rokov a už vynikajú vo svojom odbore. Predstavujeme tridsiatku Slovákov, ktorí podľa magazínu Forbes menia svet okolo seba.

Partnerom rebríčka mladých a úspešných Slovákov je
30

Nikola Sekaninová

Doktorandka medicíny

Ako vplýva stres – akútny či chronický – na naše zdravie? To je téma, ktorej sa venuje interná doktorandka na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Nikola Sekaninová. Ide o nanajvýš aktuálny problém, keďže výskyt psychosomatických, stresovo podmienených porúch v súčasnosti narastá. „Krátkodobý stres môže byť pre nás dobrý, nabudí nás k vyšším výkonom. Ale ak je dlhodobý, alebo ak je ho priveľa, má to na naše zdravie negatívne dopady,“ hovorí.

 

Aká kniha alebo aký podcast vás naposledy zaujali?

Čítam knihu Kniha Emoční inteligence od Daniela Golemana. Poukazuje na fakt, že naše chápanie ľudskej inteligencie je príliš zúžené, pretože nie miera úspešnosti v IQ testoch určuje inteligenciu človeka, ale práve emočná inteligencia (empatia, umenie dohovoriť sa s inými...) určuje mieru úspešnosti a spokojnosti v živote ľudí.

Ak by ste mohli mať akúkoľvek superschopnosť alebo vlastnosť, čo by to bolo?

Pri popustení uzdy fantázie by to bola schopnosť cestovať v čase. Zo schopností približujúcich sa realite by som si vybrala schopnosť inšpirovať a motivovať druhých silou pozitívnej myšlienky.

Aký je najväčší problém vašej generácie a prečo?

Myslím si, že je to umelo vytvorená realita „internetu a sociálnych sietí“, neužívanie si prítomných okamihov s milovanými a neprestajné sa naháňanie za „niečím“ neuvedomujúc si, že všetko potrebné máme vždy na blízku.

Nikola Sekaninová
Osobnosti z 30pod30 oblieka spoločnosť Vermont.

Biznis

Startup a technológie

Umenie, kreatívny priemysel a zábava

Sociálni inovátori a verejná správa

Veda a vzdelávanie

Šport

30

Nikola Sekaninová

Doktorandka medicíny

Ako vplýva stres – akútny či chronický – na naše zdravie? To je téma, ktorej sa venuje interná doktorandka na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Nikola Sekaninová. Ide o nanajvýš aktuálny problém, keďže výskyt psychosomatických, stresovo podmienených porúch v súčasnosti narastá. „Krátkodobý stres môže byť pre nás dobrý, nabudí nás k vyšším výkonom. Ale ak je dlhodobý, alebo ak je ho priveľa, má to na naše zdravie negatívne dopady,“ hovorí.

 

Aká kniha alebo aký podcast vás naposledy zaujali?

Čítam knihu Kniha Emoční inteligence od Daniela Golemana. Poukazuje na fakt, že naše chápanie ľudskej inteligencie je príliš zúžené, pretože nie miera úspešnosti v IQ testoch určuje inteligenciu človeka, ale práve emočná inteligencia (empatia, umenie dohovoriť sa s inými...) určuje mieru úspešnosti a spokojnosti v živote ľudí.

Ak by ste mohli mať akúkoľvek superschopnosť alebo vlastnosť, čo by to bolo?

Pri popustení uzdy fantázie by to bola schopnosť cestovať v čase. Zo schopností približujúcich sa realite by som si vybrala schopnosť inšpirovať a motivovať druhých silou pozitívnej myšlienky.

Aký je najväčší problém vašej generácie a prečo?

Myslím si, že je to umelo vytvorená realita „internetu a sociálnych sietí“, neužívanie si prítomných okamihov s milovanými a neprestajné sa naháňanie za „niečím“ neuvedomujúc si, že všetko potrebné máme vždy na blízku.

Nikola Sekaninová
Osobnosti z 30pod30 oblieka spoločnosť Vermont.