11. júla 2018

V Prešove sa podniká lepšie ako v Prahe či Lisabone, hovorí jedna zo štúdií Doing Business 2018 Svetovej banky. Tento rok sa zamerala na Slovensko, Česko, Portugalsko a Chorvátsko, kde porovnávala podmienky na podnikanie malých a stredných firiem v 25 vybraných mestách.

A na Slovensku je paradoxom fakt, že najlepšie podmienky pre biznis sú na východe krajiny, konkrétne v Prešove. Až za ním sa umiestnili Košice, Žilina, Trnava aj Bratislava. Jedinou krajinou, ktorej hlavné mesto dosiahlo najlepšie výsledky bolo Česko.

Zaujímavé zistenia prieskumu

  • rozbehnúť biznis a podnikať v Bratislave je zdĺhavejšie a náročnejšie ako na východe krajiny
  • európsky priemer vo vybavovaní povolení je však takmer trikrát rýchlejší ako v Prešove
  • ak by sa v hlavnom meste uplatňoval prístup, aký je v regiónoch, Slovensko by sa v rebríčku podľa Svetovej banky zlepšilo o 9 miest
  • nadpriemerne rýchle je Slovensko v registrácii nehnuteľností či v kvalite správy pozemkov


Podľa viceprezidenta Podnikateľskej aliancie Slovenska Petra Serinu je výsledok Prešova spôsobený tým, že v hlavnom meste sa koncentruje podnikateľský život a úrady sú zavalené, či už oprávnenými alebo špekulatívnymi podaniami a nie sú schopné ich vybavovať promptne. Ďalším dôvodom môže byť problém s udržaním zamestnancov v Bratislave. V regiónoch je totiž často jednoduchšie získať a udržať kvalitných zamestnancov.

Vláda a biznis. Čo urobila pre jeho zlepšenie a ako to hodnotia podnikatelia

Neistotu investorov aj podnikateľov v Bratislave tiež môžu vyvolávať nepredvídateľné zásahy tretích strán. „Je možné, že sa tu koncentruje viac občianskych združení, ktoré sa do celého procesu zapájajú a častokrát ho komplikujú,“ doplňuje viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.

Cieľom štúdie je podľa ministerstva hospodárstva zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku a jeho postavenie v rôznych rebríčkoch. Doing Business 2018, ktorý mala na starosti Svetová banka však zatiaľ len konštatuje určité prehĺbenie medzery medzi našou krajinou a tými najlepšími.

Podľa analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska stojí celkové byrokratické zaťaženie podnikateľov na Slovensku 400 miliónov eur ročne. Minister hospodárstva Peter Žiga však sľubuje ďalší anti-byrokratický balíček. „Intenzívne pracujeme na razantnom zlepšení podmienok pre podnikanie, redukcii zbytočných povolení a potvrdení či kontrol,“ povedal.

Na festivale Pohoda sa budú grilovať startupy. Slovensko reprezentujú tri

Najväčšie medzery máme však podľa Serinu stále v školstve a v efektivite používania verejných zdrojov. Výzvou je tiež jednoduchá a rýchla elektronizácia.

 

Hlavné foto: Prešov. Foto: SITA