Podujatia

V projekte Moderná krajina sa pýtame kľúčových osobností, čo treba spraviť, aby bolo Slovensko v 21. storočí úspešné. Projekt sme spustili pri príležitosti 10. výročia vstupu značky Forbes na slovenský trh. Jeho cieľom je prezentovať názory a odporúčania hlasu slovenského biznisu a vytvoriť platformu, ktorá bude šíriť ich myšlienky ako inšpiráciu pre diskusiu o tom, ako posunúť Slovensko a urobiť z neho modernú krajinu a super miesto na život.

Súčasťou projektu je aj po druhýkrát prieskum, ktorý realizujeme s našimi obálkovými osobnosťami, lídrami najväčších slovenských biznisov, malých i stredných podnikov a mnohými ďalšími. Cieľom je zistiť, ako títo ľudia vnímajú na Slovensku digitalizáciu, vedu, výskum a vzdelávanie, podporu štátu v oblasti biznisu, a taktiež schopnosť implementácie zelenej ekonomiky v podmienkach fungovania slovenského trhu.

Podujatiu predchádzajú stretnutia pracovných skupín, v rámci ktorých sa zameriavame na témy týkajúce sa nosných oblastí projektu.

Výsledky prieskumu a ako vidia dané témy odborníci naprieč rôznymi sektormi sa dozvieme na podujatí, ktoré sa uskutoční oätovne v júni. Program bude pozostávať z panelových diskusií, pódiových rozhovorov a analýz, zároveň poskytne možnosť na uzavreté side meetingy.

Druhý ročník podujatia:

KEDY: 7. júna 2022 o 13:00 hod.

KDE: Carlton Hotel, Bratislava

Pozrite si sumár prvého ročníka podujatia v podobe fotogalérie a aftermovie.

Môže byť Slovensko úspešná krajina? Osobnosti slovenského biznisu majú tieto riešenia.

Program podujatia:

13:00 – 13:40 Príchod hostí a registrácia

13:40 – 13:45 Privítanie a úvodné slovo šéfredaktora

13:45 – 14:20 Vplyv novej energetickej situácie na zelené zmeny a zelené ciele

14:20 – 15:00 Fungovanie slovenského priemyslu v súvislosti s krízou, vojnou a novou geopolitickou situáciou

15:00 – 15:30 Coffee break

15:30 – 16:00 Kde sme s výskumom a inováciami?

16:00 – 16:45 Súčasný stav digitalizácie na Slovensku

16:45 Raut & Networking