„Najväčšie šťastie života spočíva vo vedomí, že sme milovaní.“