Nehanebné skutky a tiež vraždy, podvody, sabotáže a šialené pokusy spáchané v mene vedy

Nehanebné skutky a tiež vraždy, podvody, sabotáže a šialené pokusy spáchané v mene vedy

Sam Kean

„Aj veda má svoje hriechy, za ktoré sa musí svetu zodpovedať.“

Sam Kean, autor bestsellerov podľa New York Times, prichádza s pútavými, doteraz nevyrozprávanými dejinami tých najtemnejších tajomstiev vedy.

Veda je sila, ktorá usiluje o dobro na svete, teda aspoň zvyčajne. No občas vedcov či vedkyne niečo posadne a ušľachtilý úmysel sa v ich rukách mení na čosi zlovestné. Pod vplyvom svojej fasci­nácie je veda jediná vec, ktorá pre nich existuje, nech to stojí, čo to stojí.

Sam Kean rozpráva pravdi­vý príbeh o tom, čo sa stane, keď nikým nehatená ambícia núti mužov i ženy v mene vedy prekro­čiť čiaru, pošliapať etické hranice a často pri vý­skume aj páchať zločiny. Nehanebné skutky a tiež vraždy, podvody, sabotáže a šialené pokusy spáchané v mene vedy majstrovsky prevádzajú čitateľky a čita­teľov dvomi tisícmi rokov, počínajúc Kleopatriný­mi temnými skutkami v starovekom Egypte.

Kniha okrem iného odhaľuje, že veľká časť mo­dernej vedy má pôvod v transatlantickom obchode s otrokmi v 18. storočí, a tiež sa pozerá na zištné pohnútky Thomasa Edisona pri podpore elektric­kého kresla.

Nie všetky hriechy vedy sú však pochované v minulosti. Mnohé z nich, ako nám pripomína Kean, nás ovplyvňujú ešte aj dnes. V zneužívaní medicíny v nacistickom Nemecku sa, napríklad, dá vidieť priama súvislosť so súčasnou vakcinačnou zdráhavosťou. V lobotómiách vykonávaných seká­čikom na ľad zas vzťah so súčasnými zlyhaniami starostlivosti o duševné zdravie. Kean nás dokonca berie do budúcnosti a hovorí o pokročilých počí­tačoch a genetickom inžinierstve, ktoré by mohli otvoriť celkom nové možnosti toho, ako si navzá­jom ubližovať.

Počet strán: 388
Formát: 152 x 222 mm
17.90 EUR vrátane DPH a dopravy
Objednávka