Odporúčania

Pozrite si sumár odporúčaní pre jednotlivé oblasti, ktoré vzišli z rozhovorov s obálkovými osobnosťami a odborníkmi, stretnutí pracovných skupín, prieskumu a tiež podujatia Moderná krajina.