31. mája 2017

Na Slovensku je v súčasnosti 10-tisíc voľných pozícií v oblasti informačných technológií. Chýbajúci odborníci nie sú len problém Slovenska, prognózy pre Európu v roku 2020 sú ešte hrozivejšie – neobsadených bude až milión pracovných miest. Jedným z riešení je nadchnúť pre IT sektor viac dievčat. O tom, ako ich presvedčiť, že IT môže byť zábava a zvýšiť im tak šancu uplatniť sa, sme hovorili s Petrou Kotuliakovou z projektu Aj Ty v IT.

Ako vznikol projekt Aj Ty v IT?

Pred piatimi rokmi ma oslovili z Fakulty informatiky a informačných technológií na STU v Bratislave, aby som im pomohla zvýšiť počet študentiek. Vtedy ich študovalo na fakulte len 3 až 5 percent, bolo to alarmujúco nízke číslo. Navrhla som program s cieľom ukázať dievčatám, že informatika nemusí byť nudná. Už na prvé workshopy chodili dievčatá z Handlovej alebo Bardejova, hoci sme zo začiatku oslovili len stredné školy v Bratislave. Vstávali o piatej ráno, aby tu boli už o deviatej. Preto sme veľmi skoro založili občianske združenie s pôsobnosťou na celom Slovensku.

Aké máte výsledky?

Po dvoch či troch rokoch, odkedy sme začali, prišla na vysoké školy prvá vlna „našich“ dievčat. Na Fakulte informatiky, kde sme začínali, sme sa dostali na 10-percentný podiel. Je to nárast, ktorý už aj vidíte a počujete na chodbách. Takisto aj na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity stúpol podiel dievčat na 10 percent, v Košiciach bol nárast pomalší. Dievčatá dnes už na týchto školách nie sú ojedinelý zjav. Krúžok úplne inak funguje, ak je tam aspoň jedna slečna alebo dve, má inú dynamiku. Dievčatá sú veľmi dobré, hneď ako začnú študovať, zahryznú sa do toho. Chalani cítia väčšiu konkurenciu. Aj v pracovnom prostredí si v zmiešanom kolektíve muži dávajú väčší pozor na slovník, na výkony, ktoré odvádzajú.

Reklama

Ako búrate u dievčat predsudok, že IT je doména mužov?

Dievčatá si pod informatikou nevedia veľa predstaviť, majú nedostatok informácií. Snažíme sa im hlavne ukázať, aké majú možnosti. Nemusíme z každej spraviť „javistku“ (čítaj džavistku), ktorá celý deň kóduje. Je veľa profesií, ktorým sa v informatike môžu venovať. Napríklad môžu pracovať ako projektové manažérky. Ak vedia, ako ten-ktorý kód funguje, dokážu lepšie odkomunikovať klientovi výsledky ich tímu.


Na tohtoročnom Girl’s day v apríli mali dievčatá šancu zažiť na vlastnej koži aj virtuálnu realitu.

Priamo na ich stredných školách im robíme workshopy, veľa motivačných vecí. Snažíme sa zmeniť ich nastavenie z toho, že IT je zlé, na to, že IT môže byť sranda. Prostredníctvom mentoringu im ukazujeme život na vysokej škole alebo priamo vo firmách. Práve v slovenských IT firmách sme už štvrtýkrát organizovali Girl’s day. Ten prebieha vždy štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci v roku, na ktorý pripadá Svetový deň žien v informačných technológiách. Ukazujú im, ako to u nich vyzerá, majú praktické workshopy. V jednej firme napríklad rozoberali počítač.

Koľko dievčat sa zúčastnilo?

Tento rok sme mali asi tisíc dievčat v sedemdesiatich podnikoch. Niektoré chodia pravidelne každý rok a cielene si už vyberajú, či chcú skôr vidieť startup, malú alebo veľkú firmu. Väčšina z nich je v Bratislave, ale snažili sme sa pripojiť aj Bardejov, Dubnicu, Spišskú Novú Ves a ďalšie mestá, aby sa mohli zúčastniť aj dievčatá, ktoré nemôžu cestovať.

Čo čaká dievčatá najbližšie?

Práve teraz máme víťazky našej programovacej súťaže Scratch Match v Budapešti, kde v pondelok prezentovali svoj projekt v startupe Prezi. Naprogramovali hru, v ktorej sa postavičky museli prebíjať cez vlkov. Mala až 42 levelov a bolo pomerne ťažké dostať sa až do konca. Pri Budapešti bude tiež koncom júna V4 STEMP CAMP, na ktorý za Slovensko posielame desať dievčat. Spoločne s ostatnými dievčatami z krajín Vyšehradskej štvorky budú päť dní budovať „smart city“ – samostatné mesto, s nulovými emisiami, kde môžu žiť spolu rôzne kultúry. Získajú tak šancu zmeniť nielen ich vlastnú budúcnosť, ale zamyslieť sa nad budúcnosťou nás všetkých. Už s vedomím, že ju môžu aktívne tvoriť.