15. júla 2021

Ktorí absolventi sú najdrahší a kto, naopak, počíta aj s platom pod 1000 eur? Výsledky potvrdili, že medzi absolventmi rôznych škôl sú pomerne veľké rozdiely v platových očakávaniach. Rovnako tak aj medzi jednotlivými odbormi. Suverénne najvyššie očakávania majú absolventi informatiky a informačných technológií zo Slovenskej technickej univerzity. Ukazuje to analýza Profesie zameraná na absolventov za rok 2020.

Najatraktívnejšie odbory

Najvyššie platové očakávania majú podľa portálu Profesia uchádzači, ktorí vyštudovali informatiku, stavebníctvo či strojárstvo.

V priemere sa očakávaný zárobok absolventov pohybuje na úrovni 1057 eur. Vyštudovaní informatici však počítajú v celoslovenskom priemere s takmer 1400 eurami v hrubom. Naopak, absolventi školstva či teológie majú o 500 – 600 eur nižšie očakávania.

S hrubým platom pod 1000 eur rátajú len tí, ktorí vyštudovali filozofiu, šport, umenie, školstvo alebo teológiu.

odbory-absolventi-platy-rebríček-profesia-forbes
Rebríček platových očakávaní absolventov podľa odborov. Zdroj: Profesia.sk

Rebríček vysokých škôl

Čo sa týka univerzít, ukazuje sa, že najviac očakávajú bratislavskí absolventi.

Reklama

Rebríčku suverénne kraľuje Slovenská technická univerzita v Bratislave, hneď za ňou je bratislavská Ekonomická univerzita a Univerzita Komenského. V porovnaní s českými a zahraničnými univerzitami sú však očakávania našich absolventov väčšinou nižšie.

Na porovnanie, priemerný očakávaný plat českých absolventov je na úrovni 1175 eur a pri univerzitách z iných krajín je to 1208 eur. Na Slovensku zostáva najvyššie STU, z ktorej uchádzači majú pomerne vysoké požiadavky aj v porovnaní s univerzitami mimo Slovenska.

univerzity-absolventi-platy-rebríček
Zdroj: Profesia.sk

Aj rebríčku fakúlt kraľuje informatika

Najdrahších uchádzačov o zamestnanie majú fakulty zamerané na informatiku či „matfyz“, ktorých je v uvedenom rebríčku až sedem. Na prvých troch miestach sú STU v Bratislave aj Žilinská univerzita. A najvyššie očakávania uchádzačov predstavujú sumu takmer 1600 eur.

Až na piatom mieste je fakulta nezameraná na informatiku, teda Strojnícka fakulta na STU, Fakulta manažmentu na UK je na 9. mieste a právnici z UK sa dostali až na 12. miesto.

Zdroj: Profesia.sk

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?