Predplatné magazínu Forbes pre vašu firmu

Chcete získať pre vašich zamestnancov, zákazníkov či partnerov kvalitné čítanie a inšpiráciu na celý rok?
Objednajte si predplatné Forbes do vašej firmy alebo organizácie na e-maili: predplatne@forbes.sk 
Cena predplatného závisí od počtu objednaných kusov.

Ročné predplatné magazínu Forbes obsahuje:

12 tlačených vydaní

4 špeciály: Najbohatší ľudia sveta, Made in Slovakia, NEXT, Life

digitálnu verziu (aplikácia Forbes Slovensko na smartfón a tablet) s archívom zadarmo

poštovné v rámci SR zadarmo

Magazín Forbes vychádza vždy prvý štvrtok v mesiaci.