13. decembra 2019

Úroveň triedenia a následnej recyklácie odpadov na Slovensku sa zlepšuje každoročne o 5 – 8 %, no stále patríme medzi najhoršie krajiny. Ktoré odpady patria medzi najproblematickejšie a na čo myslieť pri ich triedení? Zistite to v kvíze Forbesu.

Stláčajte plasty

Podľa Mareka Brinzíka zo spoločnosti NATUR-PACK je základnou chybou, že v prípade obalov z plastov, papiera, nápojových kartónov a plechoviek, ich občania na celom Slovensku nestláčajú. „Spôsobuje to jednak rýchle zapĺňanie kontajnerov a často to vedie aj k zvyšovaniu podielu nesprávne vytriedených odpadov, keď občania vyhadzujúci odpady nemajú ich kam vhodiť, využijú miesto v ktoromkoľvek inom kontajneri,“ dodáva.

Sledujte pokyny na nálepkách na triedený zber

Nerešpektovanie pravidiel zberu je ďalšia častá chyba, ktorú robia občania pri separovaní. Nálepky však jasne hovoria o tom, čo do danej nádoby patrí a čo nie. „Niektoré chyby pri triedení môžu zásadne znehodnotiť triedené zložky. Citlivý je napríklad papier, ak sa doň primiešavajú chemikálie a napríklad bioodpad, tak môže byť znehodnotený absolútne,“ vysvetľuje Brinzík.

Slováci vyrábajú cesty z recyklovaného plastu. O ich projekt je záujem aj vo svete

Reklama

Platí pravidlo, že čím je viac znečistenia vo vytriedenej zložke, tým je ťažšie vytiahnuť z nej materiál vhodný na recykláciu. Radšej si teda dopredu naštudujte, kam máte odpad vhodiť.

Plasty pred vyhodením umyte

Do zberných nádob hádžte obaly čisté a zbavené iných materiálov. Nepatria sem obaly znečistené olejom, potravinami či chemikáliami. Platí síce, že plasty sa v procese recyklácie prepierajú, a zvyšky jogurtu tégliku neuškodia, obaly so zvyškami jedla a hrubo znečistený odpad však do triedeného zberu nepatria.

Motiváciou môžu byť peniaze

Najväčším motivátorom na separovanie sú podľa Brinzíka ušetrené peniaze. „To sa dá zabezpečiť iba pri takzvanom množstvovom zbere, keď občan zaplatí presne podľa toho, ako sa správa k tvorbe odpadu a jeho triedeniu,“ hovorí. Na Slovensku je to zatiaľ hudba budúcnosti, no prvé lastovičky tu už nájsť môžeme.

Keď recyklovanie plastov nestačí: Toto je 5-krokový sprievodca kompostovaním v byte

Mestá by mohol inšpirovať príbeh obce Košeca, ktorá zaviedla elektronickú evidenciu komunálneho aj separovaného odpadu a motivovala občanov separovať. Už za prvých šesť mesiacov od spustenia projektu sa objem odpadu v obci znížil o viac ako pätinu, čo sa budúci rok odrazí aj na znížení poplatkov za odpady.

Ďalšie problémové odpady:

Polystyrén z krabíc (plast)

Zrkadlo (zmesový odpad)

Nejde o klasické sklo, keďže je z druhej strany potiahnuté inou vrstvou.

Lieky (lekáreň)

Keby sa dostali na skládku, hrozí únik nebezpečných zložiek do prostredia.

Použité vreckovky (zmesový odpad alebo kompost)

Téglik na kávu (zmesový odpad)

Viečko od téglika na kávu (plast)

Krabica od pizze (zmesový odpad)

Keďže je zamastená, nie je možné ju vhodiť do papiera.

Obal na vajíčka (zmesový odpad)

Ide o obal, ktorý je vyrobený z recyklovaného papiera, takže ho nie je možné opäť recyklovať.

Reklama

Rolky od WC papiera (zmesový odpad)

Platí to isté, ako pri obale na vajíčka.

Obal od masla (zmesový odpad)

Ide o kombinovaný obal, ktorý je navyše zamastený, a tak nie je možné ho vyseparovať.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk