Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
16. októbra 2019

„Firma rastie vtedy, ak rastú jej ľudia,“ hovorí spolumajiteľ spoločnosti PROSIGHT Slovensko Peter Mačák. 

Finančná spoločnosť PROSIGHT Slovensko vznikla, pretože jej traja zakladatelia Peter Mačák, Peter Friedmann a Milan Šolc boli sklamaní z fungovania finančného sprostredkovania na Slovensku. Ich zakladateľskou víziou bolo vybudovanie firmy s tímom ľudí, ktorí vrátia profesii finančného sprostredkovateľa vážnosť a ukážu, že sa dá v tejto oblasti pracovať eticky a profesionálne.

Preto dnes spoločnosť investuje najviac do svojich obchodníkov, ktorým ponúka vzdelávaciu akadémiu, motivujúce ohodnotenie či ľudskú a technickú podporu. O tom, na akých pilieroch stojí pracovné prostredie v PROSIGHT, rozpráva trojica majiteľov Peter Mačák, Peter Friedmann a Milan Šolc.

Vzdelávanie

„Vzdelávanie je nováčikom ‚dávkované‘ tak, aby ich rast bol čo najrýchlejší. Prebieha ako kombinácia online vzdelávania a fyzických prednášok a vedú ho lektori s niekoľkoročnými skúsenosťami z praxe finančného sprostredkovania.“

V slovenských firmách sa často podceňuje fakt, že každý človek sa zo začiatku potrebuje zoznámiť s novým prostredím a odlišným štýlom práce. V PROSIGHT Slovensko naopak k téme onboardingu pristupujú s plnou vážnosťou.

„Snažíme sa na prostredie v spoločnosti pozerať očami spolupracovníka alebo spolupracovníčky, ktorí chcú odštartovať svoju kariéru vo financiách. Chceme vedieť, čo si o finančnom sektore myslia, prečo si ho vybrali, aké bariéry im bránia v rýchlom napredovaní alebo naopak, čo im pomáha,“ hovorí Mačák.

Mentoring

Vedomosti, ktoré sa finanční sprostredkovatelia naučia, ďalej rozvíjajú na tréningoch so svojim manažérom – mentorom. „Každý nový človek má osobného mentora, ktorý ho sprevádza počas celého onboardingu a prvých stretnutiach s klientmi, až do momentu, kým človek nie je samostatný,“ vysvetľuje Milan Šolc, ktorý trávi veľa času medzi spolupracovníkmi v teréne.

„Prepájame tak teoretickú prípravu, tréning a prax. Spolupracovník a spolupracovníčka, ktorí sú v príprave získavajú teoretické vedomosti, majú možnosť vidieť profesionála v praxi a neskôr si to aj v praxi pod jeho dozorom vyskúšať. Vďaka tomu je napredovanie a rast spolupracovnika veľmi rýchle,“ dopĺňa Šolc.

prosight-idealna praca-graf
Foto: archív PROSIGHT

Práca v tíme

Ďalším dôležitým pilierom filozofie spoločnosti je podľa Milana Šolca vzájomná pomoc a vymieňanie si skúseností s profesne „staršími“ kolegami, a to naprieč celou spoločnosťou. „U nás je celkom bežné, že sa jednotlivé pracovné skupiny vzájomne delia o know-how a spoločne riešia konkrétne príklady z praxe.“

 „Vo firme sa snažíme vytvárať prostredie podpory. Nie je to zďaleka len o vzdelávacom systéme či mentoringu od manažérov. Finanční sprostredkovatelia u nás majú k dispozícii napríklad podporu z back-officu a produktových manažérov alebo naše vlastné informačné systémy a podporné technológie. V začiatkoch môžu využívať bezplatne aj priestory nášho hubu,“ vymenúva Šolc.

Ocenenie za prácu

Bežným problémom v zamestnaniach je, že aj človek, ktorý sa snaží a pracuje na sebe, sa nemá jednoducho kam posunúť. To však podľa Šolca nie je prípad PROSIGHT, kde funguje systém férového finančného odmeňovania a postup na vyššie pozície je automatický pri dosiahnutí transparentných cieľov.

„Obchod je vždy o čase, ktorý strávite tvárou v tvár s klientmi. Preto platí priama úmera – čím viac času a energie sprostredkovateľ venuje klientom, tým vyšší príjem má. Výšku svojho príjmu teda priamo ovplyvňuje vlastnou aktivitou,” hovorí Peter Friedmann, ďalší zo spolumajiteľov spoločnosti. „Okrem toho vytvárame motivačné prostredie, v ktorom si môžu spolupracovníci za nadpriemerné obchodné výkony vyslúžiť verejné ocenenie na firemných konferenciách, prípadne získať rôzne vecné ceny a elektronické pomôcky, alebo teambuilding vo forme oddychovo-pracovného wellness pobytu či zahraničnej cesty.”

Technologická podpora

„V neposlednom rade sa naši kolegovia môžu spoľahnúť na plnohodnotnú technickú podporu,” hovorí Peter Friedmann a ďalej upresňuje, „aby sme im uľahčili prácu, automatizujeme niektoré procesy cez podporné aplikácie vo webovom prostredí a používame IT systémy so zameraním na optimalizáciu pracovného výkonu a sledovanie výsledkov v reálnom čase.

Našim obchodníkom pomáhame aj s profesionálnou prezentáciou prostredníctvom online marketingu. Naučíme ich napríklad, ako implementovať vlastný web a optimalizovať ho pre vyhľadávače, či ako si poradiť s email a SMS marketingom. 

„Interné procesy neustále vylepšujeme. Nie na základe nejakých našich domnienok, ale na základe reálnych dát a prieskumov, ktoré dokážu presnejšie ukázať, čo v praxi naozaj funguje a čo nie,“ dodáva na záver Peter Friedmann, ktorý sa posledný rok venoval intenzívne implementácii nového IT systému pre spoločnosť PROSIGHT.